Hoppa till huvudinnehåll

Allt ska vara snyggt och öppet - Ingå satsar extra för sommargästerna

En skylt där det står Glad i Ingå på svenska och finska. I bakgrunden syns en småbåtshamn.
Ingå vill att turisterna är glada. En skylt där det står Glad i Ingå på svenska och finska. I bakgrunden syns en småbåtshamn. Bild: Malin Valtonen / Yle Ingå,Ingå Kommun,Västnyland,ingå småbåtshamn

Ingå prioriterar sina sommargäster och satsar lite extra för att allt ska fungera och se bra ut i kommunen under sommarsäsongen.

Kommunen har fått positiv respons för det som gjorts tidigare år och vill därför fortsätta på samma linje.

För sommaren 2018 planeras flera både nya och bekanta åtgärder.

En bastu i gästhamnen är redan under arbete och försäljningspunkter på torget utreds som bäst.

Det ska också i år finnas ett parkeringsområde på båtarnas vinterförvaringsplats och så ska man se över skyltningen i hamnområdet.

Dessutom ska man som tidigare ha landskapsåkrar där djur betar.

Kommungård öppen

Övriga åtgärder är att avfallspunkten flyttas i centrum och turisminfo ska finnas på biblioteket och Galleri Karaija. Sommarjobbarna ska också stå för information till turisterna.

Kommungården är öppen normalt hela sommaren. Semestrarna och vikarier ordnas så att alla sektorer är bemannade också under semestrarna.

Ska hämta kunder

Tanken är att alla lyckade åtgärder påverkar den bild besökare får av Ingå och hämtar kunder till företagarna i kommunen.

Kommunstyrelsen uppmanar alla sektorer att se över sitt serviceutbud så att det motsvarar sommarinvånarnas och gästernas behov.