Hoppa till huvudinnehåll

Hangöbor är upprörda över dagvattenavgift

Vatten ur stuprör.
En stor del av dagvattnet hamnar i avloppsrören och går via reningsverket i onödan. Vatten ur stuprör. Bild: Yle/Jonas Blomqvist jlb

Hangö stad har blivit rejält nedringd efter att folk har fått hem räkningar för dagvattnet. Också på sociala medier diskuteras den nya avgiften flitigt.

- Jag förstår att det upprör eftersom det är en ny avgift, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Han understryker att staden har försökt informera om saken så mycket som möjligt.

Det har hållits informationsmöten och på stadens sida finns information om saken. Staden har också skickat ut ett följebrev med information tillsammans med räkningen.

Dagvattensystem saknas

Orsaken till den nya avgiften är att Hangö stad behöver pengar för att bygga ut och uppdatera infrastrukturen för dagvattnet. Målet är att årligen samla in 100 000 euro. Resten av kostnaderna täcks med skattemedel.

För tillfället saknas det ett fungerande system för dagvattnet. En stor del av regnvattnet hamnar i samma rör som avloppsvattnet och går i onödan via reningsverket.

Meningen är att bygga ett nytt avloppssystem för dagvattnet och leda det till exempel direkt till havet eller skogen.

- Det är dyra investeringar och arbetet sker sakta men säkert på lång sikt, säger Strandell.

Varför ta betalt för hela 2017?

På de sociala medierna diskuteras dagvattenavgiften flitigt. Många Hangöbor är upprörda över att de är tvungna att betala för hela år 2017, trots att beslutet om taxorna fattades i november förra året.

Denis Strandell kommenterar att beslutet att uppbära en avgift fattades redan hösten 2016 i samband med att budgeten för år 2017 slogs fast. Beslutet i november handlade om hur stora avgifterna skulle vara.

- Beslutet att uppbära avgiften har säkert gått förbi många, säger Strandell.

Felaktiga fakturor rättas till

I vissa fall har folk fått en felaktiga räkningar och de rättas naturligtvis till, påpekar Denis Strandell.

- Det här är ett nytt system också för staden.

Staden har fått så många samtal att man inte har kapacitet att ge service åt alla per telefon.

Därför uppmanas alla som är missnöjda att skicka sin anmärkning skriftligt till Hangö Tekniska och Miljöverk per e-post eller post.

34 kommuner uppbär den frivilliga avgiften

Omkring 2 900 fastigheter inom dagvattenområdet i Hangö berörs av den nya avgiften.

Drygt 2 100 av fastigheterna är småhus och där är avgiften 20 euro per år. Bostadsbolag betalar mellan 40 och 240 euro.

För affärs- och servicebyggnader är avgiften mellan 60 och 600 euro. Kostnaden för industribyggnader är mellan 80 och 800 euro per år

Kommunens dagvattensystem består av dagvattenavlopp, diken, bassänger och infiltreringskonstruktioner.

För tillfället tar 34 kommuner i Finland betalt för dagvattenhanteringen. År 2014 ändrades Markanvändnings- och bygglagen så att det blev möjligt.

Läs också