Hoppa till huvudinnehåll

Karleby vill bevara de sista öppna myrmarkerna – motsätter sig torvtäkt

Torvtäkt i Janakkala.
Så här kan torvtäkt se ut. Torvtäkt i Janakkala. Bild: Vapo. torv,torvtäkt

Alholmens Kraft vill ta torv på ett cirka 60 hektar stort område på Pirttineva myrmark i Karleby. Staden tycker att bolaget kan söka sig någon annanstans.

- Det verkar som att torvproduktionsfirmorna försöker få tillstånd på de mest värdefulla myrmarkerna. De sista öppna myrmarkerna vi har kvar. Det finns tiotusentals hektar dikade myrmarker man kunde använda för torvtäkt utan att inverka skadligt på naturen, säger miljösekreterare Juhani Hannila på Karleby stad.

Vd Björn Åkerlund på Alholmens Kraft säger att man via ansökan om miljötillstånd noga går igenom områdena och beaktar hur värdefulla de är.

- Vi åläggs undersöka noggrant innan vi kan få miljötillstånd. Det är kartlagt hur känsligt området är med tanke på insekter, växtlighet och så vidare. Vi förlitar oss på att myndigheterna har koll på läget.

Men varför inte välja områden som redan är utdikade, alltså inte längre orörda?

- De flesta torvområden är mer eller mindre redan utdikade och det finns olika åsikter om vad som skulle vara bättre.

Pirttineva myr i Kelviå i Karleby.
Pirttineva myr i Kelviå i Karleby. Pirttineva myr i Kelviå i Karleby. Bild: Juhani Hannila /Karleby stad Karleby,Österbotten,myr,Kärr,torvtäkt,mosse,pirttineva

Torv nära Alholmens Kraft

Det var 2013 som Alholmens Kraft ansökte om tillstånd för torvtäkt på Pirttineva, som ligger cirka 20 km från Karleby centrum, mellan Kelviå och Ullava.

Åkerlund säger att torvproduktionsområdena nära Alholmens kraft är bra ur logistisk synvinkel. Transportsträckorna blir kortare.

- Helst vill vi ha dem så nära som möjligt, men förstås försöker vi välja de områden som har minst påverkan på omgivningen.

Totalt finns idag kring 45 000 hektar myrmark i Karleby.

- Men två tredjedelar har redan dikats ut och naturvärdena har gått förlorade. Och ju närmare kusten man kommer desto sällsyntare är sådana här öppna myrmarker, som är mycket viktiga för djur- och växtarter, säger Juhani Hannila.

Orörda myrar inne i landet

På öppen myrmark växer inga träd. Där trivs bland annat orre, gulärla, grönbena och dalripa.

- Dalripan är nuförtiden mycket sällsynt i Mellersta Österbotten. Den var ganska vanlig ännu för 20-30 år sedan, men nu har den försvunnit från många områden.

Enligt Hannila behöver det finnas ett nätverk med myrar som är orörda och som är tillräckligt nära varandra.

Nu finns de orörda snart bara längre in i landet.

- Utanför skyddade myrmarker finns det inte så många tusen hektar kvar.

Vy över Pirttineva myrmark i Kelviå i Karleby.
På öppen myrmark växer inga träd och där trivs bland annat orre, gulärla, grönbena och dalripa. Vy över Pirttineva myrmark i Kelviå i Karleby. Bild: Juhani Hannila /Karleby stad myr,Karleby,mosse,kärr,Kärr,Österbotten,Kelviå, Karleby,pirttineva

Riskområde för sura jordar

En annan sak som oroar Hannila är att Pirttineva finns på ett område som Geologiska forskningscentralen (GTK) klassar som högrisk för sura sulfatjordar.

Då man dikar på sådana jordar kan pH värdet sjunka ytterligare. Redan nu har prover visat på pH värden strax över två.

- Det är så surt att inget kan leva i sådant vatten. Det är oroande.

Åkerlund säger att jordmånen naturligtvis har undersökts inför miljötillståndsansökan.

- Vi anser att motiveringen för att kunna producera torv på de här områden är goda och att det inte förorsakar risk för försurning.

Hittade varken orre eller dalripa

Hannila kritiserar också inventeringen av fågellivet på området. Fågelinventeringen är i huvudsak gjord på en dag, enligt honom.

- Rekommendationen är 5-8 dagar om man vill ha en riktigt bra bild av fågelfaunan.

Åkerlund vill inte närmare kommentera saker som Regionförvaltningsverket redan har behandlat i samband med att miljötillståndet för torvproduktion gavs.

- Jag utgår från att regionförvaltningsverket sett på det och beaktat det i sitt beslut, säger Åkerlund.

Björn Åkerlund, vd på Alholmens Kraft
Björn Åkerlund, vd för Alholmens kraft Björn Åkerlund, vd på Alholmens Kraft Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,Alholmens Kraft,åkerlund

I inventeringen hittades varken dalripa eller någon lekplats för orrar.

- De här två arterna är mycket lätta att hitta om man söker på rätt tid på våren, säger Hannila.

Flera år lång process

Karleby stad besvärade sig mot Alholmens Krafts miljötillstånd 2015. Vasa förvaltningsdomstols besked kom i december. Svaret var att torvproduktion är okej på tre av fyra sektioner av den aktuella myrmarken.

Bland annat på grund av risken för försurning sa förvaltningsdomstolen alltså nej till torvtäkt på en sektion av marken.

Karleby har för sin del sagt ja till produktion på en annan sektion av marken, men säger nej till de tre delar som förvaltningsdomstolen sa ja till.

Också Alholmens kraft besvärar sig

Nu ligger ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen. Karleby stad ger den här veckan sitt genmäle.

Förutom Karleby har också två boende nära Pirttineva samt Finlands naturskyddsförbund Österbottens distrikt besvärat sig. Också Alholmens kraft har besvärat sig mot förvaltningsdomstolens avgörande.

Karleby säger fortfarande nej till torvtäkt på tre av fyra sektioner på området.

I genmälet som behandlas i byggnads- och miljönämnden den här veckan säger staden bland annat att miljöutredningarna på området är bristfälliga.

Det här är inte första gången som Karleby stad besvärar sig mot torvtäkt. Hannila tycker sig märka att domstolarna börjat anta en tuffare linje mot torvtäkten.

- Jag hoppas högsta förvaltningsdomstolen nu besluter så att vi vinner.

I Mellersta Österbotten finns totalt 176 000 hektar myrmarker. Av dem är ungefär en tredjedel eller drygt 50 000 hektar orörda, alltså utan diken.

Läs också