Hoppa till huvudinnehåll

Gjorde medierna bort sig? - kränkte Nya Åland lärarens integritet?

Nya Åland publicerade en artikel ”Man måste orka – men hon gör inte det” den 2.4.2014. I artikeln berättar en anonym flicka om sitt insjuknande och orsakerna till att hon avbrutit sin skolgång. Artikeln var del av en helhet, där man behandlade problemen i flickans skola.

Artikeln var kritisk. Men måste en lärare kanske tåla kritik som hänför sig till skötseln av arbetsuppgifterna?

Anmälaren är huvudförtroendeman för Akava Åland, som anser att artikeln har kränkt rätten till anonymitet för en av lärarna vid skolan och framfört negativa omdömen om läraren.

Vad anser du?

Här kan du bekanta dig med de journalistiska reglerna

Och vad ansåg Opinionsnämnden för massmedier?

Se vår video och rösta!

Gjorde Nya Åland bort sig eller inte?

Nej
50.6% (87 röster)
Ja
49.4% (85 röster)
Antal avgivna röster: 172

Case Nya Åland - ONM:s beslut

Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen utgående från en myndighetsrapport rapporterade om ett samhälleligt betydande missförhållande.
Dessutom berättade den intervjuade eleven, som avbrutit sin skolgång, om sina egna erfarenheter.
Tidningen hade fog för beslutet att publicera intervjun anonymt eftersom det rör sig om en minderårig.
Lärares åtgärder får refereras och bedömas utan att man frågar om lov, eftersom skolundervisning är offentlig.

Opinionsnämnden för massmedier anser att läraren i artikeln inte drabbades extremt negativ publicitet och
att lärarens integritet inte har skadats, trots att personen säkerligen kan identifieras på orten.
Tidningen erbjöd lärarna en möjlighet att kommentera situationen på sin arbetsplats, men de avböjde.
Läraren hade kunnat kommentera tidningsartikeln på ett allmänt plan.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Nya Åland inte har brutit mot god journalistisk sed.

Här kan du läsa om det här fallet i sin helhet på ONM:s hemsida.


Läs mera:

Gjorde medierna bort sig? Testa om du känner till de journalistiska reglerna

Medierna har inte alltid rätt. I vissa fall går ett ärende vidare till opinonsnämnden för massmedier som kan avgöra tvisten.
Då tilllämpar man journalistreglerna som ska vara mediernas rättsnöre. Känner du till dem?