Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens beslut: Riksåklagare Matti Nissinen sägs upp

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen, oikeuskäsittely, Korkein oikeus, 15.11.2017.
Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen, oikeuskäsittely, Korkein oikeus, 15.11.2017. Bild: Jari Kovalainen / Yle Matti Nissinen,Riksåklagare,Högsta domstolen

Riksåklagaren Matti Nissinen måste lämna sin post på grund av domen från Högsta domstolen för uppsåtligt brott mot tjänsteplikten.

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) meddelade om statsrådets beslut i dag.

Regeringen anser att riksåklagaren innehar ett krävande lednings- och lagskipningsuppdrag, och representerar en för vårt juridiska system central institution.

Ämbetsutövaren måste därför åtnjuta särskild tillförlitlighet.

Nissinen anses inte längre kunna sköta alla de uppgifter som hör till en riksåklagare, vilket är problematiskt för riksåklagarämbetet och påverkar direkt förtroendet för hela rättssystemet.

Statsrådets beslut var enhälligt.

Ett väntat beslut

Beslutet var väntat eftersom ministeriet i går presenterade sin syn på Nissinens förutsättningar att fortsätta i ämbetet. Ministeriet förordade uppsägning av Nissinen.

Också de flesta åklagare ansåg efter domen att riksåklagarämbetet inte kan ledas av en dömd person eftersom det skadar ämbetsverkets anseende och förtroendet för samtliga åklagare.

Högsta domstolen dömde Nissinen för uppsåtligt brott mot tjänsteplikten med anledning av att han varit med om att köpa in ledarskapsutbildning av sin brors företag under åren 2010-2015.

Nissinen hade gärna fortsatt

Nissinen själv har upprepade gånger sagt att han skulle vilja fortsätta på sin post med motiveringen att han har mycket kvar att ge åklagarämbetet.

Efter dagens beslut konstaterade Nissinen för Yle Uutiset att det blev sparken för hans del.

- Men jag vågar vara lycklig och även lite stolt över att jag fick tjänstgöra i mitt kall som åklagare i drygt 34 år, sade Nissinen.

Nissinen ville inte svara på frågan gällande framtidsplanerna.

Läs mera:

Justitieministeriet anser att riksåklagaren Matti Nissinen bör gå - Expert: Förtroendet är en viktig del av åklagarväsendet

Justitieministeriet vill att riksåklagaren Matti Nissinen sägs upp från sitt jobb. Nissinen dömdes i december för brott mot tjänsteplikt.