Hoppa till huvudinnehåll

Flera virus och bakterier hos insjuknade i Nousis - nu kloreras vattnet

Person bär på två vattenkanistrar.
Person bär på två vattenkanistrar. Bild: Yle / Mattias Simonsen Nousis,vatten,dricksvatten

Det förorenade dricksvattnet i Nousis i Egentliga Finland kan innehålla tre olika virus och tre olika bakterier.

I avföringsprover tagna av personer som insjuknat efter att ha druckit kommunens vattenledningsvatten har åtminstone noro-, sapo- och astrovirus påträffats.

En del av de insjuknade hade fått i sig två olika virus.

Enskilda fall av ETEC- och EHEC-bakterier samt av bakterien Plesiomonas shigelloides påträffades också i patientproverna.

I vattenanalyser har endast sapovirus påträffats, och därför har man inte kunnat bekräfta att de övriga sjukdomsalstrarna kommit från vattnet.

Cirka 400 personer insjuknade

Omkring 400 personer i Nousis insjuknade till följd av förorenat dricksvatten.

Kommunens hälsovårdsmyndigheter uppger att läget var värst 23-27 januari då det registerades drygt 50 sjukdomsfall varje dag. Därefter har antalet nya fall minskat stadigt.

Förra veckoslutet infördes drickförbud för kommunens vatten.

Ett rörläckage har visat sig stå bakom epidemin; läckaget gjorde att avloppsvatten och dricksvatten kom åt att blandas.

I går kväll inleddes klorering av vattenledningsnätet. Daghem, skolor, äldreboenden och hälsocentralen står först i tur för sanering, och på tisdag inleds klorering av vattnet till hushållen.

Läs mera:

Nousisborna får dricka kokt vatten i minst två veckor – flera hundra personer däckade av dricksvattnet

En kraftig klorering av vattenrören i Nousis förbereds och utförs i flera skeden under nästa vecka. Vattenverket går in i bostäder för att försäkra sig om att klorhalten är tillräcklig.