Hoppa till huvudinnehåll

Hangöföretag söker med ljus och lykta efter arbetskraft - utbildningen möter inte efterfrågan

Elarbeten i en industribyggnad.
Det är brist på elektriker och elingenjörer i Hangö. Elarbeten i en industribyggnad. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,Fermion Oy,elektriker,elektricitet,elarbeten,industri,hangö elektriska

Hangös stadsdirektör efterlyser nu tillsammans med företagare en smidigare utbildning för att råda bot på bristen på arbetskraft. Samtidigt hoppas han att man börjar utbilda med tanke på framtida behov.

I Fermions splitternya industribyggnad pågår arbetet med att installera elektricitet för fullt. För Hangö Elektriska är det här en av många platser där företagets anställda behövs.

Problemet är att det finns för få elingenjörer i regionen, säger Jörgen Henriksson som är vd för Hangö Elektriska.

- Vi har ständigt behov av utbildad personal. Det leder till att tillväxten blir hämmad eftersom det inte finns tillgång till arbetskraft.

Fermions industribyggnad i Hangö.
Fermions nybyggda industrihall i Hangö. Fermions industribyggnad i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Fermion Oy,Västnyland,Hangö,industri

Henriksson understryker att det arbete hans företag utför inte kan ersättas av maskiner; det är människor som utför arbetet och därför är det problematiskt att de inte finns tillgängliga.

Konstant brist på arbetskraft

Trots att Hangö tampas med en relativt hög arbetslöshet på runt tio procent, så råder det en konstant brist på arbetskraft.

Det här är något som stadsdirektör Denis Strandell ständigt hör då han träffar representanter för bland annat industrin.

- Flere företag söker elektriker och elingenjörer och situationen har varit den samma så länge jag har diskuterat med dem.

En annan yrkesgrupp som det tidigare fanns hur mycket som helst av var svetsare. Men i dag är Hangöföretag tvungna att anställa utländska svetsare då de behöver större mängder för något projekt, säger Strandell.

- Om bristen på arbetskraft är konstant blir det ett hinder för tillväxt. Företag som klarar sig bra och har en hållbar ekonomi kan inte växa på grund av det.

Yrkesutbildningen har styva strukturer

Både Jörgen Henriksson och Denis Strandell riktar blicken mot yrkesutbildningen på andra och tredje stadiet. De menar att de helt enkelt inte reagerar tillräckligt snabbt på arbetsmarknadens behov.

- Det stora problemet är att det utbildas för lite. Det finns ett behov av praktiskt utbildade människor inom teknikbranschen överhuvudtaget, säger Jörgen Henriksson.

Jörgen Henriksson i Fermions industrihall i Hangö.
Jörgen Henriksson inspekterar arbetet i Fermions nya industribyggnad. Jörgen Henriksson i Fermions industrihall i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,industri,hangö elektriska

Denis Strandell önskar för sin del att de som sköter utbildningen skulle hänga med i tiden. Man borde få en snabbare koppling till efterfrågan på arbetsmarknaden, säger han.

- Man har rätt så styva strukturer i skolorna och man har rullat på i åratal i samma banor. Eventuellt är det så att man utbildar det som man har resurser, kunskap och kapacitet till och när det sker förskjutningar i arbetsmarknaden så hinner man inte reagera.

Extra stor brist på svenskspråkiga

För några år sedan lade yrkeshögskolan Novia ner utbildningen av elingenjörer i Raseborg.

I dag utbildas de på svenska enbart i Vasa. Det här är ett problem för ett företag som Hangö Elektriska, som behöver personal som behärskar svenska.

- Vi verkar inom tvåspråkiga områden och vi har en betydande export till Sverige.

Överlag anser Jörgen Henriksson att yrkesutbildningen och arbetsmarknaden inte riktigt möts.

- På något sätt känns det som om man inte utbildar på rätt ställe och att utbudet inte träffar efterfrågan.

Rätt utbildning kan leda till nyetablering

Stadsdirektör Denis Strandell går steget längre och önskar att yrkesutbildningen skulle ha en bättre framförhållning när det gäller framtida yrken.

För tillfället lobbar Hangö och Raseborg, precis som många andra kommuner, för att en datacentral ska etablera sig i regionen. Förhoppningarna är stora eftersom datasjökabeln C-lion får en förgrening till Hangö.

Tusby får datacentral
Hangö hoppas att en datacentral etablerar sig i regionen. Tusby får datacentral Bild: Susanne Lindholm / EPA hetzner

Strandell har fört diskussioner med yrkesutbildarna i regionen, men svaret har inte varit överentusiastiskt. Problemet är att datacentraler behöver specifik arbetskraft som inte finns för tillfället.

- Svaret jag fick var att de gärna börjar utbilda då arbetsplatsen finns. Men problemet är att vi går miste om en sådan etablering om vi inte har utbildad arbetskraft. Det här är en typisk hönan eller ägget-sits.

”Utbilda för framtiden”

Strandell understryker att arbetslivet utvecklas väldigt snabbt. Digitaliseringen för med sig arbetsgrupper som inte existerade för till exempel fem år sedan och som inte utbildas i dag.

Porträttbild på Denis Strandell.
Denis Strandell. Porträttbild på Denis Strandell. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,Denis Strandell

Därför skulle det vara ytterst viktigt att alla yrkesutbildande skolor hänger med i tiden och försöka titta in i framtiden, säger han.

- Man ska inte titta på vad vi behövde i går eller vad vi behöver i dag, utan vad vi behöver i framtiden. Där tror jag att vi har lite att göra.

Läs mera:

Yrkeshögskolerektor: Vi behöver flera ungdomar som söker till tekniska branschen

Ungdomar söker sig inte till den tekniska branschen och därför utbildas det inte tillräckligt med yrkeskunnigt folk. Det säger yrkesutbildaren Novias rektor Örjan Andersson.


Läs mera:

Elever i Karis vill jobba med det de är intresserade av - de funderar inte på var det behövs arbetskraft

Det är intresset för ett arbete som styr valet av utbildning, inte behovet av arbetskraft inom en viss bransch. Det säger elever i grundskolan och gymnasiet i Karis.