Hoppa till huvudinnehåll

Ingå måste betala 400 000 euro för renoveringen av Järnefeltin koulu i Lojo

Järnefeltin koulu i Lojo.
I Järnefeltin koulu är ytorna slitna och korridorerna är långa, smala och mörka. Järnefeltin koulu i Lojo. Bild: Lojo stad Västnyland,Lojo,Skola,järnefeltin koulu

Ingå kommun måste betala 400 000 euro för renoveringen av Järnefeltin koulu i Lojo. Det går cirka 90 unga från Ingå i Järnefeltin koulu.

Järnefeltin koulu i Lojo måste renoveras. Av skolans drygt 400 elever kommer cirka 90 från Ingå.

Skolan undervisar årskurserna 7-9.

En renovering av skolan är nödvändig eftersom skolan är sliten.

Lojo stad har också sett över sitt servicenät och planerar flytta elever från årskurserna fem och sex från Rauhalan koulu till Järnefeltin koulu.

Men Järnefeltin koulu behöver inte utvidgas trots mera elever och renoveringen behövs oberoende.

Har inte renoverats

I en behovsutredning som har gjorts för Järnefeltin koulu konstateras att en stor del av skolans klassrum är i ursprungligt skick.

De största och viktigaste renoveringsobjekten är klassrummen för tekniskt arbete och förnyandet av luftkonditioneringssystemet. Inomhusluften är nämligen dålig.

Skolan har långa, smala och mörka korridorer. Ytorna är slitna.

Järnefeltin koulu har byggts i flera etapper och det gör att de olika rummen i skolan är bristfälliga och ligger utspritt.

Skolan har inga moderna mötesrum.

Det finns många kvadratmeter som kunde planeras för aktiv användning.

Klassrummen motsvarar inte de krav den nya läroplanen sätter.

Färdigt 2019

Tanken är att inleda renoveringen av skolan sommaren 2018. Arbetena ska vara klara till höstterminen 2019.

Renoveringen beräknas kosta 2,5-3 miljoner euro. De nödvändiga renoveringarna beräknas uppgå till cirka 2 miljoner euro. Resten av kostnaderna kommer från att elever från Rauhalan koulu kommer till byggnaden.

Det betyder att Ingås andel av kostnaderna beräknas på summan på 2 miljoner euro.

Och då cirka 20 procent av eleverna i skolan kommer från Ingå ska Ingå också betala motsvarande andel av renoveringen, alltså cirka 400 000 euro.

Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå har för sin del godkänt Lojo stads behovsutredning kring Järnefeltin koulu och ger grönt ljus för att planeringen fortsätter.