Hoppa till huvudinnehåll

Varannan båtförare tömmer bajsvattnet i havet - nu samlas pengar för en ny tömningsstation i Ekenäs skärgård

En tömningsstation för septiktankar flyter på vattnet. Bredvid syns en segelbåt.
Det finns för få platser där båtägare kan tömma sina septiktankar. Därför landar en del av avfallsvattnet i havet. En tömningsstation för septiktankar flyter på vattnet. Bredvid syns en segelbåt. Bild: Yle/ Nora Engström Septiktank,sugtömningspump

Håll Skärgården Ren samlar in pengar för att kunna bygga en ny station i Ekenäs skärgård där båtfolk kan tömma septiktanken. Insamlingen sker på en sajt för gräsrotsfinansiering.

Föreningen har upprepade gånger kontaktats av människor som anser att det finns för få platser i Ekenäsområdet där man kan tömma sin septiktank.

Finlands mest trafikerade farled för fritidsbåtar går igenom Ekenäs skärgård och därför behövs en sugtömningsanläggning som är öppen för alla, anser Håll Skärgården Ren.

Tömmer tanken i havet för att det finns för få anläggningar

En undersökning som Åbo universitet har gjort i samarbete med föreningen visar att så många som hälften av alla båtförare ibland tömmer sitt toalettavfall direkt ut i havet.

Orsaken till detta är oftast bristen på en tömningsplats och inte nonchalans eller okunskap.

En sugtömningsanläggning flyter på havet.
Sugtömningsstationer är inte en vanlig syn i Ekenäs skärgård. En sugtömningsanläggning flyter på havet. Bild: Yle/ Nora Engström Sugtömning,sugtömningspump

Föreningens mål är att samla in 43 000 euro som täcker kostnaderna för en flytande sugtömningsstation samt kostnaderna för transport och installation.

Pengarna för den nya stationen samlas in via sajten Nutribute. Det är en webbplattform som ger alla aktörer möjlighet att presentera sina åtgärder för att märkbart minska på näringsutsläppen i Östersjön.

Via plattformen kan allmänheten och olika organisationer understöda valfria projekt.

Dyrare att bygga flytande station

Om det inte kommer in tillräckligt med pengar kommer föreningen att utveckla septiktömningstjänsterna på något annat sätt.

Det kan bli aktuellt att installera en fast station i området, i stället för en flytande. En fast sugtömningsstation är billigare.

Ett sugtömningssystem i Porkala gästhamn.
En fast sugtömningsstation är billigare att bygga än en station som flyter. Ett sugtömningssystem i Porkala gästhamn. Bild: Niklas Evers Septiktank,Sugtömning,brygga (IT),flytbrygga,avloppsvatten,gästhamnar

Ekenäs skärgårds nationalpark hör till de känsligaste naturområdena i Finland. Det är ett område som hotas för det typiska problemet för Östersjön – nämligen övergödning.

Ett fungerande avfallsystem är den bästa lösningen för att minska övergödningen, anser föreningen Håll Skärgården Ren.

Läs mera:

Bajsvatten släpps ut i havet: "Folk åker inte två timmar in till Ekenäs för en tömning"

Det finns alltför få tömningsstationer för båtarnas toalettavfall i Ekenäs skärgård. En grupp seglare vill därför ha en station till Rödjan eller Byxholmen. Men de stöter på patrull då ingen instans har ansvar för tömningsnätet.

Läs mera:

Göran Wikström vill inte se tömningsstationer på Rödjan eller Byxholmen

Det är inte klokt att placera en tömningsstation för båtarnas septiktankar på vare sig Rödjan eller Byxholmen i Ekenäs skärgård. Det säger Göran Wikström, gästhamnsföretagare i Sommaröstrand.