Hoppa till huvudinnehåll

Ny matlista på dagis och engångskärl - så här påverkar övertidsstoppet Borgåborna

tittar genom staket
tittar genom staket Bild: Yle/Robin Halttunen borgå

Borgå stad meddelar att övertidsförbudet kan påverka stadens tjänster. Förbudet påverkar främst social- och hälsovården, kostservicen och dagvården i Borgå.

Staden förbereder sig på på att arbetskonflikten kan utvidgas. Övertidsstoppet och förbudet mot turbyten som trädde i kraft på tisdag gäller hur de kommunanställda ska kompenseras för att semesterpengarna skars ner i samband med konkurrenskraftsavtalet.

– Vi tror att hälsostationens brådskande mottagning och omsorgstjänster som ges dygnet runt kommer att påverkas och ha behov av specialarrangemang. Om det finns personalbrist i verksamhetsställen, sköter vi i första hand den brådskande vården och tjänsten, säger Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande.

Dagisbarnen kan få äta från engångskärl

Alla boenden i anstalter får sin mat normalt, eftersom social- och hälsovårdstjänsternas måltidstjänster står utanför förbudet.

– Gällande maten i skolor och daghem kan det däremot ske förändringar. Vi kan behöva använda engångskärl eller göra ändringar i matlistor och mellanmål, säger verkställande direktör Annika Malms-Tepponen på affärsverket Borgå lokalservice.

Borgå stads ledning följer situationen och försöker ordna tjänsterna på normalt sätt. Personalen arbetar enligt sina på förhand uppgjorda arbetsscheman.

Övertidsförbudet och förbudet att byta arbetsskifte påverkar de enheter där till exempel anställda har blivit sjuka. Staden försöker förutse behovet av vikarier och riktar vid behov personal till de mest brådskande uppgifterna.

Läs mera:

Kommunerna i Östnyland förbereder sig på övertidsstoppet – bristen på vikarier kan bli tuvan som stjälper lasset

Det råder osäkerhet om vad det aktuella övertidsstoppet kan få för följder i de östnyländska kommunerna. Vikarier ses som en lösning men i rådande situation kan efterfrågan bli större än utbudet.