Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad överväger avgiftsfri dagvård

Barn leker med legobitar.
Barn leker med legobitar. barn (familjemedlemmar),familjer,legobitar,leka

Fullmäktige i både Korsholm och Malax har sagt nej till motioner som lämnats in i ärendet. En orsak är att det blir för dyrt.

– Vi vill ha jättebra småbarnspedagogik i vår kommun. Men om vi tar bort avgifterna innebär det att intäkter på 200 000 faller bort direkt, säger kommundirektör Mats Brandt i Malax.

I Korsholm räknar man med att intäkterna skulle minska med mer än en halv miljon varje år om dagvården var gratis för 4-5 åringar.

Samtidigt skulle utgifterna öka med över 600 000 per år eftersom antalet barn i dagvård troligen skulle öka. Fullmäktige tackade nej till det.

– En motivering är att det blir för dyrt, säger ordförande Carola Lithén i kommunfullmäktige.

SDP:s initiativ

I Malax var det Mira Turtonen (SDP) som tog initiativ till motionen. Enligt den skulle kommunen stegvis införa gratis småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka åt barn över tre år.

Motiveringarna är bland annat att avgiftsfri dagvård kan höja sysselsättningsgraden och locka familjer till kommunen.

Det främsta argumentet är ändå att barn ska ha jämlik möjlighet att ta del av pedagogisk verksamhet, oberoende av familjens ekonomiska situation.

Hemmet också bra

Gratis dagvård diskuteras i flera kommuner just nu. Till exempel har Helsingfors beslutat att ge alla 5-åringar möjlighet till avgiftsfri småbarnspedagogik 20 timmar per vecka.

Kommunförbundet har räknat ut att om alla kommuner införde avgiftsfri småbarnspedagogik skulle det kosta kring 100 miljoner per årsklass. Det betyder alltså minst 300 miljoner euro om man räknar med 3, 4 och 5-åringar.

I beredningen av ärendet skriver Malax att småbarnspedagogik ger barn en bra start i livet. Men samtidigt ska dagvården ses som ett komplement till hemmet, inte som en ersättning. Kommunen poängterar att i de allra flesta fall är hemmet en bra plats för barnet.

Jakobstad vill vara föregångare

I Jakobstad har bildningsnämnden sagt ja till att 5-åringar stegvis kunde börja få gratis dagvård. Det skulle i så fall införas från hösten 2019 då det nya centrumdagiset står klart.

– Jakobstad vill vara en föregångare inom småbarnspedagogiken, och satsa på ett barnens Jakobstad, skriver dagvårdschef Tom Enbacka i sin beredning av ärendet.

Stadsstyrelsen och fullmäktige ska ännu ta ställning till förslaget. Det var Jacob Storbjörk (SDP) med flera som hade lämnat in en motion i ärendet.

Tom Enbacka
Dagvårdschefen Tom Enbacka skriver de vill satsa på ett barnens Jakobstad. Tom Enbacka Bild: Nathalie Lindvall jakobstad

Försök i några kommuner

Regeringen kommer i år att inleda ett försök i några kommuner som ska ordna avgiftsfri verksamhet för femåringar.

Fler barn i dagvård innebär att det behövs fler anställda och eventuellt större eller fler lokaler.

Både i Korsholm och Malax deltar mellan 80 och 90 procent av 4-5 åringarna i kommunens dagvård. Det betyder att i Korsholm finns ytterligare 75 barn som skulle kunna delta i verksamheten.

I Malax finns 22 barn mellan 3 och 5 år som i dag inte deltar i kommunal dagvård.

Korsholm erbjuder mer än lagen kräver

I Korsholm var det SDP:s ersättare i fullmäktige, Sini Karjalainen och Katja Kaivonen, som lämnade in motionen om avgiftsfri småbarnspedagogik för 4-5 åringar.

De ville också återinföra den obegränsade rätten till subjektiv småbarnspedagogik.

Motiveringarna är bland annat att det skulle stöda familjernas olika situationer och valmöjligheter. Det kunde också underlätta föräldrars möjlighet att söka jobb eller ta kortare vikariat.

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik begränsades 2016. Om en eller båda föräldrarna är hemma har barnet bara rätt till dagvård 20 timmar per vecka.

Barn som tecknar på daghemmet
Korsholm har höjt timantalet på eget initiativ. Barn som tecknar på daghemmet Bild: Yle/ Stefan Paavola barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),daghem,pedagogik,lek (barnlek),Dagisbarn,barnträdgårdar

Korsholm har ändå på eget initiativ höjt timantalet till max 25 timmar per vecka.

– Vi erbjuder redan mer än lagen säger, så vi tycker det är ganska bra, säger Lithén.

I höstas fanns 99 barn i Korsholm som berörs av att rätten till dagvård har begränsats. Ifall rätten till dagvård utökas räknar Korsholm med att omkring 30 fler dagvårdsplatser behövs.

Då en dagvårdsplats i snitt kostar 8500 euro per år skulle en utökad subjektiv rätt till dagvård kosta 255 000 euro varje år. Dessutom skulle kommunen behöva investera i nya fastigheter för att barnen ska rymmas in.