Hoppa till huvudinnehåll

Hemmens varmvattenberedare blir lager för vind- och solenergi - elbolagen tävlar om hushållens elkapacitet

Tre vindkraftverk mot en röd kvällshimmel.
Tre vindkraftverk mot en röd kvällshimmel. Bild: Mostphotos vindkraftverk,väderkvarnar,vindkraft,energi

Allt fler låter elbolagen utnyttja sitt hem som ellager. I takt med att en större del av elen produceras med sol- och vindkraft måste vi anpassa vår förbrukning efter vädret. Elbolagen tävlar om att komma ut på marknaden med lösningar som gör det möjligt att utnyttja hushållsel för att balansera elproduktionen.

I Pauliina Smeds hem i Esbo fungerar hushållets varmvattenberedare som energilager.

Familjen beslöt sig för ett par månader sedan för att låta kraftbolaget Fortum slå av boilern under korta perioder då elen behövs på annat håll, till exempel för att jämna ut variationer i vindkraftselen då vindstyrkan ändrar.

Pauliina Smeds.
Pauliina Smeds. Pauliina Smeds. Smeds,Pauliina Smeds

- Vi ville som familj vara med och främja bruket av förnybar energi, och tyckte att det här var ett enkelt sätt att göra det, säger Pauliina Smeds.

På Fortum bygger man sedan hösten upp ett nätverk av varmvattenberedare runt om i landet.

Jani Leirimaa som är utvecklingschef för Spring by Fortum visar gärna upp företagets nätverk av över tusen beredare som deltar i att balansera elförbrukningen. Han kallar dem ett virtuellt batteri.

- I elsystemet måste förbrukningen och produktionen av el alltid vara i balans. Med en större mängd av förnybar energi som vindkraft måste vi se till att balansera förbrukningen.

Jani Leirimaa är utvecklings chef för Spring by Fortum.
. Jani Leirimaa är utvecklingschef för Spring by Fortum. Jani Leirimaa är utvecklings chef för Spring by Fortum. Fortum,Jani Leirimaa

Också andra elbolag siktar in sig på liknande lösningar. Minna Näsman är utvecklingschef på energibolaget Helen, som hette Helsingfors Energi tidigare då det var ett affärsverk.

- Vi vill ju alla få mera förnybar energi i elnätet, och sol och vind går inte att prognostisera lika noggrant som elen från ett kärnkraftverk. Om frekvensen stiger eller sjunker blir vi utan el. Vi kan inte ladda våra mobiler eller tända våra lampor. Det är viktigt att det hela tiden produceras lika mycket som det konsumeras.

Därför har också Helen på hösten börjat erbjuda sina kunder möjligheter att justera sin energikonsumtion efter elnätets behov.

- I ett eluppvärmt hem kan man köpa apparater som justerar bort elen från till exempel batterierna i rummet, golvvärmen i badrummet eller vattenboilern, säger Minna Näsman.

Minna Näsman är utvecklingschef på energibolaget Helen.
Minna Näsman är utvecklingschef på energibolaget Helen. Minna Näsman är utvecklingschef på energibolaget Helen. Helsingin Energia,Helen,Minna Näsman

Kunden skall inte märka när elen stängs av

Målet för alla elbolag är att utveckla sådana tjänster att kunderna inte lider då de balanserar elkonsumtionen.

Fortum vill bygga upp sitt system för varmvattenberedare så att kunderna har lika mycket varmt vatten som tidigare.

- Kunderna i Finland är ju vana vid att varmvattenberedarna går på klockan tio eller elva på kvällen. Fortum styr förbrukningen av varmvattenberedaren enligt elsystemets behov. I stället för att allt går på klockan tio så går beredaren på kanske klockan ett, tre och fyra, men ändå så att vattnet är varmt på morgonen när man vill duscha.

Åtminstone när det gäller Pauliina Smeds och hennes familj har Fortum lyckats i sin föresats.

- Många av dem som har hört att vi har det här systemet har frågat om det finns en risk för att varmvattnet tar slut, men något sådant har vi inte märkt av i vår fyra personers familj.

Minna Näsman säger att Helen fungerar enligt samma principer.

- Om man till exempel har elburen värme i badrummet gör det kanske inte så mycket om den stängs av för femton minuter eller så, men om man ger den rätten till energibolaget kan energibolaget handla med den bortfallna konsumtionen. Avbrottens längd beror på situationen, men de skall inte vara så långa att de märks någonstans. I annat fall utvecklar vi tjänsten så att livskvaliteten blir bättre för kunden.

De som sparar el får fördelar

Energibolagen hoppas att viljan att förbättra miljön skall vara en viktig drivkraft för kunder som låter energibolagen använda deras konsumtion som virtuella batterier.

Både Helen och Fortum erbjuder ändå också andra fördelar till kunderna. Helen har gått in för att locka kunder med extra lågt elpris.

Kastrull med kokande vatten.
Kastrull med kokande vatten. vatten,Kastrull

Fortum erbjuder en app som visar hemmets elförbrukning i realtid. Den är Pauliina Smeds nöjd med.

- Speciellt barnen hade ju aldrig hört om kilowattimmar. Och nog har många vuxna också svårt att greppa dem. Men appen har visualiserat elförbrukningen och hela familjen har blivit mera energimedveten. Appen har också påverkat vårt beteende. Nuförtiden släcker vi fler onödiga lampor än tidigare.

Fortums app som visar elförbrukningen i ett hushåll.
Jani Leirimaa pekar på Fortums nätverk av hushåll vars varmvattenberedare fungerar som virtuellt batteri. Fortums app som visar elförbrukningen i ett hushåll. Fortum,Mobiltelefoner och -apparater,mobilapplikationer,elförbrukning

Fler virtuella ackumulatorer behövs

Orsaken till att elbolagen erbjuder kunderna kännbara fördelar är att de gärna ökar flexibiliteten i elkonsumtionen så snabbt som möjligt. Därför ser Jani Leirimaa med tillfredställelse på Fortums snabbt växande nätverk av varmvattenberedare.

- Det virtuella batteri som vi har är tusen kunder just nu. En kund påverkar lite, men i framtiden då batteriet växer och man har ett stort system med tiotusentals varmvattenberedare påverkar vi redan ganska mycket. Det närmar sig storleken på ett större vattenkraftverk. Då börjar vi prata om stora saker.

Jani Leirimaa visar Fortums nätverk av varmvattenberedare som fungerar som ett virtuellt batteri.
Jani Leirimaa visar Fortums nätverk av varmvattenberedare som fungerar som ett virtuellt batteri. Fortum,Varmvattenberedare,Jani Leirimaa

Det är inget sammanträffande att Jani Leirimaa jämför den virtuella ackumulatorn med just ett vattenkraftverk. Vid sidan naturgas är det i regel just vattenkraftverk som har använts till att balansera produktionstoppar.

När elförbrukningen är liten håller man kranarna och turbinerna stängda och låter vatten fyllas på i reservoaren. Sedan när det behövs energi kan man öppna kranarna så mycket som behövs för att tillfredställa behovet.

Ett vattenkraftverk.
Ett vattenkraftverk. Bild: Petra Thilman / Yle Svartån, Nyland,Svartå, Raseborg,fors,vattenkraft,vattenkraftverk,Svartåforsen

Problemet är att det är svårt att bygga ut vattenkraften i Finland utan att skapa miljöproblem.

- Vattenkraft och naturgas är fungerande metoder ännu i dag. De kan också användas i framtiden, men vi behöver fler kunder som är med och skapar förbrukningsflexibilitet både i Finland och resten av världen. Vi har ett växande behov, säger Jani Leirimaa.

Flexibiliteten i elsystemet har också klara fördelar jämfört med vatten och gas.

- Vattenkraftverk kan balansera elsystemet under längre tider. Varmvattenberedare kan reglera det i realtid. De kan reagera på några sekunder. Då kan vi balansera kortvariga förändringar i elsystemet mycket effektivt, säger Jani Leirimaa.

Han ser att energibolagen i framtiden måste kunna reagera på variationer i elkonsumtionen snabbare.

- Vi behöver allt mer förnybara energikällor så som vind i Finland. Vindkraften måste balanseras på sekundnivå beroende på hur mycket produktion vi får från vindkraftverken. Då måste också förbrukningsflexibiliteten reagera lika snabbt som elproduktionen.

Vindkraftverk bredvid ett högspänningsnät.
Vindkraftverk bredvid ett högspänningsnät. Bild: Yle/Juho Karlsson vindkraftverk,vindkraft,elnät,elektricitet,Österbotten,ömossa

Också riktiga ackumulatorer behövs då allt fler försörjer sig med egen el

Elbolagen satsar också på andra lösningar för att jämna ut variationen i elproduktion. Både Fortum och Helen har byggt ackumulatorcentraler. De består av samma typ av ackumulatorer som vanliga mobilackumulatorer, men de är större och kan kopplas ihop för att jämna ut variationerna i elproduktionen.

- Vi har ju ett stort ellager i Södervik i Helsingfors som är kopplat till vårt solkraftverk bredvid lagret. Det lagrar el som inte konsumeras i elnätet då solen skiner, säger Minna Näsman.

Hon påpekar att enskilda hushåll också kan köpa mindre ackumulatorer.

- Sedan kan man lagra elen från sina egna solpaneler på dagen och kanske använda den på kvällen när man vill diska eller göra något annat. Den privata ackumulatorn kan också fungera som ellager som balanserar elnätet om kunden vill. Allt fler skaffar ju till exempel solpaneler och försörjer sig i ökande grad med egen el. Det är ju den framtiden vi går mot.

Korrigeringar 10.20: Helsingfors el har korrigerats till Helsingfors energi. Formuleringarna om Helens litiumbatteri i Södervik har specificerats så att det klarare framgår att batteriet lagrar el som inte förbrukas i elnätet då solen skiner.

Läs också