Hoppa till huvudinnehåll

Den relativa fattigdomen minskar inte i Estland – den ekonomiska tillväxten slår mer ojämnt än förr

Uthus i Estland
I den lilla staden Rakke vedeldar fortfarande många för att hålla huset varmt. Uthus i Estland Bild: Yle / Gustaf Antell Estland,Uthus

I Estland har ekonomin länge vuxit i snabb takt, men tillväxten kommer inte alla till del. Fler än var femte invånare lever i relativ fattigdom, vilket är klart fler än för fem år sedan. Pensionärerna är mest utsatta.

Det är alltså den relativa fattigdomen som vägrar sjunka i Estland.

Fler än en av fem invånare lever i relativ fattigdom (21,1 procent), en betydligt högre siffra än för fem år sedan och före det.

Det här trots att Estlands ekonomi ganska länge har sett mycket bra ut.

Tillväxten för 2017 väntas stiga över 4 procent.

Äldre i Estland.
Äldre i Estland. Bild: Yle/Gustaf Antell Estland,äldre,fötterna,pensionärer

Relativ fattigdom betyder i praktiken att halva befolkningen har åtminstone nästan dubbelt så stora inkomster som den fattiga.

Den relativa fattigdomen är problematisk eftersom priserna i Estland stiger ännu snabbare än ekonomin.

Pensionär i sitt hem i Estland.
Pensionär i sitt hem i Estland. Bild: Yle/Gustaf Antell Pensionär,Estland,bli gammal,äldre

Det betyder att allt fler lever i risk att falla ner i absolut fattigdom.

Alltså en situation där de är, eller är väldigt nära att vara, beroende av släkt och vänner eller mat- och socialhjälp.

- Det som oroar mig mest är den trend vi har sett under det här året, då risken för pensionärer att falla i absolut fattigdom har ökat markant, säger parlamentarikern Olga Ivanova.

Ivanova var ännu förra året med i det regeringsledande centerpartiet, men har hoppat av och är nu partilös.

Den risken är störst för de pensionärer som får en pension som är lägre än medeltalet på 416 euro i månaden.

Det finns många i samhället som inte själva kan göra något för att påverka sin egen ekonomiska situation.― Olga Ivanova, parlamentariker

Men det finns också andra grupper som är utsatta. Till exempel långtidsarbetslösa och handikappade.

Olga Ivanova
Olga Ivanova Olga Ivanova Bild: Yle/Gustaf Antell Olga Ivanova

Enligt Ivanova är risken att bli riktigt fattig ett stort problem för alla som inte hittar ett jobb.

- Det finns många i samhället som inte själva kan göra något för att påverka sin egen ekonomiska situation. De är mycket sårbara.

Våningshus i staden Rakke, Estland.
Våningshus i staden Rakke. Våningshus i staden Rakke, Estland. Bild: Yle/Gustaf Antell Estland,bostadshus,bostadsområden,Rakke

Men man kan vända på statistiken och se positivt på den.

Den goda nyheten är då att den absoluta fattigdomen har mer än halverats sedan år 2013.

Idag lever bara en av 30 personer i absolut fattigdom.

Frågan är alltså om den trenden håller på att brytas.

Ofta är det så att långsiktig hög relativ fattigdom i något skede leder till större absolut fattigdom.

Högre inkomster hjälper inte alltid på landsbygden

Enligt Patrik Göransson, kyrkoherde på Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn, är grundproblemet med den relativa fattigdomen strukturellt.

Fattigdomen är störst utanför Tallinn.

Många som bor i byarna på landsbygden eller i små städer har små möjligheter att flytta till storstan för ett bättre betalt jobb där.

- När Sovjetunionen föll sönder fick de tillbaka bostäder som staten hade tagit av deras förfäder, påpekar Göransson. Husen kan vara bra att bo i, men de är värdelösa jämfört med en lägenhet i Tallinn.

Patrik Göransson, kyrkoherde på Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn, besöker dagcenter för fattiga barn i Narva.
Patrik Göransson besöker dagcenter för fattiga barn i Narva. Patrik Göransson, kyrkoherde på Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn, besöker dagcenter för fattiga barn i Narva. Bild: Yle/Gustaf Antell Estland,fattigdom,barn

Det betyder att utgifterna för att ta emot ett relativt bra jobb i Tallinn blir för höga eftersom boendekostnaderna känns utopiska.

I praktiken är många mänskor låsta. De lever i relativ fattigdom på landet, men ett jobb i Tallinn höjer inte på levnadsstandarden.― Patrik Göransson, kyrkoherde

Enligt den estniska regeringens budget för 2018 kommer pensionerna att stiga med drygt sex procent.

För de flesta pensionärer rör det sig om ungefär 25 euro per månad. Den summan väntas i första hand gå till ökad konsumtion.

Läs också