Hoppa till huvudinnehåll

Republikens president öppnade riksmötet: Vi måste ta medborgarnas känslor på allvar

Sauli Niinistö håller tal då riksmötet 2018 öppnas
Sauli Niinistö håller tal då riksmötet 2018 öppnas Bild: Lehtikuva Sauli Niinistö,presidenter

Republikens president Sauli Niinistö underströk vid riksmötets öppning att det finns en hel del stora frågor på listan över saker att göra, trots att valperioden går mot sitt slut.

Presidenten nämnde social- och hälsovårdsreformen och underrättelselagarna som exempel på spörsmål som ska upp till behandling i riksdagen.

Enligt honom är det här inga enkla frågor att lösa.

- Jag önskar att ingen utger sig för att sitta på den absoluta sanningen. Folkväldet brukar fungera så att det i sista hand är det sunda förnuftet som vinner, folket förstår argument, inte agitation. Alltså förnuftets röst, inte provokation, sade Niinistö.

Folkväldet brukar fungera så att det i sista hand är det sunda förnuftet som vinner

Niinistö säger sig ha enbart goda erfarenheter av samarbetet med riksdagen, och att han i sin egenskap som president är nöjd med grundlagsreformen från 2011 som ger riksdagen ställningen som den högsta beslutfattaren i fall av oenighet mellan regeringen och presidenten.

Niinistö vill vidareutveckla kontakten med riksdagspartiernas ordförande, och hitta något forum där frågor som berör långtidsperspektiv på säkerheten, klimatförändringen, samhällsstrukturer och EU-politik kunde dryftas.

- Presidenten måste noggrant veta och förstå vad folkväldet har i tankarna. Av er får jag höra det, och jag har lyssnat, sade Niinistö.

"Nu ljusnar det med fart - men vi får inte återigen gå i fällan att leva över våra tillgångar"

Presidenten talade också om ekonomin som växer och arbetslösheten som minskar - något som Finland länge väntat på med iver.

- Nu gäller det att värna om tillväxten och se till att den fortsätter.

Det är enligt Niinistö förståeligt att det efter magra år och nedskärningar uppstått utgiftstryck och icke-tillgodosedda behov och att det är bra att utvärdera dem.

- Jag måste dock påminna om att det under stimulansåtgärderna talades om att ”tillväxten nog kommer att ta hand om skulderna”. Om det plötsligt börjar heta ”nu när vi har råd att öka utgifterna”, så kommer skuldsättningen än en gång att förbli oåtgärdad.

Europa är på väg tillbaka in på världskartan

Presidenten talade också om Europeiska unionen där atmosfären tack vare förbättrad ekonomi blivit positivare.

- De goda nyheterna väcker förhoppningar om en internt starkare union, om att Europa är på väg tillbaka in på världskartan. Året som börjat är utan tvekan avgörande för i vilken riktning unionen utvecklas i framtiden, sade Niinistö.

De första stegen mot en säkerhetsgemenskap har också tagits enligt presidenten.

- Finland går i täten för detta arbete. Terrorismen har lett till ett tätare samarbete mellan myndigheter, och inom försvarssektorn har man inlett ett permanent strukturellt samarbete.

Juha Sipilä och Suli Niinistö diskuterar med pannan i djupa veck under riksmötets öppning.
Juha Sipilä och Suli Niinistö diskuterar med pannan i djupa veck under riksmötets öppning. Bild: Lehtikuva Juha Sipilä,Sauli Niinistö

Vad gäller befolkningsrörelser, som även framöver kommer att omfatta Europa, är det bästa sättet att sätta in insatser på ort och ställe för att förbättra levnadsförhållandena, sade presidenten.

- Unionen borde utveckla gemensamma förfaranden för gränskontroll, för handläggning av asylansökningar och för återsändningar. Innehållet i och tolkningen av såväl Schengenavtalet som Dublinavtalet behöver förtydligas, anser presidenten.

"Vi är alla aktörer när det gäller trygghet och säkerhet

Finland har enligt presidenten trappat upp takten för att svara mot de snabba förändringarna i säkerhetsmiljön. Många lagstiftningsprojekt har gått framåt och lett till att vi har bättre beredskap.

- Regeringen och riksdagen har varit på alerten och det är en säkerhetsfaktor i sig.

Däremot måste vi alla vaksamt värna om förtroende och den känsla av trygghet som förtroende skapar, sade Niinistö i sitt tal.

- När det gäller kärlek till nästan, omsorg och jämlikhet är vi alla aktörer. Förtroende skapas genom att vi respekterar varandra och tar hand om våra medmänniskor.

För det krävs det pengar, myndigheter, tjänster och materiel, men framför allt krävs det att var och en av oss deltar i att skapa sammanhållning, påpekade presidenten inför de folkvalda.

- Vi är ett enhetligt folk, en enhetlig nation och därigenom en gemenskap som har ett gemensamt intresse att försvara.

Som sin och riksdagens uppgift betraktar presidenten att förutse medborgarnas känslor, att ta dem på allvar.

Kontakt till grupperna väckte blandade känslor

Presidentens tanke om att vidareutveckla kontakten med riksdagspartiernas ledning togs emot med blandade känslor i riksdagen.

Centers riksdagsgrupps ordförande Antti Kaikkonen lät inte värst entusiastisk på kaffeträffen efter öppningen av riksmötet.

- Vi måste vara noggranna med hur det hela organiseras och vad det betyder i praktiken. Vi måste komma ihåg att riksdagen har en stark roll i grundlagen.

Kristdemokraterans riksdagsgrupps ordförande Peter Östman var positivt inställd.

- Det skulle vara ett bra sätt att föra fram en vettig och konstruktiv diskussion om EU:s utveckling i framtiden, där presidenten fungerar som en artig värd, lydde Östmans analys.

Tillägg klockan 16:36: Kaikkonens och Östmans kommentarer.