Hoppa till huvudinnehåll

Åländska kommuner röstade nej till kommunsammanslagningar

Kommunskylt i Sund, Åland.
Kommunskylt i Sund, Åland. Kommunskylt i Sund, Åland. Bild: Yle/ ÅRTV Sund

Fem av sex kommuner på Åland säger nej till kommunsammanslagningar. I den sjätte kommunen skilde endast ett fåtal röster ja från nej.

I samband med presidentvalet på söndagen hölls även en folkomröstning om kommunsammanslagningar i sex åländska kommuner.

Brändö, Eckerö, Hammarland, Saltvik, Sund och Vårdö frågade sina invånare om de vill fortsätta som en självständig kommun eller om de vill se på alternativ till sammanslagningar.

Politikerna vill ha flankstöd

Forskare Siv Sandberg, som genomförde den senaste kommunutredningen på Åland, förutspådde att majoriteten skulle rösta för att behålla sina kommuner som självständiga enheter. Inte minst på grund av att frågan i folkomröstningen inte gav något alternativ att rösta för.

Siv Sandberg
Siv Sandberg Siv Sandberg Bild: Yle/ ÅRTV forskare,siv sandberg

Antingen röstar man på att behålla allt som det är, eller så röstar man på något rätt okänt och skrämmande, menade hon.

- Jag uppfattar de här folkomröstningarna snarast som en politisk viljeyttring, säger Sandberg.

- De bottnar ju inte i någon lokal process med undantag för Sund, det handlar om att man vill yttra en opinion i förhållande till landskapsregeringen. Politikerna vill ha folket som ryggstöd för att driva sin linje om att fortsätta som självständiga.

Sammanslagning lockar i Sund

Endast i Sund svarade majoriteten av invånarna att man vill gå vidare med kommunsammanslagningar.

Redan den 8 april ska man fråga invånarna huruvida Sunds kommun ska gå samman med Finström och Geta i enlighet med ett avtal som ska tas fram och som respektive kommunfullmäktige ska ta beslut om i mars.

Majoriteten i kommunen var knapp, 186 personer var redo att gå samman med en annan kommun, medan 181 ville fortsätta vara en självständig kommun. 32 kunde inte ta ställning.

Kommunreformen påverkas inte

Kansliminister Nina Fellman (S) vid Ålands landskapsregering säger att folkomröstningen inte påverkar arbetet med kommunreformen på Åland.

Nina Fellman.
Nina Fellman Nina Fellman. Bild: Yle/ ÅRTV Nina Fellman

- I landskapsregeringen fortsätter vi jobba med processen, säger Nina Fellman.

- Vi måste ta till oss resultatet, frågan är hur vi ska informera och involvera människor och få dem att förstå vad som ska hända och hur kan de vara delaktiga i de kommande processer som ju ägs av kommunerna, säger Nina Fellman.

Valdeltagandet i folkomröstningen var lågt, det ligger mellan 50 och 60 procent.

Text: Nina Smeds, ÅRTV