Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt motstånd mot fusion av yrkesskolor i Östnyland: "En grupp Borgåbor försöker få dem som jobbar med reformen att ge upp"

En kock river ost i ett stort metallkärl.
Planerna är att slå ihop Point College och Edupoli. Vid Edupoli kan man bland annat studera till kock. En kock river ost i ett stort metallkärl. Bild: Jaani Lampinen / YLE kockar,restauranger,Rivjärn,ost,kökshjälp

En grupp Borgåbor lämnar systematiskt in besvär mot grundandet av en ny enhet för finsk yrkesutbildning i Östnyland. ”De är ute efter att försöka bromsa och bråka”, säger projektets förändringschef Kurt Torsell.

Kurt Torsell, till vardags bildningsdirektör i Sibbo, säger att de som besvärar sig försöker få dem som håller på med reformen att ge upp och återgå till det gamla.

Point Colleges rektor Sari Gustafsson anser också att det handlar om att sätta käppar i hjulen för att förverkliga en fusion mellan Point College och Edupoli.

De som besvärar sig är enligt henne emot att strukturen ändrar från att ha varit en samkommun till att bli ett aktiebolag.

rektor och vd sari gustafsson vid point college 18.03.16
Point Colleges rektor Sari Gustafsson tror inte att besvären blir ett hinder för en fusion. rektor och vd sari gustafsson vid point college 18.03.16 Bild: Yle/Stefan Paavola sari gustafsson

Gruppen hänvisar till lagstridiga beslut

Det senaste besväret som har lämnats in berör ändringen av grundavtalet. Tre personer har undertecknat besväret.

De undertecknande är Itä-Uudenmaan kuntayhtymäs (IUKKY) tidigare styrelseordförande Antti Mattila, IUKKY:s pensionerade byråsekreterare Tarja Muurinen och Amistos pensionerade ekonomichef Päivi Karlsson.

Tarja Muurinen förnekar att gruppen systematiskt skulle besvära sig mot beslut som strävar till en sammanslagning av yrkesskolorna i Östnyland.

Enligt Muurinen är besväret inlämnat för att Borgå inte har följt lagen. Hon säger att Borgå har försnabbat processen och dragit kurvorna raka.

- Borgå har varken väntat på besvärstider eller på att alla medlemskommuner har fattat beslut.

De är ute efter att försöka bromsa och bråka― Kurt Torsell

Undertecknarna anser att grundavtalet ska förkastas eftersom det är lagstridigt.

De vill också att förvaltningsdomstolen ska konstatera att den nya styrelsen inte är behörig och att dess beslut inte har trätt i kraft.

Tarja Muurinen säger sig aktivt ha följt med beslutsfattandet kring grundandet av en ny samkommun, men understryker att det i det här fallet inte handlar om att protestera.

Tidningen Uusimaa har tidigare uppmärksammat Muurinens och Karlssons motstånd mot fusionen.

Borgå anser sig ha gjort helt rätt

Borgå ser å sin sida inget fog för besvär. Borgå hänvisar till Kommunförbundets ledande jurist Riitta Myllymäki.

Myllymäki anser att ändringen av grundavtalet kan verkställas innan de beslut som fattats av medlemskommunernas fullmäktigen har vunnit laga kraft. Man behöver alltså inte vänta på att besvärstiden är slut.

Hon anser också att man kan tillämpa det nya grundavtalet då två tredjedelar av medlemskommunerna eller 50 procent av invånarna har godkänt ändringarna.

Yrkesutbildningen i Östnyland slås ihop till två enheter

  • Andra stadiets yrkesutbildning har diskuterats mycket i Östnyland under de senaste åren och kommunerna har inte alltid kommit överens. Det har bland annat handlat om språkfrågor.
  • Hösten 2016 beslöt kommunerna att förändra andra stadiets yrkesutbildning. I praktiken betyder det att fyra anordnare ska bli två: Point College och Edupoli slås ihop, likaså Prakticum och Inveon.
  • Delägarna ska godkänna grundavtalet för de två nya anordnarna. Bland annat har Borgå, Lovisa och Sibbo godkänt avtalen.
  • Delägare blir Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Pukkila, Askola, Orimattila. Borgnäs och Mörskom har fattat beslut att inte gå med.
  • I den första versionen av grundavtalet fanns ett fel. Lärarföreningen besvärade sig till förvaltningsdomstolen. Felet korrigerades. Den första versionen av grundavtalet godkändes av Lappträsk, Mörskom, Orimattila, Borgå och Sibbo.
  • Den andra, korrigerade versionen av grundavtalet har godkänts av Lovisa, Borgå, Sibbo och Orimattila.

I en demokrati har invånare rätt att lämna in besvär

Trots att Borgå inte anser att det finns fog för besvär har de personer som har lämnat in besvär laglig rätt att besvära sig, enligt Borgås förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri.

- De är inte jäviga, säger Lenkkeri.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula är ordförande för alla regionens komundirektörer. Det är alltså i sista hand han som bevakar ägarnas intressen i fusionen.

Han vill inte ta ställning till motiven bakom besvären.

- Om man har möjlighet och rätt att besvära sig så kan man göra det, säger Ujula.

Porträtt på man framför stenhusvägg.
Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula säger att man har rätt att vara av olika åsikt till exempel om behovet av en fusion av den finska yrkesutbildningen. Porträtt på man framför stenhusvägg. Bild: Yle/Mikael Kokkola Jukka-Pekka Ujula,Borgå

Point Colleges rektor Sari Gustafsson ser å sin sida ingen poäng i att personerna besvärar sig.

- Ägaren fattar de stora strategiska besluten i alla fall, säger hon.

Enligt Gustafsson är allas rättighet i en demokrati att lämna in besvär, men hon frågar sig om det är mödan värt då det i grund och botten handlar om ren opinion och inte juridiska fel.

Sammanslagningen av skolorna förverkligas trots besvär

Förändringschef Kurt Torsell säger att processen går vidare, trots att besvären kan leda till att förverkligandet av fusionen drar ut på tiden.

Kurt Torsell är den som leder projektet som konkret jobbar med att förverkliga sammanslagningen av yrkesskolorna. Han är också bildningsdirektör i Sibbo.

kommunhuset i mörskom
Mörskom hör till de kommuner som redan nu har beslutat att inte vara med som ägare i den nya samkommunen. Den andra kommunen som har lämnat sig utanför är Borgnäs. kommunhuset i mörskom Bild: YLE/Stefan Härus kommunhuset

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula anser också att fusionen förverkligas oberoende av hur många besvär som lämnas in.

- Principbesluten har redan fattats, säger Ujula.

Besvären betyder enligt Ujula inte så mycket i processen. Viktigare är att reda ut vilka kommuner som vill komma med som ägare.

Sakfel i artikeln har korrigerats 7.2 kl 9. Felet som har rättats till är att Borgå i och med fusionen inte grundar en samkommun, utan ett aktiebolag.