Hoppa till huvudinnehåll

Justitieministeriet anser att riksåklagaren Matti Nissinen bör gå - Expert: Förtroendet är en viktig del av åklagarväsendet

Matti Nissinen 15.1.2018
Matti Nissinen 15.1.2018 Bild: Markku Pitkänen / YLE Matti Nissinen

Justitieministeriet vill att riksåklagaren Matti Nissinen sägs upp från sitt jobb. Nissinen dömdes i december för brott mot tjänsteplikt.

Ministeriet har utrett Nissinens förutsättningar att fortsätta på sin post efter domen, och har nu kommit fram till slutsatsen att Nissinen bör gå.

Ministeriet lägger fram sitt förslag under statsrådets session på torsdagen.

Det är statsrådet som i sista hand besluter om uppsägningen.

Nissinen köpte ledarskapsutbildning av sin bror

Högsta domstolen dömde Nissinen i december till 40 dagsböter för brott mot tjänsteplikt.

Nissinen ansågs ha gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt eftersom han var med om att köpa in ledarskapsutbildning till åklagarväsendet av sin brors företag åren 2010-2015.

Enligt HD var gärningen uppsåtlig eftersom jävsbestämmelserna inte gav utrymme för tolkning.

HD sade i samband med domen att gärningen inte var ringa när man beaktar Nissinens ställning och uppgifter, samt den inverkan som den högsta åklagaren har på hela åklagarväsendets verksamhet och tilltron till det.

Trots domen återgick Nissinen till arbetet som riksåklagare, med motiveringen att han har mycket kvar att ge åklagarväsendet.

Inte överraskande― Olli Mäenpää, professor i offentlig rätt

Olli Mäenpää är professor i offentlig rätt vid Helsingfors Universitet och han är inte överraskad över Justitieministeriets beslut.

- Om man läser Högsta domstolens beslut noggrannt så finns där vägande skäl för att Nissinen inte kan sitta kvar och det är de skälen som Justitieministeriet har tagit fasta på, säger Mäenpää.

Det handlar om förtroende

Mäenpää betonar att det handlar om förtroendet för hela rättssystemet. Riksåklagaren är den högsta chefen för alla åklagare och representerar hela ämbetet i offentligheten.

Olli Mäenpää työpöydän äärellä
Olli Mäenpää, professor i offentlig rätt Olli Mäenpää työpöydän äärellä Bild: Berislav Jurišić / Yle Olli Mäenpää

- Det är mycket hård kritik att Högsta domstolen konstarerar att Nissinens brott har äventyrat tilltron till rättsväsendet, påpekar Mäenpää. Han betonar att förtroendet är en mycket viktig del av hela åklagarväsendet.

Artiklen uppdaterades klockan 13.20 med kommentarer av professor Olli Mäenpää

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes