Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm listar för- och nackdelar med stora daghem

Rad med handdockor som föreställer figurer ur Nalle Puh.
Rad med handdockor som föreställer figurer ur Nalle Puh. Bild: Yle/ Bettina Aspfors daghem,Borgå,Lekrum,leksaker,handdockor,kramdjur,Nalle Puh,I-or,Nasse,Tiger,majbergets daghem

Barnen kan få fler lekkamrater i samma ålder om daghemmen är större. Det blir dessutom smidigare att få vikarier. Det är några av fördelarna som daghemspersonal i Korsholm ser med större och färre enheter.

Samtidigt ser de också fördelar med mindre enheter. Bland annat känner alla barn varandra och det är också färre vuxna att lära känna.

Närheten till naturen ses också som ett plus liksom att daghemmen finns kvar i byarna. Dessutom anser personalen att det är bra då barn i olika åldrar lär sig med och av varandra.

Listan är en del av den servicenätutredning för förskolor och daghem som görs just nu i Korsholm.

Förutom att daghemspersonalen har fått säga sin åsikt har kommunen gjort upp prognoser för behovet av dagvård i olika byar. I vår blir också en kartläggning av daghemsfastigheterna klar.

Ärendet ska nu till kommunens styrelse och fullmäktige som får ge sina utlåtanden. Efter det fattar bildningsnämnden beslut i ärendet.

- Vi måste besluta hur vi ska ha det i framtiden. Det är klart att det här är också ett stort ärende, säger bildningsnämndens ordförande Johanna Nyman (SFP).

Spara en miljon

Det finns flera olika alternativ för daghemmen i Korsholm.

Daghemsbehovet har kontinuerligt ökat de senaste åren. Ett alternativ är att grunda fler enheter där det redan finns daghem.

Å andra sidan kunde man centralisera verksamheten till större och färre enheter.

Om man delvis koncentrerar verksamheten kunde Korsholm spara ungefär 15 årsverken, enligt kommunens utredning. Det innebär en inbesparing på omkring 580 000 euro på årsnivå.

Ett annat alternativ med ännu färre och större enheter skulle ge kommunen inbesparingar som motsvarar 26 årsverken eller närmare en miljon euro.

23 daghem

I utredningen konstateras att investeringar i fastigheter behöver göras oberoende av vilket alternativ Korsholm väljer.

I större enheter kan städning och matlagning skötas mer effektivt, sägs det i beredningen av ärendet. Även mattransporterna kan effektiveras.

Samtidigt påverkas servicenivån i de enskilda byarna om det blir en centralisering.

Om verksamheten centraliseras till större och färre enheter blir avstånden för en del vårdnadshavare eventuellt längre.

Idag finns 23 kommunala daghem i Korsholm. Dessutom finns 32 familjedagvårdare.