Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstemännen i Borgå körde över bildningsnämnden i frågan om Bjurböle förskola

Bjurböle daghem i Borgå.
Bjurböle daghem. Bjurböle daghem i Borgå. Bild: Yle/Katarina Lind bjurböle daghem

Borgå stad har skickat ett brev till föräldrar med barn i Bjurböle daghem där man informerar om att förskoleundervisning från och med nästa läsår inte kommer att arrangeras i Bjurböle förskola utan i Vårberga eller Ebbo.

Brevet är nu annullerat eftersom bildningsnämnden har förbigåtts i beslutsprocessen.

- Här har tjänstemännen nog förhastat sig. Det är inte korrekt att informationen inte har delgetts bildningsnämnden, säger nämndens ordförande Catharina von Schoultz (SFP).

Enligt von Schoultz har bildningsdirektör Hilding Mattsson bekräftat att ärendet nu ska behandlas i bildningsnämnden.

Otydligheter i förvaltningsstadgan

I förvaltningsstadgan står det att det är bildningsnämnden som fattar beslut om att öppna eller stänga skolor.

För småbarnspedagogikens del står det enligt von Schoultz att det är bildningsnämnden som ansvarar för verksamheten men det står inte klart och tydligt om vem som ska besluta om att öppna eller stänga daghem.

- Vi måste med andra ord se till att det finns daghemsplatser, men vi beslutar inte om var de ska finnas. Det här är en otydlighet som är besvärlig, konstaterar von Schoultz.

Catharina von Schoultz
Catharina von Schoultz. Catharina von Schoultz Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå folkakademi,Catharina von Schoultz,borgå folkakademi

Orsak till ny motion 2017

Redan 2014 lämnade von Schoultz in en motion där hon påtalade bristerna i förvaltningsstadgan. Motionen godkändes inte.

- Beredningens svar var att bildningsnämnden redan har tillräcklig påverkningsmöjlighet bland annat via budgetbehandlingen, säger von Schoultz.

För snart ett år sedan, i samband med att Illby daghem stängdes utan att ärendet var uppe för behandling i bildningsnämnden, tyckte nämnden att det fanns orsak att göra en ny motion.

- Motionen fick i somras grönt ljus i stadsstyrelsen, vilket betyder att vi nu ska försöka få in förtydliganden och förbättringar i den nya förvaltningsstadgan, säger von Schoultz.

Grännäs skola i Borgå
Tidigare fick barn från Grännäs skola ... Grännäs skola i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder grännäs skola
Kråkö skolas huvudbyggnad
... och Kråkö skola förskoleundervisning i Bjurböle. Kråkö skolas huvudbyggnad Bild: Yle/Carmela Walder skolbyggnader,kråkö skola i borgå

Elevupptagningsområdet styr

Med förtydliganden avser von Schoultz bland annat definiering om vem som ska ha rätt att ta beslut om öppning och stängning av daghem och om vem som ska fatta beslut om förändringar i verksamhetsprinciperna.

Dessa förtydliganden skulle också gälla förskolegrupperna.

Leila Nyberg, Borgå stads direktör för småbarnspedagogik, medger att det inte kommer att arrangeras förskoleundervisning i Bjurböle.

Att Bjurböle inte är ett alternativ förklarar Nyberg bland annat med att Kråkö skola numera är stängd.

- Tidigare fick barn från Grännäs och Kråkö skola förskoleundervisning i Bjurböle. Eftersom Kråkö skola inte längre finns, underlyder Bjurböle skola upptagningsområdet för Vårberga skola.

Därav ingen förskola i Bjurböle längre, förklarar Nyberg.

direktören för småbarnsfostran i borgå - Leila Nyberg
Borgå stads direktör för småbarnspedagogik, Leila Nyberg. direktören för småbarnsfostran i borgå - Leila Nyberg Bild: Yle/Stefan Härus Borgå

Arrangemangen följer tagna beslut

Nyberg påpekar också att det i de brev som föräldrarna fått, står att man i valet av barnens förskoleundervisning tagit hänsyn till barnets kommande närskola.

- Det finns ingen dramatik i de här arrangemangen. De följer helt tagna beslut, säger Nyberg.

Fallet Bjurböle förskola ska behandlas i bildningsnämnden den 13 februari. Anmälningen till förskolan går ut den 31 januari.

Vad händer om man anmäler ett barn till ersättande förskolor i tron att Bjurböle förskola upphör?

- Det här är ingenting nytt. De facto är vi tvungna att alla år pussla ihop förskoleundervisningen, men riktlinjen är den att barnet ska gå i förskola i det elevupptagningsområde där barnet senare inleder sin skolgång, säger Nyberg.

Om det ska arrangeras förskoleundervisning i Bjurböle eller inte styrs rätt långt av inneluftsproblemen.

- Det är i och för sig en helt skild fråga, men den påverkar definitivt också frågan om förskoleundervisningens vara eller inte vara i Bjurböle daghem, säger Nyberg.

Ett barn tittar på ett papper genom ett förstoringsglas.
Förskola är dagvård och utbildning åren innan den egentliga skolgången inleds. Ett barn tittar på ett papper genom ett förstoringsglas. Bild: Mostphotos dagvård,förskolan,barn (familjemedlemmar),undervisning

Dagvården i Bjurböle påverkas

Den 13 februari ska bildningsnämnden ta ställning till om förskoleundervisningen kan arrangeras i Bjurböle daghem.

- Om vi då konstaterar att det är möjligt, kommer berörda föräldrar att få information om att förskoleundervisning trots allt kommer att arrangeras i Bjurböle, säger bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz.

Dagvård och förskola arrangeras på samma plats för förskolebarnen.

- Då skulle också dagvården för förskolebarnen bli i Ebbo eller Vårberga. Det skulle allmänt taget vara en stor förändring för Bjurböle, säger von Schoultz.