Hoppa till huvudinnehåll

Rättssystem oroar i Hongkong - Finland försöker påverka Kina

Justitieminister Antti Häkkänen i Hong Kong.
Antti Häkkänen fick det snabbt bekräftat att Hongkongborna är oroade för framtiden. Många anser att Kina redan kränker Hongkongs autonomi. Justitieminister Antti Häkkänen i Hong Kong. Bild: Yle/ Björn Ådahl Antti Häkkänen,Hongkong

En påtaglig rädsla för att Kina börjar blanda sig i det autonoma Hongkongs rättssystem har uppstått bland invånarna. Många anser att det skulle innebära en dödsstöt för autonomin, och också Finlands justitieminister Antti Häkkänen varnar för allvarliga följder.

I den förra brittiska kolonin följer man fortfarande ett brittiskt, obundet rättssystem som invånarna litar på. Det innebär att systemet kraftigt avviker från det som används i det övriga Kina där det är vanligt att det styrande kommunistpartiet avgör rättsfall bakom kulisserna.

Nu misstänks det att partiet vill inverka på domslut i politiskt känsliga fall också i Hongkong. Ingen har kunnat påvisa att det är sant, men misstankarna blir ständigt allt starkare.

- Det är uppenbart att det finns en rädsla för att autonomin ska börja luckras upp. Det skulle vara ett allvarligt misstag att kränka det obundna rättssystemet, konstaterar Häkkänen under ett besök i Hongkong.

Förtroende på spel, finländare på plats

Häkkänen betonar att Hongkongborna kan förlora sin tilltro till framtiden ifall deras idag starka rättsskydd försvagas. Dessutom skulle det internationellt viktiga finanscentrumets ekonomi ta skada.

- Utländska företag investerar i Hongkong uttryckligen också för att rättssystemet är obundet. En hel del företag lämnar säkert Hongkong ifall de inte längre kan lita på domstolarna, säger Häkkänen.

Också fler och fler finska bolag har börjat fungera i Hongkong. Häkkänen konstaterar att de likaså skulle drabbas.

- Det gäller att hoppas att systemet inte förändras till det sämre. Mycket står på spel, konstaterar han.

Dramatisk kollision, lockande metoder

Under sin rundresa i Kina ska Häkkänen också träffa sin kinesiska kollega Zhang Jun i Peking. Häkkänen anser att det är av största vikt att få reda på i vilken riktning det allt mer inflytelserika Kina ämnar utveckla sitt rättssystem.

- Vi kan stå in för en kollision mellan det kinesiska synsättet och det västerländska, demokratiska systemet som högaktar invånarnas grundläggande rättigheter. Jag hoppas att det inte bara är ekonomiska hänsyn som avgör och att demokratiska värderingar segrar i det långa loppet, säger han.

Häkkänen hänvisar till att det ekonomiskt framgångsrika Kina för en allt mer aktiv och kraftfull utrikespolitik. Många länder har visat ett intresse för att imitera kommunistpartiets auktoritära metoder.

Finländsk modell, ny hjälp

Finland försöker göra sitt till för att ha en inverkan på det kinesiska rättssystemet. Häkkänen berättar att Finland har spelat en central roll när Kina har infört ett första rättshjälpssystem.

- Systemet är delvis uppbyggt på samma sätt som det finska. Med tanke på de mänskliga rättigheterna är det viktigt att också fattiga medborgare kan vända sig till en domstol ifall de har blivit utsatta för ett brott, konstaterar han.

Det nya rätthjälpssystemet anses onekligen vara ett steg i rätt riktning. I det stora hela är Kina ändå långt ifrån en rättsstat.

Björn Ådahl, Hongkong

Läs mera:

Många i Kinas ledning byts ut, men presidenten fortsätter stärka sin makt

Kinas kommunistiska parti har inlett sin sin konferens på onsdagsmorgonen. Av de sju högsta ledarna byts fem ut, medan president Xi Jinping stärker sin ställning.