Hoppa till huvudinnehåll

Åboländska skolor ska satsa mer på frisk luft i skolvardagen

Barn leker i snön.
Arkivbild. Barn leker i snön. barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),Snö

Utomhuspedagogisk förbättrar inlärning och minskar på stress, enligt experter. Bland skolorna är man allt mer öppna för att lämna klassrummen oftare.

I Åboland har skolorna blivit allt mer intresserade av utomhuspedagogik. I Kirjala skola i Pargas har man under de senaste 1,5 åren samarbetat med Patrik Berghäll från Folkhälsan för att utveckla utomhuspedagogiken i skolan.

Bo Blomqvist, rektor Kirjala skola, säger att samarbetet har lett till att tröskeln för att använda utomhuspedagogik har sänkts betydligt bland skolans lärare.

– Patrik har varit handledare och har väglett oss i hur man praktiskt kan göra saker ute i naturen. Bland lärare har man märkt att de nu ser mer möjligheter med att vara utomhus.

Patrik Berghäll och Bo Blomqvist.
Patrik Berghäll och Bo Blomqvist. Patrik Berghäll och Bo Blomqvist. Bild: Yle/Lina Frisk. pedagogik (didaktik)

Enligt Blomqvist trivs eleverna också bra med att vistas mer utomhus.

– Resultatmässigt upplever många barn att de lär sig bättre genom att göra saker i praktiken utomhus.

Trots att resultaten av mer frisk luft varit positiva, innebär utevistelserna mer jobb.

– Det kräver mycket förarbete från lärarens sida. Vi har ännu inte färdiga modeller för vad man kan göra så det kräver nog tid och planering.

En annan utmaning har varit att se till att eleverna varit tillräckligt bra klädda för att vara utomhus.

– Första gången vi var utomhus var målsättningen att barnen skulle vara rätt klädda. Det har varit ett stort tema varje gång och det har tagit sin tid, men barnen har lärt sig. Nu vet de vad som krävs för att vara ute på vintern.

Blomqvist säger att de inte har undervisning lika mycket utomhus nu på vintern, men i alla fall en gång i månaden då Berghäll hälsar på.

Läroplanen uppmuntrar till utomhuspedagogik

Patrik Berghäll jobbar på Folkhälsans förbund och har jobbat med utomhuspedagogik i närmare 20 år. Årligen arbetar han med barn i Pargas och Åbo.

På Kimitoön arbetar utomhuspedagogerna Gun Hoikkala och Mari-Sofi Johansson med utomhuspedagogik och rörelse utomhus för barn och unga. Tillsammans når utomhuspedagogerna i Åboland kring 1 000 barn.

Enligt Berghäll är många skolor i regionen öppna för utomhuspedagogik.

– Tanken kring utomhuspedagogik har tagits emot jättebra, speciellt de senaste två åren i och med att läroplanen förändrades. I den nya läroplanen står det att skolan ska använda utomhusmiljön i sin undervisning.

Beghäll säger att många åboländska skolor, speciellt i skärgården, redan använder naturen i sin undervisning. Men han tror att man kunde tillämpa naturen ännu mer, bara man ser till att undervisningen är i centrum.

– Om vi går ut med en klass ska vi lära ut samma sak som vi lär ut inne i klassrummet.

Inför framtiden hoppas Berghäll skapa ett nätverk bland de lärare som sysslar med utomhuspedagogik i regionen så de kan träffas och utveckla det vidare tillsammans. Dessutom ska han själv fortsätta hjälpa nya skolor.

– Det här samarbetet som jag har haft med Kirjala skola i ett och ett halv år har varit ett omfattande pilotprojekt och nu ser det ut som om det finns andra skolor som vi kommer fortsätta att samarbeta med.

Mindre stress och sjukdom

Anders Szczepanski jobbar vid Linköpings universitet och centrum för utomhuspedagogik. Han har jobbat med utomhuspedagogik i 35 år och har utbildat 6 000 till 7 000 lärare. Just nu är han på studiebesök i Åboland. Förutom Kirjala skola har han också besökt skolgårdarna vid Sirkkala skola och Cygnaeus skola i Åbo.

– Här vid Kirjala skola finns det fantastiska möjligheter. Det är bara att öppna dörren. Men lärarna måste veta hur de ska göra, vad de ska göra och varför det är bra att lämna klassrummet.

Szczepanski säger att utomhuspedagogik handlar om att ta med sig undervisningsinnehållet i direkta möten med fenomenen som finns omkring oss.

– Det kan vara i stadslandskapet, kulturfenomen, naturlandskapet. Det är hela tiden en växelverkan med inomhus- och utomhusverksamhet. Vi kan vara ute en hel dag, men oftast är det en kortare period.

Anders Szczepanski.
Anders Szczepanski. Anders Szczepanski. Bild: Yle/Lina Frisk. pedagogik

Enligt Szczepanski finns det många fördelar med utomhuspedagogik. Han tycker att det borde tillämpas i skolorna minst varannan vecka.

– Forskningsmässigt finns det enormt mycket stöd för att du ökar rörelsen. Utomhuspedagogik ökar din koncentrationsförmåga, minskar stress. Dessutom har du mindre risk för infektioner, benskörhet, förkylningar och kräksjuka.

Men det finns en viktig förutsättning för att utomhuspedagogik ska fungera.

– Eleverna måste vara torra, varma och mätta. Om kroppen inte mår bra ska du hålla dig inomhus.

Dessutom poängterar han att det är viktigt att involvera föräldrarna.

– Föräldrarna måste förstå att det här är undervisning i en viktig lärmiljö.

Läs också