Hoppa till huvudinnehåll

Nybyggen på Åbo Energis tomt måste ha gröntak: ”Det är bara fåglar och flygresenärer som får beundra dem”

Vision på hur området kring Åbo Energi ska se ut.
Skiss som visar hur området kring Åbo Energi kunde se ut. Vision på hur området kring Åbo Energi ska se ut. Bild: Sigge arkitehdit Oy rasteri

En del av bostads- och kontorshusen som planerats på Åbo Energis tomt i Åbo måste ha gröntak. Det kom fullmäktige fram till efter en lång armbrytning på måndagen.

Med gröntak avses tak med levande växtlighet som takbeläggning. Frågan diskuterades i samband med detaljplaneändringen för Åbo Energis tomt.

I Helsingfors har man byggt gröntak och det är vardag i flera nordiska länder, nu är det hög tid att satsa på det här i Åbo― Saara Ilvessalo, de Gröna

Förslaget godkändes efter omröstning med rösterna 58 mot 8 (en ledamot röstade blankt). Detaljplaneändringen möjliggör att sju högre höghus och ett lägre höghus samt ett parkeringshus i sex våningar får byggas på området.

I praktiken betyder beslutet att hälften av de nya byggnaderna på området måste ha ett gröntak.

Åbo följer Helsingfors exempel

Enligt förespråkarna till gröntak binder lösningen vatten och minskar mängden dagvatten i stadens överbelastade avloppsvattennät. Till fördelarna räknas också en förbättrad luftkvalitet och att gröntak dämpar buller från trafiken.

Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo.
Saara Ilvessalo, De Gröna. Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo. Bild: Yle/Adrian Perera Saara Ilvessalo

- I Helsingfors har man byggt gröntak och det är vardag i flera nordiska länder, nu är det hög tid att satsa på det här i Åbo. Staden ska kunna styra byggandet mot mera gröntak genom bestämmelser, konstaterar Saara Ilvessalo från de Gröna.

”Kan öka på byggnadskostnader”

För många i fullmäktige var den springande punkten inte gröntak i sig utan att lösningen nu genomförs genom bestämmelser och inte som rekommendation, vilket i praktiken innebär ett tvång att bygga gröntak på området. Det här fick också SFP:s Nicke Wulff att rösta emot förslaget.

Nicke Wulff.
Nicke Wulff, SFP. Nicke Wulff. Bild: Yle / Ville Hupa Nicke Wulff,åbo stadsfullmäktige 12.6.2017

– Jag röstade emot det ideologiska tvånget eftersom det kan öka på byggnadskostnader och förhindra byggandet. Jag skulle själv föredra frivillighet eller att på andra sätt främja gröntak, säger Wulff.

Gröntak leder till problem i framtiden― Ulla-Maija Vierimaa, Samlingspartiet

Wulff var den enda av SFP:s tre ledmöter som röstade emot förslaget. Frågan delade åsikter också i andra partier, till exempel från Samlingspartiet hördes åsikter både för och emot.

– Gröntak är en utomordentlig idé på det nya området. Det finns utmaningar gällande fukt och mögelrisken, men jag är positiv till förslaget, säger Ville Valkonen, Samlingspartiet.

Samlingspartiets Ulla-Maija Vierimaa.
Ulla-Maija Vierimaa, Samlingspartiet. Samlingspartiets Ulla-Maija Vierimaa. Bild: YLE/Nina Bergman Ulla-Maija Vierimaa,Samlingspartiet

– Tak med vattenisolering under jorden leder till problem på vintern då fukten i jorden fryser och isoleringarna brister. Gröntak leder till problem i framtiden, säger partikamraten Ulla-Maija Vierimaa, som röstade blankt i frågan.

"Gröntak är inte ett svar på dagvattenproblemet"

Också i Sannfinländarnas läger var man skeptiska till förslaget. I flera anföranden lyfte partiets ledamöter upp riskerna med tekniken som krävs.

– Gröntak är inte ett svar på dagvattenproblemet. Vattnet avdunstar inte på våra breddgrader, säger Mikael Miikkola.

Och trots att SDP som grupp röstade för detaljplaneändringen lyfte man också upp frågetecknen med gröntak.

– Personligen funderar jag på kostnader i den här frågan, det blir dyrare att bygga och det är bostadsägarna som får stå för notan. Det är endast fåglar och flygresenärer som får beundra de fina gröntaken, konstaterar SDP:s Jarmo Rosenlöf.

Linnanmäen vesitornin katolla kasvaa metsä
Gröntak på Borgbacken i Helsingfors. Linnanmäen vesitornin katolla kasvaa metsä Bild: Yle / Sara Vertanen Borgbacken,gröna tak

Vänsterförbundet hade inget emot gröntak, men ansåg i sin tur att p-huset på sex våningar som planerats på området är överdimensionerat. Deras förslag på att remittera och bordlägga frågan röstades ner.

De Grönas Saara Ilvessalo hoppas nu att staden ger ramar för hur gröntak ska byggas i framtiden så att frågan inte ska behöva behandlas i samband med varje enskild detaljplaneändring.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland