Hoppa till huvudinnehåll

Takkonstruktionen i den brandhärjade radhuslängan i Pojo skulle inte tillåtas om huset byggdes i dag

Lågor kommer ut ur brinnande radhuslänga. Snö på marken.
Branden i radhuset i Gumnäs spred sig häftigt. Lågor kommer ut ur brinnande radhuslänga. Snö på marken. Bild: Västra Nylands räddningsverk Västnyland,Pojo, Raseborg,eldsvådor,eld,Raseborg,räddningsverksamhet

Radhuslängan i Pojo, som fick omfattande skador i en brand, hade en gammal takkonstruktion. Det ledde till att branden spred sig så effektivt.

Huset vid Gumnäsvägen stod färdigt år 1971 och det nya åstaket byggdes i samband med en grundrenovering 1989.

Under åstaket i radhuslängan fanns det gamla platta bitumentaket kvar.

Rullar av bitumen.
Rullar av bitumen. Rullar av bitumen. Bild: Mostphotos bitumen,Asfalt,takfilt

 
Den här lösningen bidrog till att branden spred sig snabbt, visar räddningsverkets utredningar.

Det här utgör en risk och sådana konstruktioner är numera förbjudna, uppger brandinspektören Jukka Ekholm vid Västra Nylands räddningsverk. 

- De nyare bestämmelserna kräver i vanliga fall ändå inte att gamla, mindre säkra konstruktioner rivs och byggs om.
 
- Men konstruktionen måste ändras ifall det blir aktuellt med en sådan större grundrenovering i huset som kräver bygglov.

Byggnadsbestämmelserna har uppdaterats flera gånger sedan radhuslängan i Pojo byggdes.

Det finns tyvärr väldigt många sådana tak i Finland, säkert flera också i Pojo― Jukka Ekholm

Sedan slutet av 1990-talet heter det i bestämmelserna att vinden och vindsbjälklaget inte avsevärt får öka brandrisken eller risken för att branden sprider sig, förklarar Ekholm.

Eftersläckningsarbete pågår i radhuslänga som har brunnit.
En häftig eldsvåda förstörde på söndagskvällen (21.1) en radhuslänga med tio bostäder i Pojo kyrkby. Eftersläckningsarbete pågår i radhuslänga som har brunnit. Bild: Västra Nylands räddningsverk Västnyland,Pojo, Raseborg,eldsvådor,eld,Raseborg,räddningsverk

Ingen människa dog i branden i Pojo, men bostäderna förstördes och över tio Pojobor miste sitt hem.

Vanlig lösning att lämna det gamla taket kvar

- Det finns tyvärr väldigt många sådana tak i Finland, säkert flera också i Pojo, säger Ekholm.
 
Det gamla bitumentaket är farligt vid en brand eftersom det mjuknar och smälter i värmen och börjar brinna. 

Men den största faran med bitumen utgör brandgaserna. De sprids innanför taket och tar sig genom brandcellerna, som alltid inte är lufttäta.

Gaserna antänds när de kommer i kontakt med syre.

- Det är viktigt att bygga brandceller i byggnaderna så att de är helt täta. Men det är också både svårt och dyrt att bygga dem så, säger Ekholm.

Eldslågor i en byggnad.
Delar av en byggnad ska klara av en brand under en viss tid innan den sprider sig. Eldslågor i en byggnad. Bild: Mostphotos \ Andrey Popov Brand,eldsvådor,brandsäkerhet,eld,brandskydd

En brandcell är en avgränsad del av en byggnad som kan motstå brand en viss tid, till exempel 15 eller 30 minuter.

Det kan vara en vägg, ett golv eller ett tak. En brandcell kan också vara ett rum eller flera sammanhängande rum.

En bostad eller lägenhet är ofta en brandcell.

Bygglovet: Vinden var delad i tre brandceller

Enligt dåtida bestämmelser fick man dela vinden i celler på 400 kvadratmeter var. En cell skulle hindra branden i 15 minuter.

- Enligt bygglovet för det förstörda huset i Pojo var husets vind delad i tre brandceller. Så enligt bygglovet uppfyllde vinden bestämmelserna, säger Ekholm.

Men han poängterar också att den tekniska utredningen
ännu inte är klar.

Det är kommunens byggnadsinspektion som i tiderna har övervakat byggandet. 

Varje bostad var en brandcell

Bostäderna i huset utgjorde hur som helst var sin brandcell som kan motstå elden i 30 minuter. 

- För det krävs oftast endast gipsskiva samt att isoleringsmaterialet inte är antändbart.

Träffar brandmän i regionen

Det är räddningsverkets uppgift att utreda vad som hände och hur det går att hindra likadana fall och förbättra räddningsarbetet.

Ekholm utreder orsakerna till branden.

På torsdagen (25.1) träffade Ekholm brandmän från olika enheter som var med också släckte branden. Efter det kunde han bekräfta att elden spred sig snabbt just på grund av bitumentaket.

- Jag har i dag fått andrahandsuppgifter om det här. Sedan fick jag det bekräftat då jag intervjuade dem som deltog i släckningen.

Två brandmän släcker en brand.
Ekholm har talat med brandmännen som var på plats (arkivbild, inte från branden). Två brandmän släcker en brand. Bild: Mostphotos Brand,eldsvådor,brandsäkerhet,eld,brandskydd,brandmän

Utredningsarbetet är redan långt hunnet. Men innan polisen är klar med sin utredning vill Ekholm inte ta ställning till vad som orsakade eldsvådan eller varför elden spred sig så snabbt.

Polisen utreder alltid en brand om det misstänks ett brott. Polisen utreder dessutom alltid bränder där någon har dött, skadats allvarligt eller om branden resulterat i en ansenlig egendomsskada.

I Pojo handlar det om det sista, omfattande materiella förluster.

Pojo FBK först på plats

Ekholm uppger att de första enheterna var på väg till Gumnäs redan en minut efter att larmet gick klockan 21.19 på söndagen.

Den närmaste avtalsbrandkåren är Pojo FBK som ligger endast ett stenkast från Gumnäsvägen.

Ett gult hus med brandbilar framför. Det står Pojo FBK på huset.
Pojo FBK. Ett gult hus med brandbilar framför. Det står Pojo FBK på huset. Bild: YLE/Minna Almark Pojo, Raseborg,pojo brandkår,Raseborg

FBK var på väg fyra minuter efter larmet, det vill säga klockan 21.23. 

- Pojo FBK var på plats ungefär sex minuter efter att larmet gick.