Hoppa till huvudinnehåll

Samernas nationaldag firas 6.2 - se video som förklarar bakgrunden till nationaldagen

Samernas nationaldag fanns första gången i almanackan år 2004. Det bor ca 7000 samer i Finland.

Samekonferensen som hölls i Helsingfors 1992 slog fast att samernas nationaldag ska infalla varje år den 6 februari.

Nationaldagen fanns med i almanackan första gången år 2004.

 • I Finland bor cirka 7000 samer
 • Samerna i Finland talar tre olika språk, nämligen nord-, enare- och skoltsamiska
 • Samerna är Nordeuropas enda ursprungsfolk

Den historiska bakgrunden till nationaldagen är den första samiska kongressen, som hölls i Trondheim i Norge 6.2.1917. Vid det tinget inleddes samarbetet mellan samerna över nationsgränserna. En av initiativtagarna till mötet var frihetskämpen Elsa Laula.

Den största frågan vid den första samiska konferensen var frågan om hur samernas möjlighet att leva skulle kunna bevaras, då nationsgränserna försvårade deras traditionella rörlighet och renarnas bete.

Dessutom började majoritetsbefolkningen använda allt mera av samernas område.

Samiska frihetskämpen Elsa Laula.
Elsa Laula var en av initiativtagarna till det första samiska landsmötet i Trondheim 1917 Samiska frihetskämpen Elsa Laula. samer,ursprungsbefolkning,Elsa Laula Renberg

Nordens enda ursprungsfolk

Samerna är Europas nordligaste och Nordens enda ursprungsfolk. De har en egen historia, språk, kultur, näring, livsstil och identitet.

Ett ursprungsfolk är ett folk vars förfäder har bott på ett område när det erövrades eller bebyggdes, eller redan innan nuvarande nationsgränser slogs fast.

Sedan 1991 har samerna blivit hörda som ursprungsfolk i riksdagen, i ärenden som specifikt berör dem. I Finland, Sverige och Norge har samerna också ett eget samarbetsorgan, sametinget.

Samefamilj i rasbiologisk bok The Racial Characters of the Swedish Nation.
Samerna är Europas nordligaste ursprungsfolk. Samefamilj i rasbiologisk bok The Racial Characters of the Swedish Nation. Bild: Herman Lundborg Herman Lundborg,Lappland,lapplänningar,samer,Rasbiologi,Statens institut för rasbiologi

Samer i fyra länder

Det nordiska sameområdet, Sameland, eller på samiska Sápmi, är numera en lång smal remsa i de nordliga delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

I Finland bor över hälften av samerna på samernas hembygdsområde. Dit hör de nordligaste kommunerna Enontekis, Enare, Utsjoki och norra delen av Sodankylä.

Dessutom finns det ett specifikt skoltsameområde i Enare kommun, för de skoltsamer som flyttade till Finland efter andra världskriget.

Samerna utgör nu ungefär en tredjedel av befolkningen i sitt område.

Förr i tiden kallades samernas förfäder officiellt för lappar. I Finland betydde lapp en person som på heltid utövade traditionella näringar som renskötsel, fiske och jakt, på ett område han ägde och för vilket han betalade skatt åt staten.

Nuförtiden är de här lapparnas gamla områden statens område där alla lokala invånare får hålla på med renskötsel, fiske och jakt.

Renskinnstofflor på marknaden i Jokkmokk
Samiska renskinnstofflor Renskinnstofflor på marknaden i Jokkmokk Bild: let ideas compete samer

Samiska språk

De samiska språken är släkt med finskan. Det finns flera olika samiska språk, och samer från de olika språkgrupperna förstår inte nödvändigtvis varandra. Ungefär hälften av samerna talar samiska som sitt modersmål.

I Finland talas tre olika samiska språk, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Nordsamiskan är det dominerande språket bland samerna.

I Finland försöker man trygga samernas officiella status genom den språklag som trädde i kraft 1992.

Det finns i praktiken inte mycket offentlig service på samiska, men samer har möjlighet att på sitt hembygdsområde få översättnings- och tolkhjälp i offentliga ärenden.

Det finns också en kanal som sänder radioprogram på samiska varje dag, Yle har en samisk redaktion Yle Sàpmi, och det finns en tidning på samiska i Finland, som kommer ut varje månad.

Nuförtiden har också samerna på Finlands samiska hembygdsområde rätt att få undervisning på samiska både i grundskola och gymnasium. Dessutom kan man, som frivilligt tillvalsämne, läsa samiska som modersmål i grundskolan och gymnasiet.

Egen flagga och sång

Samernas egen flagga godkändes år 1986. Flaggan upprepar den samiska folkdräktens granna färger, rött, grönt, blått och gult. Motivet på flaggan kommer från motiven på magiska trummor.

Saamen lippu
Samernas flagga Saamen lippu flagga,samer

Ringen symboliserar solens och månens cirkel. Den blå halvan är månen och den röda är solen.

Den samiska flaggan hissas vid samernas officiella flaggdagar. Flaggan används också vid olika festligheter.

Samma år som flaggan godkändes, år 1986, godkändes också Same släktens sång, Sámi soga lávlla, som samernas nationalsång.

Samekonferensen har beslutit om alla de nationella symbolerna, nationaldagen, flaggan och nationalsången.

Muusikko Wimme Saari joikaa.
Jojken är den äldsta musikformen i Europa. Muusikko Wimme Saari joikaa. Bild: Yle/ Juha-Pekka Inkinen samiska,samer,samisk kultur,samiskhet,urbefolkning

Artikeln är en svensk version av Raili Löyttyniemis artikel Saamelaisten kansallispäivä 6.2 på Yle Oppiminen.

Läs mera:

Samernas flagga.

Quiz om samer och samisk kultur

Testa dina kunskaper om samer och samisk kultur i Vetamix quiz.

EDIT 15:16 2.2.2018: Tidigare stod det felaktig i texten att "Samernas nationaldag fanns första gången i almanackan år 2014". Det felaktiga årtalet har nu rättats till 2004.

Grundskola, åk 3-6

 • Nordkorea skärper tonen; "vi tigger inte om ett toppmöte med USA."

  Trump: besked om mötet i Singapore senast nästa vecka.

  Nordkorea skärper tonen ytterligare inför det planerade toppmötet med USA nästa månad. President Donald Trump säger för sin del att det nästa vecka kommer slutligt besked om mötet kommer att hållas den 12 juni i Singapore.

 • Snabba ryck krävs vid försäljningen av Nextjets konkursbo

  Marknaden avgör vilka linjer som flyger vidare.

  Det handlar om att försöka sälja det här väldigt fort, typ den här veckan. Det säger flygbolaget Nextjets konkursboförvaltare Lars-Henrik Andersson vid advokatbyrå Lindahl i Sverige om tidtabellen för en eventuell affär.

 • Facket: Akut läge för hemvården i Åbo – "Något måste göras, annars kollapsar systemet"

  Personalbrist ett stort problem inom hemvården i Åbo.

  Läget inom hemvården i Åbo är mycket akut, anser vårdfacket Super. Bristen på hemvårdare är stort och på vissa håll är det svårt att hitta vikarier för sommaren, samtidigt som personalen kroknar under den stora arbetsbördan. Vid Åbo stad anser man ändå att man jobbar med frågan och att vikariesituationen har sett rimlig ut under våren.

 • Allt fler bönder väljer ekologisk produktion

  Ekologiskt är ekonomiskt.

  Allt fler bönder väljer att gå över till ekologisk produktion. Just nu upplever den ekologiska produktionen den starkaste tillväxten på 20 år. Störst är ökningen här i Egentliga Finland med 61 nya ekologiska odlingar.

Vetamix

Nyligen publicerat - Vetamix