Hoppa till huvudinnehåll

Helsingforsskola erbjuder undervisning på samiska: "Vi blev överraskade av hur stor uppmärksamhet det väckte"

Anna Murtomaa.
Anna Murtomaa berättar att Pasilan peruskoulu gärna ville ställa upp och ordna tvåspråkig undervisning på samiska och finska. Anna Murtomaa. Bild: Yle/Sofia Strömgård skolor,lärare,Böle, Helsingfors stad,pasilan peruskoulu

På hösten kan samiska barn sätta sig i skolbänken och få undervisning på sitt modersmål. I huvudstadsregionen är språket extra viktigt för den samiska identiteten och därför är det glädjande nyheter för Pentti Pieski och hans familj.

Pentti Pieski bodde tidigare i Utsjoki men bor nu i Helsingfors tillsammans med sin familj. Pieski har fungerat som ordförande för organisationen City-samerna och han har drivit frågan om samisk undervisning sedan 2012.

Undervisning på samiska har varit en dröm för Pieski redan länge, och nu förverkligas den. Hans dotter kan inleda sin skolgång på sitt modersmål samiska.

– Det är väldigt fint och nu kan våra barn verkligen växa upp till samer. Språket och de traditionella näringarna är grunden för samekulturen. I Helsingfors har vi inget annat än språket. Därför är det bra att man kan understöda det.

I Pasilan peruskoulu talas det många språk

Från och med i höst ordnar Pasilan peruskoulu i Böle undervisning på samiska för barn i förskolan och årskurs 1-6. Skolan ligger centralt och det är relativt enkelt för barn i hela huvudstadsregionen att ta sig dit.

Biträdande rektor Anna Murtomaa berättar att Helsingfors stad kontaktade skolan och frågade om lärarna var intresserade av att ordna med undervisning på samiska.

– Jag tror att de närmade sig oss för att vi redan har tvåspråkig undervisning, på finska och svenska. Tidigare har vi också haft undervisning på franska.

Pentti Pieski
Pentti Pieski säger att språket är mycket viktigt för samerna i huvudstadsregionen. Pentti Pieski Bild: Yle samer,Helsingfors,city-samer,pentti pieski

Redan nu är fem barn anmälda till den samiska undervisningen, och läroplanen bearbetas som bäst.

Läroplanen utarbetas med hjälp av fostrans- och utbildningssektorn, staden, representanter från skolan, sametinget och orgnaisationen City-samerna.

– Vi håller på och planerar hur språket och den samiska kulturen kommer att synas i skolan, vi vill inte gömma våra språk. Vi har många språk i vår skola och det är viktigt att alla syns, säger Murtomaa.

Pippi Långström på olika språk.
I Pasilan peruskoulu har eleverna 18 olika hemspråk. Pippi Långström på olika språk. Bild: Yle/Sofia Strömgård språk,Pippi Långstrump,barnböcker

I Pasilan peruskoulu är man van vid att eleverna har många olika modersmål. I en undersökning kom det fram att eleverna har totalt 18 olika hemspråk

– Det enda som saknas nu är en kompetent och bra klasslärare. Man behöver inte ha samiska som modersmål utan det räcker att man har tillräckliga kunskaper i samiska.

Tvåspråkig undervisning

Målet är att hälften av undervisningen ska gå på samiska, den andra hälften på finska.

Den samisktalande läraren sköter enbart den samiska undervisningen. I övrig undervisning blandas eleverna med andra grupper och har finskspråkiga lärare.

Satsningen betyder väldigt mycket för skolan, berättar Anna Murtomaa.

– Vi tycker själva att det är jätteviktigt att alla minoriteter syns och tas med i vardagen här i huvudstadsregionen. Det passar ihop med skolans värdegrund.

City-samerna och Sametinget har flera år försökt få till stånd undervisning på samiska i huvudstadsregionen. Utgående från den respons skolan fått efter att nyheten kom ut så har det varit efterlängtat.

– Vi blev nästan lite överraskade av hur stor uppmärksamhet det väckte och det visar också hur stor sak det är för samerna. Det är en stor satsning och staden har verkligen visat att de tar hänsyn till olika kulturer. Vi har bara fått positiv feedback.

Samiska behöver inte vara modersmålet

Just nu ser det ut som att fem barn börjar i höst, men det finns platser för 25 elever.

Pasilan peruskoulu.
I Pasilan peruskoulu får man undervisning på samiska från och med i höst. Pasilan peruskoulu. Bild: Yle/Sofia Strömgård Skola,skolbyggnader,Böle, Helsingfors stad,pasilan peruskoulu

Man måste inte ha samiska som modersmål för att ta del av undervisningen men antingen barnet eller föräldrarna måste ha ett intresse för språket och det måste också finnas någon slags kontakt till språket.

– I förskolan är kraven inte så höga men samiska ska på något vis leva i familjen, det är viktigt.

Undervisning på samiska och finska är något som ytterst få skolor kan ståta med i Finland. Anna Murtomaa känner åtminstone inte till någon annan skola som erbjuder tvåspråkig undervisning på samiska förutom Utsjoki i Lappland.

Poroja Utsjoen tuntureilla.
I Utsjoki kan man också få undervisning på samiska. Poroja Utsjoen tuntureilla. Bild: Risto Salovaara/Yle ren (tam),däggdjur,Utsjoki

– Det kanske ordnas i mindre skala på andra ställen i Finland.

Pasilan peruskoulu har samarbetat med Utsjoki kommun eftersom där finns en stor minoritet med samiska som modersmål. I Utsjoki har man långa traditioner av att kombinera finska och samiska i undervisningen.

Många samiska barn bor utanför sina hemtrakter

I Helsingfors finns ett samiskt daghem, och Pentti Pieski är nöjd över att barnen nu kan fortsätta i skolan på samiska. På så vis avbryts inte språkinlärningen.

Daghemmet hade en knagglig start och i början deltog bara två barn. Två år senare var det fullt, så Pieski tror att det räcker en stund innan folk får upp ögonen för det samiska undervisningen som startar i höst.

– Jag tror att flera barn anmäls till undervisningen under våren och att undervisningen blir permanent, säger Pieski.

Det finns inga klara siffror på hur många samer som bor i huvudstadsregionen. Enligt Citysamerna bor omkring 1000 samer i huvudstadsregionen.

Men småbarnspedagogik och skolundervisning på samiska behövs på andra ställen än i Lappland.

– 75 procent av alla finländska samer under 10 år bor utanför sina hemtrakter, vilket är en utmaning med tanke på hur småbarnspedagogiken och skolundervisningen ska ordnas i framtiden.

Förtydligande: 6.2.2018 klockan 8.41 Ordet "språkbad" har ersatts av "tvåspråkig undervisning" i artikeln.
Förtydligande: 6.2.2018 klockan 10.26 Enligt City-samernas webbsida bor det omkring 1000 samer i huvudstadsregionen.