Hoppa till huvudinnehåll

Valfunktionärs skämt uppskattades inte i Lovisa - klagomål har lämnats in till staden

En hand stämplar en valsedel
En hand stämplar en valsedel Bild: Yle/Camilla Berghäll presidentval,ungdomsval

En valfunktionär skämtade i vallokalen i Valkom i Lovisa under presidentvalet för snart en vecka sedan. Incidenten ledde till en skriftlig anmärkning till centralvalnämnden i Lovisa.

Valfunktionären hade skämtat med två unga väljare bland annat om att de är där för att rösta på en släkting.

De två röstberättigade tyckte att valfunktionärens uppträdande inte var sakligt och gjorde en skriftlig anmärkning om saken till centralvalnämnden i Lovisa.

Lovisa stad kommer som en följd av det skedda att inför framtida val fästa större uppmärksamhet vid utbildningen av valfunktionärerna.

- Överlag brukar det gå väldigt bra och det är unikt att någonting dylikt händer, men vi behöver nog i framtiden satsa mera på utbildningen av valfunktionärerna, säger Bengt Wilhelmson (SFP), centralvalnämndens ordförande i Lovisa.

Skylt med texten vallokal äänestyspaikka.
Skylt med texten vallokal äänestyspaikka. Bild: Yle/Maria Wasström Vallokal,västnyland

Varnande exempel

Valfunktionärerna får utbildning inför varje val. Inför senaste fullmäktigeval var det i Lovisa många nya valfunktionärer som fick utbildning.

- I alla kommuner finns det ofta många nya som inte varit med som funktionärer tidigare, men stommen består ändå oftast av mycket erfarna valfunktionärer, säger Wilhelmson.

Wilhelmson säger att handböckerna med regler och förordningar är väldigt bra och belysande, men att det förstås gäller för varje enskild valfunktionär att också fördjupa sig i materialet.

Incidenten i vallokalen i Valkom kommer att vara ett varnande exempel i framtida utbildningar om vad som inte passar sig i en vallokal.

Centralvalnämndens ordförande Bengt Wilhelmson tror ändå inte att den aktuella incidenten kommer att kräva nya rutiner i vallokalerna i framtiden.

Tidningen Loviisan Sanomat var först ute med nyheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland