Hoppa till huvudinnehåll

Vasa vill inte konkurrensutsätta avfallstransporterna

Sopbil hämtar sopor.
Sopbil hämtar sopor. Sopbil hämtar sopor. Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund soptunnor

En enig stadsstyrelse i Vasa satte i sitt utlåtande tummen ner för beredningens förslag om konkurrensutsättning av avfallstransporterna. Vasaregionens avfallsnämnd är den myndighet som avgör frågan och nämnden har begärt utlåtande av medlemskommunerna och andra berörda parter före den 15.2 2018.

Frågan om det är kommunen eller fastigheterna som skall ordna avfallstransporterna är mer eller mindre en evighetsfråga i Vasaregionen. Ärendet har varit aktuellt sedan slutet av år 2014.

Vasa vill bibehålla det gamla systemet

Stadsstyrelsen i Vasa anser i sitt utlåtande till Vasaregionens avfallsnämnd att avfallstransporterna bör vara en fråga mellan fastigheterna och avfallstransportörerna också i fortsättningen.

Den här uppfattningen går rakt emot beredningens, tekniske direktören Markku Järveläs syn på saken.

Järvelä skriver i sin beredning till stadsstyrelsen att enligt Vasa stads uppfattning finns det med stöd av lagen ingen annan möjlighet för Vasaregionens avfallsnämnd än att besluta om avfallstransport som kommunerna själva ordnar.

Den här uppfattningen delades alltså inte av stadsstyrelsen.

Markku Järvelä
Markku Järvelä Markku Järvelä Bild: YLE/ Marcus Lillkvist markku järvelä

Järvelä skriver vidare i sin beredning att kommunerna borde konkurrensutsätta transporterna men i tillräckligt små områden så att mindre transportföretagare har möjlighet att delta.

Barbro Kloo
Barbro Kloo (SFP) Barbro Kloo Bild: Yle/Kati Enkvist Vasa,stadsstyrelser,barbro kloo

- Vi skall inte motarbeta fri företagsamhet och ta kål på lokala företagare, säger stadsstyrelseledamot Barbro Kloo (SFP)

Många problem med avfallstransporterna enligt avfallsnämnden

Enligt nämndens utredningar uppfylls inte de förutsättningar som lagen kräver i Vasa, Korsholn, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs.

Det handlar om sammanlagt cirka 2000 fastigheter som nämnden inte känner till om de är anslutna till avfallstransport eller inte och som det inte finns några uppgifter om.

Det kan handla om fastighetsinnehavare med dålig ekonomi som lämnas utanför avfallshanteringen av transportören, på vissa områden förekommer ingen verklig konkurrens enligt nämndens utredningar.

- Finns det problem måste man ta itu med dem, jag har fått den uppfattningen att de fastigheter som nämnden inte har koll på har minskat i antal.

Branschorganisationen SKAL r.f. motsätter sig förändringar

Branschorganisationen SKAL är av precis motsatt åsikt som Vasas tekniske direktör Markku Järvelä när det gäller dagens system för avfallstransporterna.

Avfallstransporter som är ordnade av fastighetsinnehavarna via ett direkt avtal med en avfallstransportör är det mest lämpliga systemet för all slags avfall, systemet har fungerat bra och kunderna är nöjda enligt SKAL.

Stadsstyrelsen i Vasa håller med SKAL i sitt utlåtande till Vasaregionens avfallsnämnd och anser att det nuvarande systemet bör fortsätta.

Vasa tekniske direktör Markku Järvelä har inte gått att nå för en kommentar på måndagkväll 29.1 2018