Hoppa till huvudinnehåll

Ingå utreder om centrumskolans byggnader duger till någonting

En gul skolbyggnad täckt av snö. I förgrunden syns en skylt där det står Kyrkfjärdens skola.
Inga slutliga beslut om Kyrkfjärdens skola kommer att fattas innan skolhusen är konditionsgranskade. En gul skolbyggnad täckt av snö. I förgrunden syns en skylt där det står Kyrkfjärdens skola. Bild: Yle/Pia Santonen Ingå,kyrkfjärdens skola

Kyrkfjärdens skola i Ingå klarar sig med de lokaler skolan har i dag. Det som skolan däremot kan behöva är en tilläggsbyggnad när det så kallade stenhuset rivs.

Det föreslår en arbetsgrupp som funderat på vilka behovs skolan har. Men inga slutliga beslut kan fattas förrän skolan är konditionsgranskad.

Kommunstyrelsen beslutade hur som helst på måndagen (29.1) att skolan planeras för mellan 180 och 200 elever. Skolan har i dag cirka 140 elever.

Snabb konditionsgranskning

Konditionsgranskningen ska göras så snabbt som möjligt, beslutade Ingå tekniska nämnd på tisdagen (30.1). Förslaget var att granskningen ska göras i sommar då skolan är stängd.

Nämnden beslutade att göra en konditionsgranskningsplan och att alla byggnader vid Kyrkfjärdens skola förutom det gamla bostadshuset ska konditionsgranskas.

Vad händer med bildkonstskolan och Iobio?

I Kyrkfjärdens skolas lokaler finns också bildkonstskolan, musikinstitutet, ungdomslokaler och biografen Iobio.

Kommunen behöver också utreda vad som ska hända med de här lokalerna. Arbetsgruppen har endast koncentrerat sig på skolans verksamhet och behov.

Skolkorridor i Kyrkfjärdens skola, nya delen.
Projektplaneringen för Kyrkfjärdens skola ska vara klar i höst. Skolkorridor i Kyrkfjärdens skola, nya delen. Bild: Yle/Marica Hildén skola

Skolbyggnadsfrågan utreds nu vidare under våren.

- Utgående från arbetsgruppens slutsats kommer man nu att granska ifall skolans kondition är sådan att den kan användas för någonting, säger kommunstyrelseordföranden Henrik Wickström (SFP).

Samtidigt inleds en process där man granskar vilken typ av lokaler skolan behöver.

- I den processen ska också personalen, föräldrarna och vårdnadshavarna involveras, förklarar Wickström.

Siffror i en trappa
Kyrkfjärdens skola ska konditionsgranskas så fort som möjligt. Siffror i en trappa Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,skolor,siffror,matematik,kyrkfjärdens skola

I höst är det meningen att den mera detaljerade projektplaneringen ska bli klar.

Tekniska verket ska se till att skolans verksamhet kan fungera tills lokalerna har förnyats.

Byggnads- och miljönämnden ska för sin del göra upp planer för trafikarrangemangen.

Arbetsgruppen har träffats en gång i december och en gång i januari.

Läs mera:

Skolbyggnaden i Ingå centrum har spelat ut sin roll

När skolvärlden förändras blir också behovet av lokaler ett annat, säger Jessika Elfving som är tf rektor i Kyrkfjärdens skola i Ingå. Hon önskar sig en ny skolbyggnad.