Hoppa till huvudinnehåll

Gjorde medierna bort sig? Testa om du känner till de journalistiska reglerna

Grafikbild med texten, gjorde medierna bort sig?
Grafikbild med texten, gjorde medierna bort sig? massmedier,kritik,Opinionsnämnden för massmedie,Vetamix-inslag

Får man publicera en intervju utan att den man intervjuar vet om att den blir intervjuad? Var går gränsen mellan en artikel och smygreklam? Och vad får man avslöja om en person utan att kränka hen?

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) utreder anmälningar som gäller massmedia. Nu kan du fundera på hur du skulle lösa de tre exemplen som finns presenterade i den här artikeln.

Vad är opinionsnämnden för massmedier?

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett självregleringsorgan som förläggarna och journalisterna grundade år 1968. Dess uppgift är att tolka god journalistisk sed samt försvara yttrande- och publiceringsfrihet.
ONM är ingen domstol och den utövar inte offentlig makt. I många andra länder finns det organ som påminner om ONM.
ONM har 13 medlemmar och en ordförande.
Massmediaföretagen och journalisterna, som står bakom nämnden har frivilligt förbundit sig vid att utveckla branschens etiska principer och att följa dem.
Vem som helst som anser att man har brutit mot god journalistisk sed i tidning, radio eller television kan göra anmälan om det hos ONM.
ONM kan även på eget initiativ ta ett ärende, som har stor principiell betydelse, till behandling. Den kan också ge principiella utlåtanden om branschens etiska frågor.
Behandlingen av en anmälan i ONM är avgiftsfri. Den tar i medeltal fem månader i anspråk.

Nu är det din tur att sitta i Opinionsnämnden för massmedia och begrunda lösningar till riktiga fall som kommit in.

I videorna presenterar vi tre anmälningar som kommit in ONM:
Vad är anmälaren missnöjd med, hur försvarar mediet sin ståndpunkt och vilka journalistiska regler tas upp. På basen av de här uppgifterna kan du själv fundera om du skulle fria eller fälla.

När du gett din egen "dom" kan du se hur ONM avgjorde fallet.

Det kan vara bra att fundera över casen i grupp för ONM:s lösningar baserar sig på röstningsresultat - nämndens medlemmar röstar och de inte alltid alla av samma åsikt.

Case 1. Nya Åland under lupp

Case 2. HBL under lupp

Case 3. Yle under lupp

En grafik över processen i en anmälan hos ONM.
En grafik över processen i en anmälan hos ONM. medier,Beslut,Pressens Opinionsnämnd

Vill du testa dina kunskaper på fler fall så hittar du några till här på finska Yle Oppiminen: Mokasiko media?