Hoppa till huvudinnehåll

120-årigt Nordkalk växer - men förblir Pargas troget

Personalen i Pargas Kalkbergs Aktiebolag på kontorets trappa våren 1923.
Personalen i Pargas Kalkbergs Aktiebolag på kontorets trappa våren 1923. Personalen i Pargas Kalkbergs Aktiebolag på kontorets trappa våren 1923. Bild: Nordkalk Oy Ab:s bildarkiv. Nordkalk,Pargas kalkgruva

I år firar Nordkalk 120 år av kalkverksamhet i Pargas. Trots att namnet varierat under de gångna 120 åren, har man valt att utgå från året 1898, då Otto Moberg grundade Pargas Kalkbergs Aktiebolag, eftersom kalkverksamheten ändå pågått oavbrutet.

Vid bolaget blickar man framåt efter ett år av tillväxt.

– Det går förhållandevis bra för Nordkalk just nu. Visserligen finns det en del utmaningar i form av konkurrens från Europa, där prisnivån är lägre. Det har också gjort att prisnivån i Finland har gått ner lite, men vi har också lyckats öka försäljningen under 2017, berättar Hannu Hautala, som tillträdde som verkställande direktör för ett år sedan.

– Samtidigt har vi lyckats expandera i Europa. Vi har öppnat en ny gruva i Turkiet, där vi nu håller på och investerar i en ny krossningsanläggning. Vi håller också på utreda byggandet av en kalkugn under de kommande åren.

Turkiet en ny intressant marknad

Turkiet är en mycket intressant satsning för bolaget, berättar Hautala.

– Det området i Turkiet där vår gruva finns är en växande marknad. Där pågår mycket byggprojekt. Bygget av en av världens största broar ska precis starta. På bägge sidor om bron byggs det motorväg och längs med den byggnader, kraftverk och det ska också startas en guldgruva. I alla dessa behövs kalksten och bränd kalk, vilket öppnar upp möjligheter för oss, förklarar Hautala.

Tryggade kalkstensreserver också i framtiden

För att bolaget ska kunna fortsätta växa, måste även kalkstensreserverna tryggas. Det är också därför som man nyligen utvidgat gruvan i Pargas, likaså gruvan i Villmanstrand. Dessutom finns planer på att utvidga verksamheten i den befintliga gruvan i Polen.

Flygfoto av kalkgruvan i Pargas
Pargas och kalkgruvan Flygfoto av kalkgruvan i Pargas Bild: Lentokuva Vallas Oy dagbrott,Pargas,Pargas kalkgruva,dagbrottet i pargas

Också på Gotland har Nordkalk planer på att utvidga gruvan i Klinthagen och utreda möjliga kalkfyndigheter i Buttle.

Pargas bolagets hjärta

Pargas är som Nordkalks huvudort oerhört viktig för bolaget, säger Hautala.

Gruvan i Pargas beräknas ha kalksten bara i trettio år till, men Hautala försäkrar att Pargas också fortsättningsvis kommer att vara en viktig ort för Nordkalk.

– Kalkstenen är här av mycket god kvalitet och här finns kunnig och engagerad personal. Dessutom det att grannarna också tolererar att det finns en kalkgruva alldeles intill deras hem är också viktigt, tillägger Hautala.

Vd Hannu Hautala utanför Nordkalks huvudkontor i Pargas.
vd Hannu Hautala Vd Hannu Hautala utanför Nordkalks huvudkontor i Pargas. Bild: Terhi Anttila / Nordkalk Nordkalk,Pargas kalkgruva,Pargas