Hoppa till huvudinnehåll

Mobiltelefonerna stör elevernas fokus under lektionerna – alarmerande provresultat fick lärare att begränsa användningen

Mobiltelefon förbud
Mobiltelefon förbud Bild: Originalbild: Camilla Fagerholm/Yle smarttelefon

I Mattlidens gymnasium i Esbo inför läraren Niklas Andersson en begränsning av användningen av mobiltelefon under lektionerna. Det finns elever som inte lär sig något alls när de bara fokuserar på sin mobiltelefon.

Provresultaten i senaste period som var så avskräckande att Niklas Andersson, som är lärare i historia och samhällskunskap, bestämde sig för att göra något. Han förbjuder inte mobilen, men begränsar användningen så att mobilerna inte används när de inte behövs.

– Provresultaten var av den kalibern som jag inte har sett tidigare, man hade inte inhämtat någon kunskap överhuvudtaget. Då tänkte att jag också har ett visst läraransvar för mitt resultat, säger Andersson.

Under sina över 30 år som lärare har Andersson aldrig sett något som har stört elevernas koncentration i samma utsträckning som mobiltelefonen gör i dag.

– En stor del av eleverna är helt uppslukade av sin mobiltelefon. Mobiltelefonen är inte ett störande element i undervisningen eftersom den är tyst, men när fokuseringen från själva lektionen försvinner totalt så blir den ganska destruktiv för den enskilda individen, säger Andersson.

Befriande med begränsning

Andersson provar begränsningen av mobiltelefonanvändningen under den period som börjar i dag på måndagen.

– Sedan ser jag om det blir någon skillnad i provresultaten, om det är uppenbart att resultaten blir bättre har jag facit på hand att visa för nästa grupp, säger han.

Det finns också elever som klarar av att använda mobilen utan att fokus på lektionen försvinner. Även om vissa kommer att motsätta sig tror Andersson att många kommer att känna att det är befriande att läraren begränsar användningen.

– Jag tror att de flesta eleverna inte vill vara uppslukade av ytligt innehåll, men de har svårt att begränsa det eftersom de har gjort sig beroende av mobiltelefonen, säger Andersson.

Mobiltelefonanvändningen har inte bara förändrat elevernas koncentrationsförmåga under lektionen, utan också kommunikationen elever emellan.

– I klassrummet är det alldeles tyst när man kommer in på måndag morgon. Tidigare var det en kakofoni av oljud när människor skulle berätta vad som hänt under veckoslutet, så det är nog en fruktansvärt stor skillnad, säger Andersson.