Hoppa till huvudinnehåll

Närpes stad vill ha vargjakt i regionen

Kaksi sutta.
Arkivbild. Kaksi sutta. Bild: Yle/Seppo Nykänen varg,rovdjur,stora rovdjur,däggdjur,hunddjur,social animal

Efter att antalet vargobservationer ökat i Närpesregionen förordar nu Närpes stad vargjakt. I ett brev till Kust-Österbottens region på Finlands viltcentral skriver man att invånarna i flera byar är oroliga och rädda.

I december gjordes en inventering av stora rovdjur på ett cirka 800 000 hektar stort område. Inventeringen sträckte sig över de geografiska områden för jaktvårdsföreningarna Storå-Bötom, Jalasjärvi, Jurva, Kauhajoki, Kurikka, Laihela, Lappfjärdsnejden, Malaxnejden, Närpesnejden och Östermark.

Då uppskattades det att det rör sig 44 vargar på området varav 36 rör sig i fem olika flockar. Många av de vargarna rör sig främst i de östliga delarna av Närpes och också in på grannkommunernas områden.

Barn får inte vara ute och boskapsdjur kan stryka med

I brevet till viltcentralen skriver Närpes stad att invånarna i flera byar är rädda och oroliga när det är flera vargar som rör sig i närheten av egnahemshus, produktionsbyggnader, husdjursstallar och vägar.

Föräldrar vågar inte längre låta sina barn leka på gårdar där vargspår observerats i närheten. Bybor vågar inte motionera längs vägar och ute i naturen.

De som har husdjur är rädda att djuren ska drabbas. Det finns till och med de som överväger att inte ha djuren ute på bete i sommar.

Sannolikheten att fårfarmer får påhälsning av vargar i sommar är stor, menar stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist och förvaltningsdirektör Björn Häggblom som undertecknat brevet. De tror inte att storviltsstängsel som lagts upp på vissa farmer kommer att hjälpa.

Vill skjuta tillräckligt antal vargar

I brevet refererar man till jaktlagen där Finlands viltcentral kan bevilja dispens i fråga om vissa viltarter, bland annat för att döda varg. Den dispensen ges om det inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå inom artens naturliga utredningsområde.

En sådan dispens kan till exempel också ges av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller för att förebygga allvarlig skada på boskapsuppfödning.

I brevet preciserar man inte från Närpes stad hur många vargar det är man vill skjuta. Det står bara att man vill att ett tillräckligt antal vargar ska få skjutas i Närpesregionen.