Hoppa till huvudinnehåll

Städbranschen applåderar aktiveringsmodellen: Hundra lediga jobb varje dag

Man dammsuger heltäckande matta.
Arbetsrelaterad invandring behövs för att råda bot på personalbristen inom fastighets- och städbranschen. Aktiveringsmodellen behövs, uppger Lassila&Tikanoja. Man dammsuger heltäckande matta. Bild: Mostphotos städare,Städa,Aktiveringsmodellen för arbetslösa

Minst 18 timmar jobb under 65 utbetalningsdagar - det är ett av villkoren för att få arbetslöshetsersättning enligt aktiveringsmodellen. Vem rekryterar folk för så här lite jobb? Vi gör det, uppger Lassila&Tikanoja i fastighets- och städbranschen.

Hundra lediga jobb varje dag och läget blir bara värre.

- Hos oss handlar det om att arbetstagare och jobb inte möts. Vi har jobb men de intresserar inte de arbetslösa, säger direktören för samhällsrelationer Jorma Mikkonen vid Lassila&Tikanoja.

Han låter nästan arg i telefonen när aktiveringsmodellen kommer på tal.

- Vi behöver regler och vi behöver nya sätt att aktivera arbetslösa. Vi ser inte några gränser i modellen - bara möjligheter, kommenterar han.

Jorma Mikkonen är chef för samhällsrelationer vid Lassila&Tikanoja
Jorma Mikkonen är chef för samhällsrelationer vid Lassila&Tikanoja Jorma Mikkonen är chef för samhällsrelationer vid Lassila&Tikanoja Bild: Lassila&Tikanoja Lassila & Tikanoja,jorma mikkonen

Det är lönsammare att lyfta stöd än jobba deltid― Jorma Mikkonen, Lassila&Tikanoja

I fastighets- och städbranschen är behovet av arbetskraft akut.

- Hundra lediga jobb, varje dag, konstaterar Mikkonen, läget blir inte bättre utan tvärtom, det förvärras.

- Vi talar om att anställa folk på deltid men det fungerar inte heller. Vi stöter på flitfällor eller bidragsfällor här, det är lönsammare att lyfta stöd än jobba deltid, säger han.

Mikkonen säger att det är dags att se problemet i ögonen. Åldersklasserna krymper och vissa branscher har allt svårare att hitta motiverade arbetstagare.

- Vi måste öppna för arbetsrelaterad invandring, på allvar, uppmanar han. Vi måste också göra det lättare för invandrare och flyktingar att integreras via arbete.

Mikkonen vet att det inte finns några lätta lösningar utan att det krävs aktivitet av alla parter för att få folk på jobb. Skräddarsydda, individuella lösningar.

Aktiveringsmodellen i sex punkter

Riksdagen godkände den nya modellen den 19 december med rösterna 103-90. Dagen efter startades ett medborgarinitiativ för att omkullkasta lagen och den har redan samlat över 70 000 namnteckningar.

Diskussionerna kring aktiveringsmodellen har gått het på flera olika fronter med både motståndare och förespråkare.

Så här påverkar den omtvistade aktiveringsmodellen arbetslöshetsskyddet i praktiken:

1. Arbetslösa måste visa aktivitet

För att få full arbetslöshetsförmån måste en arbetslös arbeta, driva företagsverksamhet eller delta i sysselsättningsfrämjande service.

I praktiken betyder det här att man under en period på 65 utbetalningsdagar ska utföra avlönat arbete i minst 18 timmar, ha minst 241 euro förvärvsinkomster från företagsverksamhet eller delta i sysselsättningsfrämjande service under minst fem dagar.

Med sysselsättningsfrämjande service avses till exempel arbetsprövning, arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier.

2. Om en arbetslös inte är tillräckligt aktiv minskar förmånen

Om en arbetslös inte uppfyller aktiveringsmodellens villkor sänks arbetslöshetsförmånen med 4,65 % för de följande 65 utbetalningsdagarna. I praktiken motsvarar sänkningen ungefär ersättningen för en full arbetslöshetsdag per månad.

Förmånen betalas ut med normalt belopp igen när den arbetslösa påvisat tillräcklig aktivitet. Förmånen sänks inte med mer än beloppet för en dag per utbetalningsperiod, även om aktiviteten inte heller under de följande 65 utbetalningsdagarna är tillräcklig.

Den nya lagen gäller i princip alla former av arbetslöshetsförmåner, det vill säga arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning.

3. Undantag finns

Aktiveringsmodellen omfattar inte dem som får arbetslöshetsförmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning och inte heller närstående- eller familjevårdare.

Aktivitet krävs inte heller under den tid en ansökan om sjukpension behandlas eller under kortvarig permittering.

4. Man kan inte kombinera korta anställningar och sysselsättningstjänster

Arbetslösa måste utföra antingen 18 timmar avlönat arbete eller delta i sysselsättningsfrämjande service i fem dagar. En kombination av dessa två räcker inte för att undvika sänkt arbetslöshetsförmån.

5. Självrisktiden för arbetslöshetsförmånen förkortas

I fortsättningen kan man få arbetslöshetsförmånen efter att man varit anmäld som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster i minst 5 vardagar. Tidigare var självrisktiden 7 vardagar.

6. Aktiveringsmodellen träder i kraft efter årsskiftet

Arbetslösas aktivitet följs upp från och med den 1 januari 2018. Kunden meddelar sin aktivitet i anmälan om arbetslöshetstid till FPA, som följer med om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut arbetslöshetsförmånen enligt det.

Det att det är svårt att anställa någon för 18 timmar på tre månader instämmer Jorma Mikkonen inte med.

- 18 timmar är minimikrav, det ska vi minnas. Hittar man rätt person med rätt attityd så erbjuder fastighets- och städbranschen turinhopp eller deltid - det kan vi ordna. Dessutom erbjuder aktiveringsmodellen en möjlighet att skola upp folk till ett yrke.

De första turinhoppen kan leda till fast tjänst, det är enligt Mikkonen viktigt att minnas.

Många branscher kunde sysselsätta folk enligt aktiveringsmodellen― Mika Wilén, rekrybolaget ManpowerGroup

Rekryterare ser också många möjligheter för aktiveringsmodellen.

- Byggbranschen, handeln och hälsovårdsbranschen och varför inte rekreationsbranschen, listar Mika Wilén, marknads- och kommunikationsdirektör vid ManpowerGroup. De har behov av folk för korta, tillfälliga uppdrag.

Mika Wilén är marknadsförings- och kommunikationschef vid rekryteringsföretaget Manpowergroup.
Det finns nog många branscher som är intresserade av kortare inhopp, betonar Mika Wilén vid rekrybolaget ManpowerGroup. Mika Wilén är marknadsförings- och kommunikationschef vid rekryteringsföretaget Manpowergroup. Bild: Photo: Tomi Setala Rekryteringsföretag,rekrytering av arbetstagare,Manpower

Däremot betonar han att byråkratin kring aktiveringsmodellen verkar vara omfattande. Utmaningarna för arbets- och näringsbyråerna är många, de verkar inte ha tillräckliga resurser för tillfället.

Modellen ställer också en hel del krav på de arbetssökande själva.

- Dessutom behöver man göra samma administrativa arbete och åtgärder även för korta anställningar: arbetsavtal, kundavtal, löneadministration, rapportering till myndigheter, eventuell hälsovård och så vidare.

Belönande, inte bestraffande― Mika Wilén, rekrybolaget ManpowerGroup

Wilén vet av erfarenhet att all aktivering är bra. Det finns bevis på att när folk aktiveras så söker de oftare jobb och blir lättare anställda.

- Viktigt är att systemet upplevs som belönande, inte bestraffande.

Baronas nya vd: Lönar det sig att skola upp folk för 18 timmar på tre månader?

Baronas vd Minna Vanhala-Harmanen
Minna Vanhala-Harmanen har varit vd för Barona i några veckors tid. Baronas vd Minna Vanhala-Harmanen Bild: Barona Minna Vanhala-Harmanen,Barona Group

Barona är en stor aktör på rekryteringsmarknaden. Numera rekryterar man folk till servicesektorn, industrin och it-sektorn.

- Jag vill inte tala om utmaningen att rekrytera människor för 18 timmar på tre månader - utan själva tiden, 18 timmar.

Baronas vd Minna Vanhala-Harmanen säger att det inte går att rekrytera om folk inte är insatta, gått kurser eller utbildat sig till något. Är det vettigt att utbilda någon för 18 timmars skull?

- Överskrider man 18-timmarsgränsen kommer vi snabbt till att arbetslöshetsersättningarna måste anpassas till inkomsterna. Gränsen går vid runt 300 euro.

Hur ska hyran då betalas?― Baronas vd Minna Vanhala-Harmanen

- Jämkad dagpenning (när inkomsterna ökar) är alltid ett bättre alternativ, löneinkomsten och jämkad dagpenning ger mer pengar.

Vanhala-Harmanen säger att myndigheterna inte hänger med i de här svängarna. Folk kan bli utan pengar, lön och/eller dagpenning i över en månad och hur ska hyran då betalas?

Baronas klienter nämner arbetslöshetskassorna som en propp för tillfället.

- Att förbättra rådande system - läs aktiveringsmodellen - är en viljefråga, säger hon. Löneutbetalningarna kan skötas elektroniskt till arbetslöshetskassorna. Det kräver bara digitala förändringar.

Barona-vd föreslår inkomstregister

Minna Vanhala-Harmanen kastar fram ett förslag om ett inkomstregister, som skulle visa både stödpengar och löneinkomster i realtid. Då blir pusslandet lättare och snabbare och folk får sina pengar.

- Om det finns vilja att grunda ett sådant register är sedan en annan sak.

Hon tycker att tre månader är en alltför kort tid, särskilt om den ännu splittas upp i 18 timmar.

- Man har kanske tänkt att det känns bättre för den arbetssökande när timantalet är så litet, 18 timmar. För att det ska vara lönsamt att sysselsätta en arbetslös, med all inlärning i jobbet, så borde antingen arbetstiden vara längre eller sedan granskningsperioden (tre månader).

Servitris färdigställer kaffe.
Servitris färdigställer kaffe. Bild: lev dolgachov serveringspersonal,serviceyrken,kaffe,barista,Cappuccino

Minna Vanhala-Harmanen betonar också betydelsen av individuella lösningar. Det kan handla om geografi - det finns inte jobb på hemorten. De högutbildades situation är också en sak för sig.

- Kanske tar den högutbildades jobb slut i och med digitaliseringen, exemplifierar hon.

De arbetslösas olika förutsättningar och bakgrund kräver personliga möten i högre grad än nu. Då är det möjligt att komma fram till personliga lösningar för var och en.

- Man borde ge en reell chans till att mötas ansikte mot ansikte var tredje månad, i ett led att hitta jobb, säger hon.

Vanhala-Harmanen kommenterar också problemet med utbud och efterfrågan, arbetsplatserna hittar inte rätta arbetstagare och de möts inte.

- Vi har det här problemet också inom industrin, vi söker svetsare men de som inte har lämplig utbildning kan inte söka jobbet.

Inom servicesektorn finns det också många jobb och här tycker Baronas vd att det handlar om bristen på uppskattning för vissa jobb.

Turismen i Lappland är ett exempel. Här finns det säsongbetonade jobb. Även här behövs det kunnande.

Grundtanken - att aktivera folk - är bra― Baronas vd Minna Vanhala-Harmanen

- Många jobb försvinner nu och med tanke på det är bra att få folk att prova på helt nya uppgifter.

Baronas vd upprepar: vi borde komma på ett bättre system med utbetalda stöd och lön. Mindre byråkrati och färre flitfällor.

- Det borde alltid löna sig att jobba.

En sak kan leda till en annan. Det är alltid lättare att gå vidare från ett jobb till ett annat― Baronas vd Minna Vanhala-Harmanen

Färre spekulationer skulle också vara bra, typ: Lönar det sig för mig att just nu ta emot två veckors jobb, jämfört med inkomstrelaterad dagpeng för en hel månad?

Bättre skulle det vara att tänka att ett tidsbundet uppdrag kan leda till följande, som i sin tur kan leda till fast jobb.

- Det är alltid lättare att gå från ett jobb till ett annat. Man borde också minnas att alla kontakter man skapar på jobbet, också vid korta kontrakt, kan innebära nya möjligheter.

De här tankarna pratar vi inte tillräckligt öppet om i dag, summerar Baronas vd Minna Vanhala-Harmanen.

Allt fler hittar jobb nu

Sysselsättningsläget ser ljusare ut, enligt senaste siffror. Finland är nära regeringens sysselsättningsmål 72 procent. Det här är siffran för andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar.

Några preciseringar med tack för mejl av chefredaktör Jonny Smeds vid FFC:
Flitfälla men hellre bidragsfälla. Arbetsförhållanden ersattes med anställningar. Dagpenning i stället för dagpeng. Jämkad dagpenning i stället för anpassad dagpeng. Beräkningstid blev granskningsperiod.
Rättade kl.16.40/Anna Savonius

Läs mera:

Stora delar av industrin stannar upp nästa fredag - också Industrifacket strejkar i protest mot aktiveringsmodellen

Industrifacket kommer att delta i Finlands fackförbunds centralorganisations demonstration mot aktiveringsmodellen och stöder den med politisk strejk. Strejken börjar på morgonen den 2 februari och pågår i ett dygn.


Läs mera:

Finland vill göra som Danmark – där måste arbetslösa söka två jobb i veckan men ändå tycker facket om aktiveringsmodellen

I Danmark godkände facket aktiveringsmodellen för arbetslösa utan protester. Danska arbetsgivare kan lätt avskeda folk, men i gengäld får arbetslösa bra ersättning och utbildning.

Läs också