Hoppa till huvudinnehåll

Februari avgörande för Närpes högstadieskolas framtid

Närpes högstadieskola
Närpes högstadieskola Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik högstadieskola

Just nu diskuterar man bland beslutsfattarna i Närpes om vad man ska göra med Närpes högstadieskola. Enligt stadsstyrelseordförande Olav Sjögård (SFP) lutar det mot en nybyggnad.

Både bildningsnämnden och tekniska nämnden har tagit ställning i frågan och de anser att ett nybygge är att föredra framom en renovering. Det här glädjer högstadiets rektor Göran Småros.

- För skolans del är det mycket bättre att vi inte under övergångsperioden behöver vara i baracker som är opraktiskt och dyrt. Det är lite som att kasta pengar i sjön, säger han.

Göran Småros.
Göran Småros. Göran Småros. Bild: Yle/Juho Karlsson Närpes,Österbotten,Rektor,närpes högstadieskola

- Jag var till en början inne på den linjen att det inte skulle byggas nytt, men nu köper jag det helt och hållet och stöder det förslaget och hoppas att fullmäktige går på samma linje.

Diskuterade ärendet inofficiellt

Även stadsstyrelsen diskuterade ärendet inofficiellt på sitt möte på onsdag. Men slutliga beslut fattas först i februari.

- Då kommer vi att få mera utredningar. Men om det blir nybygge så finns det också ett sådant alternativ att man kanske minskar på kvadratmetrarna, säger styrelseordförande Olav Sjögård (SFP).

Olav Sjögård
Olav Sjögård. Olav Sjögård Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik politiker,Närpes,Österbotten,olav sjögård

- Allt det där kommer att behandlas under den här månaden fram till styrelsemötet och då hoppas jag att vi kan ta ställning.

Styrelse- och fullmäktigeledamoten Peter Sjökvist (SDP) är inne på samma linje.

- Det handlar ju om priset, men också vilket behov eleverna och de som ska vistas i skolan har. Det är det vi ska ta ställning till när vi kommer så långt i processen att vi har sådana förslag och utredningar på bordet.

Nybygge dyrare

Enligt preliminära beräkningar skulle ett nybygge på dryga 5 500 m2 kosta 11,3 miljoner euro, medan kostnaderna för renoveringen skulle ligga kring 8,3 miljoner euro.

Men det senare alternativet skulle innebära att eleverna skulle flyttas till baracker under renoveringen, vilket skulle medföra tilläggskostnader på ungefär 1,3 miljoner euro.

- Vi hoppas på ett positivt beslut från Närpes fullmäktige och att de tänker på Närpes ungdomarna. Vi har väntat i ganska många år, så vi känner att det börjar bli högstadiets tur nu. Där tror jag vi har våra politiker på vår sida, säger Småros.

Enligt både Sjögård och Sjökvist verkar det som om ett nybygge är mer ändamålsenligt än en renovering.

- Det tycker många i styrelse och fullmäktige, men vi måste ha någonting att klart ta ställning till innan vi fattar ett beslut. Det lutar nog mot en nybyggnad, det gör det helt klart, konstaterar Sjögård.

Peter Sjökvist.
Peter Sjökvist. Peter Sjökvist. Bild: Bild: Nils-Johan Englund. sjökvist

- Nog finns det ju flera aspekter som gör att det går i den riktningen i och med att man vill ha en skola och utrymmen som är anpassade till dagens behov. Den skola som finns nu är inte lätt att bygga om till en modern skola, säger i sin tur Sjökvist.

Tanken är att planeringen av den nya skolan ska inledas 2019 och byggandet ska komma igång 2020. Stadsstyrelsen håller sitt nästa möte 13 februari, medan fullmäktige sammanträder 26 februari.

Läs mera:

Ny högstadieskola föreslås i Närpes

En ny högstadieskola är att föredra i Närpes framom renovering av den gamla skolan. Det här föreslår tekniska nämnden för stadsstyrelsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten