Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors inte intresserat av att slopa obligatorisk skolsvenska

Stadsvy över Helsingfors med bland annat domkyrkan.
Stadsvy över Helsingfors med bland annat domkyrkan. Bild: Johannes Valkama / Alamy Helsingfors,Stadsvy (Axel Revold),Helsingfors stadshus,Presidentens slott,domkyrkan i helsingfors

Helsingfors stad kommer sannolikt på måndag att rösta ner initiativet om att det regionala språkexperimentet skulle utsträckas till grundskolorna i huvudstaden.

Tjänstemännen förhåller sig nämligen avigt till initiativet från Blå framtid om att Helsingforselever skulle få välja bort obligatorisk skolsvenska till förmån för något annat språk.

Sampo Terho och Jussi Niinistö lämnade i november i fjol i egenskap av Blå kommunalpolitiker in ett initiativ om att göra svenskan frivillig i grundskolorna.

De ville att Helsingfors skulle erbjuda sina skolor möjlighet att ansöka om att få vara med om det nationella språkexperimentet så att "språkutbudet breddas utan förpliktigande studier i svenska".

Det regionala språkexperimentet går ut på att 2 200 skolelever i grundskolan från och med augusti 2018 kan välja bort det andra inhemska språket så att eleverna i försöksområdena i stället läser andra språk.

Kanslichef: I Helsingfors finns redan ett stort språkutbud

I kulturminister Terhos och försvarsminister Niinistös initiativ konstateras att det krävs en målmedveten internationalisering av Helsingfors för att stärka stadens dragningskraft.

Enligt dem utgör obligatoriska studier i svenska en belastning för mångsidiga språkkunskaper och de svarar inte på näringslivets behov.

Kanslichef Sami Sarvilinna som kommer att lägga fram ärendet för stadsstyrelsen är inte entusiastisk över initiativet.

Sarvilinna betonar i svarsutkastet att Helsingfors är internationellt och att det nordiska samarbetet har en framskjuten roll med utgångspunkt i kulturen, värdefrågor och välbefinnande.

Han avslutar sitt svar med att slå fast att stadsstyrelsen inte ser det som ändamålsenligt att gå med i ifrågavarande experiment i och med att ett brett språkutbud redan nu möjliggörs i Helsingfors.

Omfattande kritik mot experimentet

Så gott som alla experter på utbildning anser att experimentet kommer att resultera i sämre språkkunskaper i stället för mångsidigare kunskaper såsom önskat.

Samtliga universitet och högskolor är kritiska till försöket.

Experter är oroliga för att barnen som deltar i försöket kommer att ha sämre möjligheter till studier och jobb senare i livet.

Läs mera:

Blå Framtid vill slopa obligatorisk skolsvenska i Helsingfors – "Motionen motsvarar inte stadens strategi"

Enligt ett förslag ska svenskan göras till ett valbart språk i grundundervisningen i Helsingforsskolorna. Men oenighet råder kring huruvida förslaget får stöd av stadens strategi eller inte.


Läs mera:

Riksdagen debatterade regionala språkförsök: "Varför ska vi stänga dörrar?"

Oron över de långsiktiga konsekvenserna av de regionala språkförsöken är obefogad, intygar Blå framtids Simon Elo. SFP ser en illa dold agenda bakom försöket.