Hoppa till huvudinnehåll

Gjorde medierna bort sig? - Gjorde HBL sig skyldig till smygreklam?

Hufvudstadsbladet publicerade en annons den 22.1.2015 "Ryssland tema för bokmässan", annonsen som täckte ett helt uppslag skilde sig inte tillräckligt tydligt från det i övrigt redaktionella innehållet.

Enligt anmälaren var texten en smygreklam för Helsingfors Bokmässa. Uppslaget med sina citat, tabeller och bilder ser enligt anmälaren ut som en vanlig redaktionell artikel.

Enligt anmälaren kunde läsaren inte uppfatta skrivelsen som en annons ens med hjälp av layouten, eftersom tidningens visuella uttryck nyligen förnyats. Anmälaren kontaktade inte tidningen.

Vad anser du?

Här kan du bekanta dig med de Journalistiska reglerna.

Se vår video och rösta!

Och vad ansåg Opinionsnämnden för massmedier?

Gjorde Huvfudstadsbladet bort sig eller inte?

Ja
64.8% (59 röster)
Nej
35.2% (32 röster)
Antal avgivna röster: 91

CASE HBL - ONM:S BESLUT

Hufvudstadsbladet publicerade på sitt mittuppslag en advertorial, dvs. en reklam som ser ut som en tidningsartikel, med rubriken "Ryssland tema för bokmässan".
Mittuppslaget påminde om tidningens kulturavdelning trots att typsnittet i rubriken och ingressen var annorlunda.
Helheten hade inte särskiljts från det journalistiska innehållet med ordet "reklam" eller "annons".

Rådet anser att annonsen krävt tydliga markörer om att texten var en annons, trots att annonsörens logotyp fanns i överkanten
på mittuppslaget och man i reklamen delvis använde sig av annorlunda typsnitt än i tidningens journalistiska innehåll.
Det var svårt för läsaren att bedöma om texten var en annons eller en artikel.
En läsare påpekade om detta för Hufvudstadsbladets redaktion genast efter publiceringen.
Tidningen publicerade dock läsarens åsikt och sitt eget svar med ursäkt först 28.1.2015.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Här kan du läsa om fallet i sin helhet på ONM:s hemsida.


Läs mera:

Gjorde medierna bort sig? Testa om du känner till de journalistiska reglerna

Medierna har inte alltid rätt. I vissa fall går ett ärende vidare till opinonsnämnden för massmedier som kan avgöra tvisten.
Då tilllämpar man journalistreglerna som ska vara mediernas rättsnöre. Känner du till dem?