Hoppa till huvudinnehåll

Renovering av Botby grundskola försenad – Brändöelever får fortsätta i Norsen ett år till

Botby grundskola ska renoveras.
Skolbyggnaderna i Botby är byggda under 1960- och 1970-talet. Botby grundskola ska renoveras. Bild: Yle/Helena von Alfthan botby högstadieskola

Tidtabellen för renoveringen av Botby grundskola i Helsingfors håller inte. Renoveringen inleddes först tre månader senare än beräknat. Det här innebär att sjuor från Brändö inte fortsätter i Botby ännu hösten 2019, vilket tidigare varit planen.

– Jag var överoptimistisk när det gäller att få bygglov. Det räckte nämligen längre än beräknat. Bygglovet godkändes först strax innan nyår, säger byggherreingenjör Jari Miettinen vid stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad.

Planen var att den omfattande renoveringen av Botby grundskola skulle ha inletts i mitten av september 2017. Men renoveringen kom i gång först efter årsskiftet.

I första skedet renoveras byggnaden för årskurserna 1 till 6 och byggnaden där bland annat matsal och gymnastiksal ligger. I det andra skedet renoveras byggnaden där klasserna 7-9 vistas.

Årskurserna 1 till 6 har sedan oktober vistats i baracker. Barackerna finns på Puotilan ala-astes gård, omkring 500 meter från Botby grundskola.

En gård med trähus och mycket folk, främst barn
Botbyeleverna flyttade till barackerna i oktober. En gård med trähus och mycket folk, främst barn Bild: Yle/Mira Bäck Botby,baracker,renovering,botby grundskola

Beräknas vara färdigt i september 2019

Byggherreingenjör Jari Miettinen säger att planen nu är det första skedet ska vara färdigt till december 2018. Det andra skedet, där byggnaden för klasserna 7-9 renoveras, antas vara färdigt i september 2019.

Botby grundskolas rektor Janika Wagner är glad att renoveringen nu har kommit i gång.

– Vi har väntat på renoveringen i många år.

– Ovissheten var på sitt sätt tung då vi i höstas väntade på grönt ljus för att flytta till barackerna. Men det gick smidigt då vi har samarbetsvilliga lärare och förstående vårdnashavare, säger Wagner.

Vad innebär fördröjningen för skolarbetet?

– Förskolan och klasserna 1 till 6 ska ha undervisning i barackerna ända tills renoveringen av deras byggnad är färdig, det vill säga vid julen. När de flyttar ut från barackerna flyttar årskurserna 7 till 9 in.

Flyttarna ska ske under jullovet 2018.

Janika Wagner, rektor.
Janika Wagner. Janika Wagner, rektor. Bild: Yle botby skola,Rektor,lärare

Brändöeleverna fortsätter i Norsen tills renoveringen är färdig

Utbildningsnämndens svenska sektion beslöt i april 2016 att eleverna i årskurs 6 i Brändö lågstadieskola börjar på sjuan i Botby då renoveringen av Botby grundskola är klar. Det här är en konsekvens av att Brändö lågstadieskola överförs till östra området. Nu går Brändöeleverna i klasserna 7 till 9 i Norsen.

När beslutet fattades var planen att förändringen träder i kraft hösten 2018. Senare sköts den på med ett år och nu blir det en förskjutning på ytterligare ett år.

– Brändöeleverna börjar i Botby när renoveringen är klar och den är inte klar ännu 2019. Vi tar därför emot dem först 2020. Reformen skjuts därmed upp, säger Wagner.

Renoveringen av Botbyskolan sköts upp tidigare eftersom pengarna inte räckte till. Staden hade 2016 budgeterat 14,6 miljoner euro för ombyggnaden, men inget av de anbud som kom in hölls inom budgeten.

Staden ordnade senare ett nytt anbudsförfarande och den nya totalkostnaden för renoveringen landar på omkring 17 miljoner euro.

Är det jobbigt att vara rektor vid en skola där det hela tiden finns osäkerhet kring renoveringstidtabellen?

– Inte direkt jobbigt. Det är intressant när de sker förändring. Ovisshet kan vara frustrerande och jobbig, men när man får klara besked att det är försenat och det finns en orsak är det lätt att planera verksamheten vidare, säger Janika Wagner.

Läs mera:

Baracker, många barn ute

Barackdags för Botbyelever - "Vi har döpt om barackerna till Villa Botby"

Saneringen av Botby grundskola i Helsingfors har startat. På tisdagsmorgonen är skolgården full av stojande barn som väntar på att få börja sin första skoldag i baracker. De har uppförts på Puotilan ala-astes gård medan Botby grundskola renoveras.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen