Hoppa till huvudinnehåll

Gjorde medierna bort sig? - Bröt YLE mot de journalistiska reglerna?

Yles redaktör bandade in en telefonintervju med kommunstyrelsens vice ordförande som sedan publicerades på Yles webbplats och delar sändes i radio den 13–14.10.2015.

Den intervjuade borde ha informerats om detta på förhand.

Redaktören hade utan anmälarens vetskap bandat samtalet och sänt delar av det i radion, vilket enligt anmälan strider mot journalisternas egna regler.

Vad anser du?

Här kan du bekanta dig med de Journalistiska reglerna.

Och vad ansåg Opinionsnämnden för massmedier?

Se vår video och rösta!

Gjorde Yle bort sig eller inte?

Ja
90.9% (120 röster)
Nej
9.1% (12 röster)
Antal avgivna röster: 132

CASE Yle - ONM:S BESLUT

Yles redaktör ringde anmälaren som är kommunstyrelsens vice ordförande.
Den intervjuade vägrade först kommentera styrelsemötet, men svarade sedan ändå på redaktörens frågor.
Yle användes den intervjuades uttalanden i textform i en nyhet på webben och sände delar av den bandade intervjun i radions morgonsändning.

En redaktör behöver inte informera om att ett samtal bandas och än mindre få tillstånd för att banda in intervjusamtalet när han eller hon ringt upp en person och sakligt presenterat sig för som en journalist i arbetet.
Inspelningen kan precis som penna och papper användas för att göra minnesanteckningar

Opinionsnämnden för massmedier har dock sedan lång tid tillbaka gjort den tolkningen att intervjupersonen alltid måste få veta om hans eller hennes röst används i radio, tv eller på nätet.

Nämnden ser inte att det skulle vara något stort problem att den intervjuades svar i detta fall användes som grund för webbartikeln, trots att han inte ville kommentera saken.

I det fall som är uppe för behandling antog redaktören att den intervjuade förstod att hans röst skulle komma att användas i radion.

Han berättade dock inte uttryckligen detta för den intervjuade trots att denne i början av samtalet vägrade kommentera ärendet.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Yle har brutit mot god journalistisk sed och ger yle en anmärkning.

Här kan läsa om fallet i sin helhet på ONM:s hemsida.


Läs mera:

Gjorde medierna bort sig? - testa om du känner till de journalistiska reglerna

Medierna har inte alltid rätt. I vissa fall går ett ärende vidare till opinonsnämnden för massmedier som kan avgöra tvisten.
Då tilllämpar man journalistreglerna som ska vara mediernas rättsnöre. Känner du till dem?

Vetamix

  • "Om vi glömmer människan, vad är då poängen med all teknologi?"

    Cristina Andersson brinner för robotar men älskar människan.

    Cristina Andersson är en av Finlands sanna eldsjälar då det kommer till robotar, artificiell intelligens och kvantdatorer. Men hon understryker gärna att vi inte får glömma den lilla människan mitt i alltsamman. "Robotar ska användas så att människan kan må bättre" säger hon.

  • Censorns tips inför studentproven i matematik

    Tio tips för dig som skriver kort eller lång matta.

    Tidigare hade matematikproven större fokus på basfärdigheter, men sedan man år 2012 införde bättre och kraftigare tekniska hjälpmedel har nivån på uppgifterna sakta stigit.

Nyligen publicerat - Vetamix