Hoppa till huvudinnehåll

Byte av verkställande direktör för Yle

Yles vd Lauri Kivinen
Yles vd Lauri Kivinen Bild: Sus Productions Lauri Kivinen,Yle

Bolagets styrelse inleder rekryteringen av Lauri Kivinens efterträdare.

Yles verkställande direktör Lauri Kivinen har meddelat att han lämnar sitt uppdrag inom 2018. Kivinen börjar arbeta inom den privata sektorn. Kivinen har varit verkställande direktör för Yle sedan 2010.

Yles styrelse inleder omedelbart rekryteringen av Kivinens efterträdare.

“Yle är ett starkt och viktigt mediebolag, som är närvarande i finländarnas vardag. Yles uppdrag som upprätthållare av demokrati och kultur framhävs i en tid av allt snabbare förändringar inom informationsförmedlingen. Det har varit ett privilegium att få leda bolaget genom den här förändringen i åtta år. Det går bra för Yle, så nu är det rätt tid att ge över till nya krafter”, säger Lauri Kivinen.

Berättar om sitt nya arbete i vår

Kivinen informerar närmare om sitt nya arbete senare i vår. Han anser att de viktigaste reformer som genomförts på Yle det här årtiondet hänför sig till lagstiftningen och digitaliseringen.

“Via en omfattande samhällsdebatt har landet fått en lagstiftning som ger Yle stabila framtidsutsikter samt säkerställer att bolagets uppdrag, förvaltning och övervakning är ändamålsenliga”, konstaterar Kivinen.

Enligt Kivinen ligger Yle i framkant beträffande den digitala informationsförmedlingen. Samtidigt måste förändringstakten vara sådan att alla hålls med i den.

“Yle har främjat Finlands digitalisering intensivt med innovationer såväl inom teknik och tjänstedesign som innehåll. Det här har låtit sig göras enbart tack vare det passionerade engagemang för Yles uppdrag som våra superproffs visat prov på”, säger verkställande direktör Lauri Kivinen.

Rekryteringen av en efterträdare inleds omedelbart

Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson säger att rekryteringen av Kivinens efterträdare inleds omedelbart.

“Lauri Kivinen har på ett anmärkningsvärt sätt medverkat till att Yle enligt EBU:s bedömning hör till de främsta public service mediebolagen i Europa i sitt sätt att svara på de utmaningar som digitaliseringen för med sig. Jag vill å de varmaste tacka Lauri Kivinen för hans imponerande arbete”, säger Thomas Wilhelmsson.

“Att behärska den omvälvning som råder både inom det kulturella och teknologiska fältet kräver en omfattande kompetens och goda ledaregenskaper. Jag tror att Yles starka varumärke lockar till sig de bästa inom branschen”, konstaterar Wilhelmsson.