Hoppa till huvudinnehåll

Se upp med vårdreformen, ta vara på medvinden i ekonomin och glöm inte förorterna och trafiksatsningarna – läs vilka frågor som Åbopolitikerna vill prioritera under 2018

Aura å i vinterskrud.
Aura å i vinterskrud. Bild: Hanna Ylöstalo Aura å,Åbo,Vinterlandskap

Ta vara på det positiva trenden inom ekonomin, förbered väl för de stora reformerna och glöm inte förorterna och de mindre bemedlade i staden.

Det är tre saker som flera Åbopolitiker anser vara värda att satsa på i år. Yle Åboland frågade fullmäktigegruppernas ordförande om vilket de tre mest angelägna ärendena i Åbo under 2018.

Samlingspartiet: sätt ekonomin och investeringar i första rummet

Den starka tillväxten i Åbo kräver bra beredning och beslut för att skapa förtroende hos investerare och företag, fastslår gruppordförande Olli A Manni (Saml). Enligt Manni bör staden också göra en tioårsplan för investeringar som bygger på att låntagandet inte skenar iväg. Det gäller också att inse att vilka stora förändringar Åbo står in för, menar Manni.

Åbos stadsstyrelseordförande Olli A. Manni.
Åbos stadsstyrelseordförande Olli A. Manni. Bild: Yle/Niclas Lundqvist Olli A Manni

– Vad innebär vård- och lanskapsreformen för Åbo, hur förändras arbetslivet när intelligenta maskiner tas i bruk i trafiken, exemplifierar Manni.

De Gröna: satsa på cykelleder och elbussar

De Gröna lyfter fram trafiksatsningar: fler cykelleder, nya elbussar och nya stadsscyklar till staden efterlyses.
Gruppordförande Niina Ratilainen (Grön) betonar också att staden bör vara väl förberedd inför vårdreformen.

Cykelled på Köpmansgatan i Åbo.
Cykelled på Köpmansgatan i Åbo. Bild: Yle/Christa Mäkinen cykelled på köpmansgatan

– Om reformen kommer, så ska staden fortsätta fundera på vad den kan göra för invånarna, även om vårdtjänsterna produceras på landskapsnivå.

SDP: Åbo bör se upp med vårdreformen och fortsätta bygga nya bostäder

Socialdemokraterna profilerar sig ofta inom vårdfrågor också i Åbo och man lyfter fram vårdreformen som den mest angelägna frågan för staden under 2018.

– Just nu bereds reformen främst av tjänstemän och jag bekymrar mig för den demokratiska styrningen. Jag är rädd för att stadsinvånarnas röst inte hörs tillräckligt väl när reformen bereds, säger socialdemokraternas gruppordförande Piia Elo.

Elo vill också se att byggandet av nya bostäder i Åbo fortsätter. Det förutsätter att de nya detaljplanerna - det vill säga planerna för hur markområden i staden får användas - avancerar, menar Elo.

Vänsterförbundet: slopa hälsovårdsavgifterna och satsa på skolor med många elever

Vänsterförbundet anger skolorna som den främsta frågan år 2018.

– Stora skolor, skolor som har många elever med invandrarbakgrund eller skolor som finns i stadsdelar som har lägre socioekonomisk status bör få positiv särbehandling, säger Jaakko Lindfors.

Förorterna ska inte heller glömmas bort på bekostnad av centrum, menar Lindfors och syftar på Åbos nya centrumvision.

– Vi är oroliga för att segregationen mellan stadsdelarna ökar, ifall vi betonar investeringar endast i stadscentrum.

SFP: utbildningen måste få resurser

SFP:s fullmäktigegrupp vill se att utbildningen på alla nivåer sätts i första rummet.

– Resurseringen av verksamheten ska vara långsiktig och svara på invånarnas behov nu och i framtiden, säger gruppordförande Nicke Wulff.

Medvinden inom näringslivet nämns också av Wulff.

– Staden bör göra sitt bästa för att trygga den positiva ekonomiska tillväxten vi har i Åbo.

Småpartierna: invandringskritik, grundtrygget och vårdreformen ska synas

Bland de övriga partierna sticker Sannfinländarna ut med sin invandringskritik.

– Sannfinländarna kommer också i år att vara den enda invandringskritiska gruppen i Åbofullmäktige, slår gruppordförande Ville Tavio fast.

Centerns Jarmo Laivoranta säger att partiet tänker satsa på att upprätthålla grundservicen och nämner också vårdreformens utmaningar som en viktig fråga.

– Det gäller att anpassa stadens ekonomi till de förändringar som reformen medför.

Kristdemokraternas Jaana Auvinen anser att Åbo nu ska fortsätta utveckla stadens attraktionskraft.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland