Hoppa till huvudinnehåll

Misstänkta fall av sexuella övergrepp på barn ska genast anmälas till polisen, inte till barnskyddet

På bilden synns asfalt och på asfalten skuggan av ett gungande barn. Själva gungan synns också, men den är tom.
På bilden synns asfalt och på asfalten skuggan av ett gungande barn. Själva gungan synns också, men den är tom. Bild: Lumination familjevåld,barnskydd,barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),Vanvård,barnskyddsanmälningar,child,Child Maltreatment,neglect,Ensamhet,Loneliness,Vanvård

Larsmo leder statistiken i landet när det gäller sexuella övergrepp riktade mot barn. Hela fullmäktige i Larsmo undertecknade Åsa Björkmans (SFP) motion på fullmäktigemötet i måndags med krav på utredningar och handlingsplaner i frågan.

En färsk lagändring från 2016 kräver att misstänkta fall av sexuellt utnyttjande av barn genast anmäls till polisen och inte som förr, först via barnskyddet som för ärendet vidare vid behov.

Polisen utreder först

Lagändringen kom till i kölvattnet av det tragiska fallet med Eerika som misshandlades till döds.

Ändringen innebär att barnskyddet kommer in i bilden först när polisen ger grönt ljus i ett misstänkt fall av sexuellt utnyttjande av barn.

Polisen utreder ett fall parallellt med barnskyddet när klartecken getts. Ifall barnet är yngre än sju år sköts polisförhören av en psykolog. Barn i skolåldern förhörs av polisens egen personal.

Enhetschef Pia Kotanen vid familjeservicecentralen i Jakobstad
Enhetschef Pia Kotanen. Enhetschef Pia Kotanen vid familjeservicecentralen i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman barnskydd,Jakobstad,familjeservice,enhetschefer

- Allt måste utredas väldigt noga, man får inte ta för givet att allt är sant som sägs. En misstanke om brott betyder ju inte alltid att det skett ett brott, det kan förekomma misstag eller missförstånd, säger Pia Kotanen som är chef för familjeservicenheten vid social - och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Barnskyddets utredning i misstänkta fall bygger på kontakter till familjen, till barnet och hembesök.

- Det finns ingen schablon, säger Pia Kotanen.

Samarbetet utökas

När det gäller familjearbetet och barnskyddet är det många olika instanser som kan komma in i bilden. Det mångprofessionella samarbetet kommer att utvecklas och det satsas på utbildning av personalen.

- Inom barnskyddet kommer en del av personalen att gå en utbildning i Helsingfors där man koncentrerar sig på frågor kring misstankar om sexuellt utnyttjande eller våld mot barn, säger Pia Kotanen.

- Det är mina medarbetare som känner ett stort intresse och otillräcklighet, vi vill lära oss mer och tre medarbetare deltar i kursen.

Viktigt att samhället markerar

Pia Kotanen betonar betydelsen av att samhället gör en kraftig markering mot allt vad våld och sexuellt utnyttjande riktat mot barn heter och att polisen kopplas in genast från början.

Samtidigt säger hon att samhället kanske trycker på en panikknapp och tror att det löser alla problem om man flyttar över frågan till polisen.

- En annan fråga är om det hjälper familjen, till exempel om det handlar om lindrig misshandel. Det blir en polisprocess, förundersökning, eventuellt åtal och rättegång som tar jätte länge.

- Var går gränsen för lindrig misshandel, det behöver vi inte fundera på enligt lagen. Luggar man ett barn eller tar det i örat så är det lindrig misshandel.

Pia Kotanen betonar att tröskeln är låg och skall vara låg i sammanhanget.

Pia Kotanen vill inte ännu kommentera situationen i Larsmo

Larsmo ligger över landets medeltal när det gäller antalet sexualbrott i relation till invånarantalet och samtidigt är den överväldigande majoriteten av fallen riktade mot barn.

Det här är också bakgrunden till den motion som Åsa Backman (SFP) lämnade in till fullmäktige, en statistik som hon säger gör henne illamående.

- Jag vill inte kommentera statistiken ännu, jag har inte hunnit bekanta mig med den. Det känns himla jobbigt, det är jättesvåra saker och vi måste sätta mycket tid på det här, säger Pia Kotanen.

Nya sätt att jobba är aktuella

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad är pilotkommun i Österbotten för den så kallade Hackney-metoden inom socialt arbete. Metoden kommer från London och den inledande skolningen pågår som bäst i Jakobstad.

- Vi är i startgroparna, det är en metod och ett mångprofessionellt sätt att jobba. THL utbildar många team på olika håll i Finland, säger Pia Kotanen.

- Man skall jobba mera hemma hos klienterna, inte så mycket på byråerna. I framtiden skall barnskyddet till 80 procent ske hemma hos familjen.

Tryggare i hemmet

Enligt Pia Kotanen känner sig familjerna tryggare i sin egen hemmiljö och där skall också hjälparna finnas. Ett nyckelord är mångprofessionalism och hela det sociala systemet skall tas i bruk på ett systematiskt sätt.

- Man tar tillvara styrkorna och resurserna i familjen och bygger vidare på dem.

- Det är inte de professionella som skall säga hur klienten skall leva, det vet klienten bäst själv.

Läs också

Österbotten

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Österbotten