Hoppa till huvudinnehåll

Politiker vill att Vanda Energi säljer sin andel i Fennovoima - enligt bolagets vd saknas köpare

Vanda Energi.
Vanda Energi äger fem procent i Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Vanda Energi. Bild: Yle/ Berislav Jurišić Vanda,vanda energi

Politiker i både Helsingfors och Vanda vill att Vanda Energi lösgör sig från Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Vanda Energis vd Pertti Laukkanen säger att fastän bolagsstämman skulle besluta sig för det här finns det knappast köpare för aktierna.

Att Vanda Energi är delägare i Fennovoimas kärnkraftsprojekt är inget som alla Vandabor ens känner till. Det här blir tydligt när Yle Huvudstadsregionen pratar med några Vandabor i Myrbacka.

– Det visste jag inte. Men det väcker motstridiga känslor då jag inte vet hur jag kan påverka att Vanda Energi äger en andel i projektet, säger Ronja, som anser att energibolaget borde lösgöra sig ur projektet.

Vanda Energi ägs till 60 procent av Vanda stad och till 40 procent av Helsingfors stad. Vanda Energi äger omkring fem procent i Fennovoima.

Raine, som står och säljer kläder utanför Myrbacka köpcentrum, stöder däremot kärnkraft.

– Kärnkraft är viktigt eftersom energi behövs och kolkraft är skadligt. Rätt använt är kärnkraft tryggt, säger han och ser inga problem med att Vanda Energi är en samarbetspartner i Fennovoimaprojektet.

Helsingfors och Vanda gör utredning

Raines åsikt till trots finns det flera politiker, både i Vanda och i Helsingfors, som ser problem med samarbetet. Därför ska det nu göras en gemensam utredning om juridiska frågor och ekonomiska konsekvenser av att lösgöra sig från Fennovoima, som vill bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Österbotten.

Utredningen ska bli färdig under våren och ärendet behandlas på Vanda Energis bolagsstämma.

I bakgrunden finns Helsingforsfullmäktiges beslut från maj 2017 då fullmäktige med rösterna 39-37 stödde en motion om att lämna Fennovoima. Sedan dess har ett nytt fullmäktige ändå tillträtt.

Ett stort kallt område på Hanhikiviudden är grunden för Fennovoimas bygge.
Fennovoimas kärnkraftverk ska enligt planen byggas på Hanhikivi-udden i Pyhäjoki. Ett stort kallt område på Hanhikiviudden är grunden för Fennovoimas bygge. Bild: Fennovoima Fennovoima,fennovoimas bygge

"Politikernas initiativ handlar mer om att få publicitet"

Vanda Energis vd Pertti Laukkanen, som också är styrelseordförande i Fennovoimas huvudägare Kraftaktiebolaget SF, tror inte att energibolaget lösgör sig från Fennovoima.

– Det enda sättet för Vanda Energi att lösgöra sig från kärnkraftsprojektet är att bolagsstämman uppmanar vd och styrelse att sälja aktierna till någon annan.

Är det då möjligt att sälja aktierna?

– Inte under den närmaste framtiden. Men när projektet fått bygglov och kärnkraftsverket har börjat byggas finns ett marknadsvärde. I dag tror jag inte det finns köpare. De väntar att projektet framskrider, säger Laukkanen.

Bygglovet beviljas av riksdagen, som fattar beslut i frågan 2019. Innan dess ska strålsäkerhetscentralen Stuk godkänna projektet.

– Politikernas initiativ handlar mer om att få publicitet, kommenterar Laukkanen de fullmäktigemotioner som har gjorts i Vanda och Helsingfors.

"Jag tycker att Vanda Energi kan skänka bort sina Fennovoima-aktier"

Tillbaka till Myrbacka. Vandabon Pirjo är negativt inställd till kärnkraft eftersom det inte finns en klar plan för vad som ska hända med avfallet.

– Jag tycker att Vanda Energi kan skänka bort sina Fennovoima-aktier. Investeringen leder till förluster, säger hon.

Läs också