Hoppa till huvudinnehåll

Ingås nya äldreomsorgschef trivs med utmaningar och vill utveckla äldrevården

En kvinna som heter Päivi Degerholm.
Päivi Degerholm. En kvinna som heter Päivi Degerholm. Bild: Ingå kommun Ingå,Äldreomsorg,äldreomsorg,äldreomsorgschef Päivi Degerholm i Ingå

Ingås nya äldreomsorgschef heter Pävi Degerholm. Hon valdes bland elva sökande.

Degerholm har redan i ett års tid jobbat inom Ingå kommun på en tillfällig tjänst som omsorgskoordinator inom äldrevården. Den tjänsten har nu omvandlats till en tillsvidaretjänst som äldreomsorgschef.

Jag trivs väldigt bra i Ingå. Allt fungerar, men man kan utveckla saker― Päivi Degerholm

Av elva sökande kallades fem till intervju och Degerholm var den som grundtrygghetsnämnden tyckte bäst om.

Född i Ingå

Degerholm föddes år 1976 i Ingå och bodde i Ingå i 20 år tills hon flyttade till Vasa för jobb som sjukskötare.

En korridor och en rollator.
Som ung sommarjobbade Degerholm på Ingahemmet, som numera inte längre är ett äldreboende. En korridor och en rollator. Bild: YLE/Veronica Monten Ingå,korridor

Hon har också hunnit jobbat som sjukskötare i Lojo och Åbo. I Åbo utbildade hon sig till magister i vårdvetenskap. Senare tog hon också en examen i ledarskap.

I Lojo har hon vid den finskspråkiga yrkesutbildaren Luksia jobbat både som ansvarslärare för närvårdarutbildningen och som utbildningschef.

Under tiden vid Luksia jobbade hon i nära samarbete med äldrevården i Lojo. Närvårdarstuderande vid Luksia bidrog till att ge mervärde inom äldreomsorgen i Lojo.

- För mig har det varit viktigt att hålla kvar kontakten till jobbet ute på fältet. Därför har jag tidigare då jag varit vårdledig jobbat också på Lojo sjukhus och inom hemvården i Raseborg, berättar Degerholm.

Trivs i Ingå

I dag bor Degerholm i Svartå i Raseborg och har alltså jobbat ett år i Ingå.

- Jag trivs väldigt bra i Ingå. Allt fungerar, men man kan utveckla saker. Det är positivit med utmaningar, säger Degerholm.

Hon nämner social- och hälsovårdsreformen som en utmaning. Till det hör bland annat hemvården.

- Hemvården ska utvecklas så att människor tryggt ska kunna bo hemma så länge som möjligt, säger hon.

Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.
Hemvården hör till det Degerholm vill utveckla. Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma. Bild: Yle/Sofi Nordmyr dam,hemvårdshjälp,åldringar,äldreomsorg

Hon berömmer också samarbetet inom kommunen.

- I en liten kommun går det bra att samarbeta.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland