Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Vårmötestider – understödsansökningstider

Baba Åkerberg
Baba Åkerberg skriver om föreningsstöd i veckans förbundspenna. Baba Åkerberg Bild: YLE baba

I februari-mars är det dags för många föreningar och förbund att hålla sina årsmöten eller vårmöten. I många föreningar väljer man nya styrelsemedlemmar eller rentav helt nya styrelser. Samtidigt är det tid att tänka på att söka understöd för verksamheten från kommuner och fonder. Det är alltså mycket att tänka på denna årstid!

Viktigt att komma ihåg då föreningen eller förbundet har sitt möte, är att varje registrerad förening har stadgar, som måste följas. I stadgarna står bl.a. när allmänna möten ska hållas, hur kallelsen skall gå ut, och hur många medlemmar som ska väljas in i styrelsen. Stadgarna är föreningens ”regelbok”.

Föreningsregisteranmälan är också viktigt att göra varje gång styrelsen byter officiella namntecknare. Idag krävs det till all lycka inte mer så mycket byråkrati, utan anmälan kan enkelt göras över nätet med personliga bankkoder.

Kom också ihåg att upplysa alla nya styrelsemedlemmar om deras plikter och förmåner. Har var och en sitt eget ansvarsområde är det så mycket behagligare att arbeta för det gemensamma målet inom föreningen. Delat ansvar är dubbel glädje, ett teamwork, men ändå så att var och en ansvarar för sin egen mindre eller större del av arbetet.

Kom ihåg ekonomin

Och så gäller det då förstås att få in pengar för verksamheten. Kommunerna har sina egna ansökningstider för understöd, allmänna föreningsunderstöd och specialstöd. Hur kommunerna stöder idrottsföreningarna varierar från kommun till kommun.

En del kommuner stöder idrottsföreningarna med billiga sal- och planhyror, andra kommuner ger större allmänna understöd och debiterar sedan mer för salar och planer. Håll upp ögonen och läs i kommunens officiella tidning eller på hemsidan om när och hur man ska söka understöd.

Från olika fonder och stiftelser kan man också söka om bidrag för verksamheten. Vissa finlandssvenska fonder fungerar regionalt och andra över hela landet. Också här gäller det att följa med i tidningar och på nätet: när är ansökningstiden, och vad stipuleras om vad du kan ansöka om.

Läs igenom instruktionerna noga!

Det lönar sig inte att sätta ner tid och möda på en ansökan för ett ändamål den fonden eller stiftelsen inte betalar ut understöd. Den ansökan går i så fall direkt i mapp Ö och ditt arbete har varit i onödan.

FSI:s föreningsstöd

För idrottsföreningarna i Svenskfinland är det nu dags att ansöka om föreningsstöd av Finlands Svenska Idrott. Dessa medel utdelas som ett samarbete mellan de finlandssvenska fonderna. Ansökningstiden är 5.2-5.3.2018 och man ansöker via ett formulär på www.idrott.fi.

Föreningar i alla idrottsformer kan ansöka om understödet. Föreningsstödet kan beviljas för svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska (föreningar och förbund).

Barn- och ungdomsverksamhet samt utbildning har hög prioritet då föreningsstödet delas ut. Utdelningen 2018 prioriterar speciellt:

1) utbildning av barn- och ungdomsidrottsledare och funktionärer
2) kompetenshöjande verksamhet inom idrotten
3) projekt med idrottsligt, innovativt nya lösningar eller som utvecklar verksamheten
4) verksamhet som främjar idrott för alla, jämställdhet och likabehandling
5) fysiska aktiviteter för barn och unga eller utvecklande av motionsverksamhet
6) samarbetsprojekt över föreningsgränserna (idrottsföreningar)

Också här finns det regler och instruktioner om vad man inte kan ansöka för:

1) anskaffningar av redskap och utrustning
2) fortlöpande hyreskostnader
3) tävlingsverksamhet
4) lönekostnader för personal i fortlöpande anställningsförhållande

Så nu gäller det att söka understöd för något projekt, som din förening brinner för och vill göra, men behöver lite extra pengar för. Läs mer om Finlands Svenska Idrotts föreningsstöd efter den 5.2 på www.idrott.fi.

Baba Åkerberg
Verksamhetsledare, Finlands Svenska Gymnastikförbund

Läs också

Nyligen publicerat - Sport