Hoppa till huvudinnehåll

Åtal om diskriminering i nattklubbskö förkastades efter miss – brottet hann preskriberas

Från programmet Ögonvittnet.
Tre utländska män nekades inträde till en nattklubb i Helsingfors centrum. Dörrvakten åtalades för diskriminering, men friades på grund av att åtalasrätten var preskriberad. Från programmet Ögonvittnet. Bild: Yle Ögonvittnet mörkhyade

Helsingfors hovrätt har förkastat åtalet i ett uppmärksammat fall där utlänningar nekades inträde till en nattklubb i Helsingfors centrum. Fallet fick mycket uppmärksamhet då dörrvaktens agerande avslöjades i Yle-programmet Ögonvittnet 2013.

Hovrätten förkastade åtalet eftersom brottet var preskriberat. Brottet skedde i september 2013 men åklagaren väckte åtal först två år och en månad senare.

Enligt lagen preskriberas åtalsrätten efter två år om det strängaste straffet för brottet är ett års fängelse. När det gäller diskriminering är det strängaste straffet sex månaders fängelse.

Hovrätten dömer ändå dörrvakten för ett senare fall av diskriminering, som skedde i april 2016. Han döms till 15 dagsböter på sammanlagt 90 euro.

Avslöjades i tv-programmet Ögonvittnet 2013

Helsingfors tingsrätt dömde honom till 50 dagsböter på sammanlagt 300 euro. Tingsrätten dömde alltså honom för brott där hovrätten nu anser att åtalsrätten är preskriberad.

De som nekades inträde till nattklubben var en somalisk medborgare, en man med somalisk bakgrund och en rysk medborgare. Det här dokumenterades i Yles tv-program Ögonvittnet i september 2013.

I programmet testade personer med olika etnicitet hur de blir bemötta bland annat när de söker jobb och besöker en nattklubb.

Finländskt körkort dög inte som identitetsbevis

Dörrvakten har i rätten motiverat att han nekade de tre utländska männen inträde eftersom de inte uppvisade godkända identitetsbevis vid dörren.

Enligt tingsrättens dom visade somaliern upp ett främlingspass för dörrvakten, mannen med somalisk bakgrund visade sitt finländska körkort och den ryska medborgaren ett ryskt körkort.

Dörrvakten förklarade att det finländska körkortet inte dög eftersom mannen inte identifierades. Dörrvakten frågade därför om mannen med somalisk bakgrund hade något annat identitetsbevis, vilket han inte hade.

I det senare fallet där dörrvakten dömdes för diskriminering nekades en rumän med finländskt körkort inträde.

Läs mera:

Diskriminerande dörrvakt ger sig inte - "Identiteten på alla gäster ska styrkas"

Vilka identitetsbevis som ska godkännas för att komma in på en nattklubb blir en fråga för Helsingfors hovrätt. En dörrvakt som har dömts för diskriminering överklagar tingsrättens dom.