Hoppa till huvudinnehåll

Vem får stänga ett daghem? I Borgå går åsikterna om den frågan isär

Daghemsbyggnad i lätt snöfall.
Borgå stad har bland annat stängt Finnby daghem. Daghemsbyggnad i lätt snöfall. Bild: Yle/Mikael Kokkola daghem,inomhusluftens problem,finnby daghem

En föräldragrupp i Borgå anser att Borgå olagligt har stängt daghem. De baserar sin åsikt på ett uttalande från Borgå stads jurist.

Juristen själv skriver inte under att hon skulle ha hävdat att Borgå har gjort någonting olagligt. Bildningsdirektören anser också att allting har gått rätt till.

Det är föräldraföreningarnas inneluftsgrupp som är upprörd över att Borgå under senare år har stängt flera daghem. Gruppen nämner Finnby, Illby, Tolkis, Katthults daghem och Lönneberga.

Min åsikt är att en stor skada har skett

Gruppen menar att logiken är den samma vid alla stängningar, att lokalitetsledningen konstaterar att lokalerna är i för dåligt skick.

Inneluftsgruppen har nyligen fått ett utlåtande från Borgå stads jurist Johanna Andersson. Gruppen tolkar Anderssons utlåtande så att en tjänsteman inte har befogenheter att ensam stänga ett daghem.

Förälder vill att stängningsbesluten granskas på nytt

Anna Granfelt som sitter med i arbetsgruppen säger att staden måste reda ut vilka konsekvenserna blir av att staden olagligt har stängt daghem.

- Någonting måste det här ju leda till, säger Granfelt.

Företagarpar poserar tillsammans med sitt barn.
Anna Granfelt på bild tillsammans med sin man. Arkivbild. Företagarpar poserar tillsammans med sitt barn. Bild: Yle/Mikael Kokkola anders och anna granfelt

Enligt Granfelt borde stängningsbesluten granskas på nytt och kanske till och med rivas upp.

- Min åsikt är att en stor skada har skett. Så kan den på något sätt repareras? Det här är en viktig fråga, säger Granfelt.

Hon anser att det inte har varit i Borgåbornas intressen att så många daghem har stängt. Hon oroar sig också för att staden planerar nya stängningar.

Jurist: Det är i sin ordning att stänga hälsovådliga lokaler

Stadens jurist Johanna Andersson hävdar å sin sida att hon endast på ett principiellt plan har uttalat sig om dagvården. Hon har definierat vad det står i förvaltningsstadgan.

Enligt henne står det i förvaltningsstadgan att bildningsnämnden ansvarar för att ordna småbarnspedagogiken.

För skolornas del står det däremot att bildningsnämnden fattar beslut om att grunda och stänga skolor. Motsvarande precisering finns inte då det kommer till daghem.

Lönneberga daghem i Borgå
Lönneberga daghem finns inte längre. Arkivbild. Lönneberga daghem i Borgå Bild: YLE/Stella Brunberg daghem,dagvård,Borgå,lönneberga daghem

Johanna Andersson skriver också att en tjänsteman inte ensam kan fatta beslut om att stänga ett daghem, men preciserar sedan att lokalitetsdirektören och hälsoskyddet kan fatta beslut om att stänga lokaler som är i dåligt skick.

- Om det av hälsoskäl eller andra skäl är så att man inte kan vistas där kan man inte ha verksamhet där heller.

Borgå har skyldighet att ordna dagvård, men enligt Johanna Andersson är verksamheten inte bunden till den fysiska byggnaden. Huvudsaken är att alla barn som behöver en dagvårdsplats också får en.

Bildningsnämnden tar regelbundet ställning till antalet daghem

Bildningsdirektör Hilding Mattsson anser inte att några olagligheter har begåtts då daghem har stängts i Borgå.

Han påpekar att det finns en markant skillnad mellan daghem och skolor. Varje barn har enligt lagen en definierad närskola, men så är inte fallet vad gäller daghem.

Föräldrar får alltså i princip fritt välja daghem och staden får erbjuda föräldrar en dagvårdsplats på det daghem där det finns lediga platser.

Bildningsdirektör Hilding Mattsson i Borgå
Bildningsdirektör Hildning Mattson ansvarar bland annat för småbarnspedagogiken. Bildningsdirektör Hilding Mattsson i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén hilding mattsson

Enligt Mattsson får bildningsnämnden regelbundet information om vilka planerna är för småbarnspedagogiken i Borgå.

Nämnden får veta vilka daghem Borgå planerar att hålla i gång och nämnden kan då uttrycka om den är av annan åsikt.

Om politikerna vill förändra beslutsgången så att daghemsstängningar också ska behandlas i nämnden så måste det göras preciseringar i förvaltningsstadgan menar Hilding Mattsson.