Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen vill klubba igenom nya underrättelselagar i expressfart: "Lagen ska användas för att öka medborgarnas säkerhet - inte mot finländare"

Justitieminister Antti Häkkänen
Justitieminister Antti Häkkänen hoppas att riksdagen förstår varför underrättelselagen är en brådskande fråga. Justitieminister Antti Häkkänen Bild: Lehtikuva Antti Häkkänen

Regeringen skickar förslaget på ny underrättelselag till riksdagen. Justitieminister Antti Häkkänen hoppas att riksdagen går med på att behandla förslaget som brådskande.

Det som oroat folk och politiker med de nya lagarna är medborgarnas rättigheter. Kommer Skyddspolisen att få spionera på vem som helst när som helst? Kommer Centralkriminalpolisen att få läsa all data de kan se i en fiberkabel?

Enligt förslaget ska man kunna begränsa meddelandehemligheten då detta är nödvändigt "för att inhämta information om militär verksamhet eller sådan annan verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten."

Inrikesminister Paula Risikko (Saml), försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) och justitieminister Antti Häkkänen (Saml) hänvisade till ett försämrat säkerhetsläge och den nuvarande lagens ålder som viktiga orsaker till att ny lagstiftning behövs.

Underrättelseombudsman tillsätts

Lagförslaget skulle ge Skyddspolisen och militära underrättelsetjänsten rätt att med fler verktyg och i större utsträckning övervaka misstänkta hot mot landets och medborgarnas säkerhet. Men det finns en massa krav, understryker ministrarna.

- Massövervakning ska ännu vara förbjudet. Vi ger inte oövervakade rättigheter till enskilda myndighetsbyråer. Lagen ska användas för att öka medborgarnas säkerhet, inte mot finländare, säger Niinistö.

Om vi vill inkräkta på en medborgares rättigheter ska det finnas ett väldigt effektivt övervakningssystem― Antti Häkkänen

Häkkänen påpekar att granskningpraxisen för de nya rättigheterna kommer vara stenhård. En särskild underrättelseombudsman ska tillsättas och även ett underrättelseutskott i riksdagen. Besluten om att få börja övervaka ska med få undantag gå via domstol.

- Om vi vill inkräkta på en medborgares rättigheter ska det finnas ett väldigt effektivt övervakningssystem.

- Underrättelseombudsmannen ska få tillräckliga resurser, det är en central fråga i lagförslaget, och exakt hurdana resurser klarnar i framtida budgetförhandlingar.

Grundlagsändrande

För att lagförslaget ska klubbas igenom krävs små korrigeringar i grundlagen, något som fått kritik på förhand. Häkkänen försäkrar att inget radikalt kommer hända.

- Det är såklart alltid en allvarlig sak att göra ens små, välgenomtänkta förändringar i grundlagen. Men i det här fallet hoppas jag riksdagen förstår hur brådskande ärendet är och att de går med på att göra saken brådskande.

Det är såklart alltid en allvarlig sak att göra ens små, välgenomtänkta förändringar i grundlagen. Men i det här fallet hoppas jag riksdagen förstår hur brådskande ärendet är

- Det finns hemskt litet tolkningsutrymme och det finns ett behov av att göra det brådskande, säger Häkkänen.

För att ett ärende ska bli brådskande krävs fem sjättedelars majoritet i riksdagen och vid godkännandet två tredjedelars majoritet.

Tydliga avgränsningar

Andra förändringar som lagförslaget medför är att Skyddspolisen kan ansöka om lov att inleda övervakning i ett tidigare skede. Underrättelseorganens möjlighet att övervaka inom landets gränser ökas också.

Massövervakning blir inte laglig, och övervakningsbeslut ska ha hög tröskel. Orsakerna ska definieras väldigt tydligt, vilket också gäller vad man söker efter – det ska alltså inte vara möjligt att bara suga in all information från en specifik dataström.

Det ska finnas en uttömmande referenskatalog i lagförslagen som hjälper avgränsa vad som räknas som underrättelsematerial.

På den civila sidan blir det upp till underrättelseofficerarna att från fall till fall avgöra vad som är ett potentiellt hot mot landets säkerhet.

Läs mera:

Knappast snabba besked om hur nya underrättelselagar behandlas

Regeringen väntas på torsdag lämna förslaget till ny underrättelselagstiftning till riksdagen. Oppositionen lovar inga snabba besked om påskyndad behandling i riksdagen.

Läs mera:

Luddiga kriterier, massövervakning och tortyr - här är farorna med de nya underrättelselagarna

Ska Skyddspolisen få rätt att bryta sig in i din bil eller avläsa din datatrafik utan att någonsin berätta det för dig? Kan jakten på terrorister i själva verket leda till att du åker dit för alkohol- eller mutbrott? Vi listar de öppna och svåra frågorna i de nya underrättelselagarna.