Hoppa till huvudinnehåll

Vårens studentskrivningar avgör inte din framtid - och också annat än L duger

Pressad att bli student
Pressad att bli student Bild: Yle Student,Studentmössa

Den här våren kommer fler studerande att tas in till skolor på basen av sina betyg. Känns det som om det här bara ökar pressen att lyckas i studentskrivningarna? Ta ingen stress, det finns flera vägar in i studielivet - och det är inte bara L på betyget som räknas.

Högskolorna och universiteten har börjat göra om sina inträdesprov. Meningen är att det själva urvalsprovet ska bli mindre viktigt, medan betygen får en större betydelse i antagningen till skolorna.

Förändringar som den här kan kännas besvärliga, eftersom de i övergångsskedet innebär en viss osäkerhet. Det säger rektorn för Ekenäs gymnasium Mikael "Misha" Eriksson. De studerande vet inte riktigt hur man ska planera, prioritera och fokusera.

- Att det kan visa sig att studerande har satsat på fel del eller fel studiepaket är ju inte en trevlig tanke, om man uttrycker det lite tillspetsat, säger Misha Eriksson. Vi försöker hålla de studerande up to date och ta hand om studiehandledningen, men vi är ju inte heller helt på kartan med vad som komma skall.

Porträttbild på Mikael Eriksson.
- Det finns hur många utbildningar som helst där ett L inte är en förutsättning, säger Misha Eriksson, rektor för Ekenäs gymnasium. Porträttbild på Mikael Eriksson. Bild: Yle/ Bubi Asplund raseborgs gymnasium,Raseborg,Ekenäs,Västnyland,Rektor

Vitsorden viktiga - men urvalsproven består i någon mån

För universiteten och högskolorna är det inte heller ännu helt klart hur antagningen sist och slutligen blir. Men det som är säkert är att vitsorden kommer att ha en större betydelse i framtiden.

Till Yrkeshögskolan Arcada antas majoriteten av de studerande i dagsläget med urvalsprov, men skolan förbereder sig på att ta in merparten av sina studerande på basen av betyg.

- Det här är ändå en lättare väg skulle jag säga, man måste utgå från att gymnasiet är förberedande för högskolestudier, säger Annika Stadius, studiechef vid Arcada. Meningen är faktiskt att de som söker in ska ha det lättare när de slipper förbereda sig för urvalsprov.

Annika Stadius, studiechef vid Arcada
Det är ju inte så att man inte har en chans att komma in mer om man har misslyckats lite i studenten, säger Annika Stadius. Annika Stadius, studiechef vid Arcada Bild: Annika Stadius/Arcada Arcada,annika stadius

Även om vitsorden får en större roll i framtiden ska möjligheten att bli antagen via urvalsprov finnas kvar när man söker till ett universitet, säger i sin tur Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Universitet. Men provet kommer snarare att bli ett mer tillämpande inträdesprov.

Viktigt att få höja studentprovet tills man är nöjd

Det är klart att ju större roll studentprovet har för att man ska komma in till en studieplats, desto viktigare blir hela provet, säger Misha Eriksson.

- Men samtidigt har det redan i flera år varit studentproven som utgör "biljetten" till fortsatta studier. Ju bättre man har klarat sig, desto större chans har man att få en studieplats, säger Eriksson.

Det är ungefär 3 - 5 procent som skriver ett laudatur och då säger det sig självt att få fortsätter studera om det krävs ett L för att komma vidare.― Misha Eriksson

Får studentprovet en väldigt stor betydelse och inträdesproven skippas, är en lösning att inte begränsa hur många gånger man kan höja studentprovet, vilket nu är begränsat, säger Eriksson. Samma förslag kommer också Undervisnings- och kulturministeriet med för den nya gymnasielagen.

Ett hurudant studentbetyg ska man ha då? Är det bara höga vitsord som gäller, medan inget annat duger?

- Tänker man att L är det enda som räknas så siktar man på de absoluta topputbildningarna, till exempel juridiska eller medicinska fakulteten eller den tuffaste statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, påpekar Misha Eriksson. Det är ungefär 3 - 5 procent som skriver ett laudatur och då säger det sig självt att få fortsätter studera om det krävs ett L för att komma vidare.

Eleverna i Vasa övningsskolas gymnasium testade det elektroniska studentprovet i modersmål.
Studentskrivningar vid Vasa Övningsskolas gymnasium. Eleverna i Vasa övningsskolas gymnasium testade det elektroniska studentprovet i modersmål. Bild: Yle/Joni Kyheröinen elektroniska studentskrivningar

Alla kan helt enkelt inte skriva L

Enligt Studentexamensnämndens webbplats fördelar sig studentvitsorden i ett ämne ungefär så att fem procent skriver ett laudatur (L), 15 procent eximia cum laude approbatur (E), 20 procent magna cum laude approbatur (M) och 24 procent cum laude approbatur (C). Vidare skriver 20 procent lubenter approbatum (B), elva procent approbatur (A) och fem procent improbatur (I). Alla kan alltså helt enkelt inte skriva L, och inte ens E eller M.

För dem som inte kommer in på basen av studentbetyg kommer urvalsprovet fortsättningsvis att finnas, säger Åsa Raunio, studiehandledare vid Ekenäs gymnasium.

- Tänker vi att 60 procent ska bli antagna på basen av studentbetyg år 2020, så inte betyder det ju att hela den andelen måste ha en massa L för att få en studieplats, säger Åsa Raunio. En massa andra med medelmåttiga betyg kommer också att ha en chans.

Men Raunio råder sina abiturienter att söka in i år, innan förnyelsen genomförs i full utsträckning. Förändringen som görs nu är stor, påpekar hon, för hittills har det varit få utbildningar i Finland som man alls har kunnat komma in till utan att delta i ett urvalsprov.

Krävs inte fulla poäng för att komma in

Den som känner att den inte är nöjd med sitt studentbetyg behöver inte misströsta, hälsar också Annika Stadius vid Arcada. Hon påminner om att det finns flera vägar att komma in till högskolan.

- Om inte betyget räcker så blir man kallad till urvalsprovet. Det är ju inte så att man inte har en chans att komma in mer om man har misslyckats lite i studenten och inte har så bra betyg. Den öppna yrkeshögskoleleden gäller också för allihopa, oberoende av betyg.

På utbildningar med ett stort söktryck blir det naturligtvis så att de som har de bästa betygen kommer in först. Men inte är det så att om man inte har L på betyget lönar det sig inte att söka. Det lönar sig alltid att söka.― Annika Stadius, studiechef vid Arcada

Hurudant betyg man ska ha för att komma in direkt till Arcada varierar från år till år. Studentbetyget i sin helhet ger inte poäng, utan det viktiga är att kolla vilka ämnen som gör det, säger Stadius. I regel är det modersmål, bästa andra språk, matematik eller realen som gäller för Arcada.

- Och det krävs ju inte fulla poäng för att komma in, säger Stadius. Man kan komma in till Arcada utan att ha maximipoäng, både vad gäller betyg och urvalsprov. I Arcadas betygsantagning ger L och E dessutom båda samma, fulla poäng.

Modersmålsvitsordet viktigt också vid universiteten

Också universiteten frågas nu vilka vitsord som ska väga tyngst i antagningen till olika ämnen. Även här kommer vitsordet i modersmål att fortsätta vara betydelsefullt, oberoende av vilket ämne man önskar att studera.

- Garanterat är att vitsordet i modersmål alltid kommer att räknas, säger Cecilia Sahlgren. Då förutom förmågan att skriva även förmågan att berätta. Kan du klargöra någonting, har du redan tydligt en akademisk färdighet.

Cecilia Sahlgren.
Man ska vara genuint intresserad av det man studerar, det hjälper en hel del på traven, säger Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Universitet. - Det är a och o för allt man studerar. Cecilia Sahlgren. Bild: Bart van Overbeeke cecilia sahlgren

Universiteten planerar att ta i bruk en modell med ämneskluster, där vitsord i olika ämnen klumpas ihop till en helhet. Universiteten väljer ut kategorier, som språk eller matematisk-vetenskapliga ämnen, som väger olika tungt vid antagningen till olika linjer. Har man till exempel ens ett bra vitsord i de kluster linjen man söker till betonar får man poäng för det.

- Man måste alltså inte ha L i alla ämnen för att komma in. Det bästa sättet att komma in är om man har ett starkt ämne i alla kluster, säger Cecilia Sahlgren.

Men hur är det om man inte skriver något L alls eller är missnöjd med sitt studentbetyg överlag? Hur stressad ska man då vara?

- Man ska inte vara så förskräckligt stressad. Om biologi är det du verkligen vill läsa, har du fortfarande chansen att ta en lämplighetstest. Nästan alla som kommer in hos oss i nuläget skriver inträdesprovet.


Texten är en del av kampanjen Pressad. Pressad hjälper abiturienter att förbereda sig inför studentskrivningarna och erbjuder information och verktyg för att klara av skrivningarna och hantera stress. Syftet med kampanjen är att betona vikten av att må bra medan man studerar och synliggöra studiestressen som många gymnasieelever känner.

Vetamix

  • Fyra tips inför de digitala studentproven i matematik!

    Censorn tipsar inför de elektroniska proven.

    Ska du skriva det nya digitala studentprovet i matematik? På en punkt kan du i alla fall andas ut: själva innehållet i provet ska inte vara väldigt annorlunda jämfört med tidigare. Men vad lönar sig att ha koll på gällande de nya bitarna? Här är censorns tips!

  • Kalevala lade grunden till finländsk kultur

    Kalevala är Finlands nationalepos.

    Berättelser om hur världen blev till, om hjältar, skurkar och onda makter, om mytiska föremål och magiska skeenden - det är Kalevala. På Kalevaladagen firar vi den finska kulturens dag.

Nyligen publicerat - Vetamix