Hoppa till huvudinnehåll

Övertidsarbete garanterar patientsäkerheten - HNS vd svarar på fem frågor varför hälsovården är beroende av övertidsjobb

Vårdare i operationssal.
Vårdare i operationssal. Bild: Yle/ Mari Kahila apparatur,sjukvårdare

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts vd Aki Lindén säger att verksamheten vid ett stort joursjukhus är så oförutsägbar att utan övertidsarbete är det omöjligt att reagera snabbt på ett ändrat vårdbehov.

Igår tisdag sade HNS att det övertids- och skiftesförbud som är utfärdat för kommunbranschens vårdare äventyrar patientsäkerheten.

HNS vd Aki Lindén svarar på fem frågor varför hälsovården är såpass beroende av övertidsjobb.

1. Är det så att patientsäkerheten inte kan garanteras utan övertidsarbete och skiftesjobb?

- Just nu är det så. Man måste komma ihåg att det är stor variation mellan dygnen och veckorna i ett stort joursjukhus. Man klarar sig inte med bara de planerade skift den fasta personalen sköter. Till exempel halkan leder till olyckor som i si tur kräver övertidsarbete. Så är det bara.

2. Hälsovården fungerar med andra ord inte om personalen utför endast planerat arbete. Hur är det möjligt?

- Det beror på systemets natur. I joursjukhusen kommer 50 - 70 procent av patienterna via jourverksamheten. Vissa dagar krävs sex gånger så mycket personal som andra dagar. Vi kan inte bemanna sjukhuset utgående från minimum- eller maximibehov.

- Utöver det på förhand planerade har vi ett system med ersättare, men det räcker inte. Övertidsarbetet har kommit in här, som en del av systemet.

- Med övertidsarbetet har man också fått bort köerna. Det kan vara så att fyra operationsteams ihärdiga arbete inte är tillräckligt och ett femte team inte går att få för att det saknas kunnig personal. Då köper vi övertid av de nämnda fyra teamen så att alla patienter får vård. Sådan har situationen inom vården varit redan länge.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén
Aki Lindén, vd för HNS. HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén Bild: Yle/Henrik Leppälä man,Lindén

3. Varför har den här situationen uppstått?

- Många funktioner har koncentrerats till speciellt de större sjukhusen och strävan har varit att vårda patienterna snabbare. Det har lett till att jourpatienternas antal har vuxit flera tiotals procent de senaste fem åren. Även om de anställda har blivit fler kräver det ändå övertidsjobb.

- En annan orsak är också att det inte finns tusentals extra toppförmågor som vi kunde engagera. Övertiden kan alltså inte ersättas med fast anställdas insats för en sådan mängd arbetstagare finns inte inom de mest krävande områdena. En nyutexaminerad sjukvårdare är inte redo att genast jobba på intensiven, hen behöver en lång utbildning inom vår organisation först.

- Jag understryker att vi har utökat antalet anställda men trots det har övertidsarbetet varit en ständigt inslag i vårt system.

4. Vilken är situationen i Finlands största sjukvårdsdistrikt HNS när det gäller patientsäkerheten?

- Den är nog i skick såtillvida att inga nödoperationer kommer att flyttas. Enligt lagen måste en person som innehar en hälsovårdsexamen komma med till en sådan operation. Det finns ingen möjlighet att låta bli.

- Jag skulle inte gå ut och såga att patienterna behöver vara oroliga. Vissa patienter har ändå råkat ut för att en emotsedd operation har flyttas fram, och det beklagar vi verkligen.

5. Vad betyder det om förbudet för över övertid och skiftesbyte förlängs?

- De problem jag beskrev här tidigare ökar gradvis. Eftersom jag är optimist anser jag ändå att det är ansvarsfulla personer som leder personalorganisationerna. Vi kan säkert avtala om spelreglerna så att vi klarar den här situationen, säger Aki Lindén.