Hoppa till huvudinnehåll

Butikens salladsbar kan vara en bakteriehärd - köttprodukter en risk

Det finns kvalitetsproblem i mataffärernas salladsbarer.
En del salladsbarer i Helsingfors mataffärer har problem med kvalitén. Det finns kvalitetsproblem i mataffärernas salladsbarer. Bild: Satu Krautsuk / Yle Livsmedelsaffärer och supermarketer,salladsbar

Nästan en femtedel av köttprodukterna i matbutikernas salladsbarer i Helsingfors hade för mycket bakterier enligt en färsk undersökning.

Undersökningen som genomfördes år 2016 och 2017 granskade alla matbutiker som har en salladsbar. Sammanlagt togs 195 prover på kött, fisk, skaldjur, pasta och ris och grönsaker.

Bland annat undersöktes närvaron av flera olika bakterier såsom e.coli och listeria, men också mögel och jästsvampar.

Av proverna som togs fick 81 procent vitsordet bra. 10 procent bedömdes som ypperliga medan 9 procent fick ett dåligt vitsord.

Värst var köttprodukterna där 17 procent av alla prover ansågs vara dåliga. Också fiskproverna med, 14 procent dåligt vitsord, och skaldjursproverna, 12 procent dåligt vitsord, lämnade mycket att önska.

Ett laboratorium med ett flertal provrör och en han som håller i en pipett.
Undersökningen genomfördes av MetropoliLab och kontrollerade bland annat mängden listeria- och e.coli-bakterier. Ett laboratorium med ett flertal provrör och en han som håller i en pipett. Bild: Mostphotos bakterier,Laboratorium

Bland proven på grönsaker, pasta-, ris- och nudelprodukter fanns det bara ett som klassades som dåligt.

Förvaring och hantering orsaken

Orsaken till de dåliga provresultaten tros vara att produkterna hanterats på fel sätt när de tinats upp från att ha varit frusna.

Det är också möjligt att del av produkterna har varit i slutet av sin hållbarhetstid eller att de förvarats i för höga temperaturer.

De butiker som vars prover höll för dålig kvalité meddelades och nya prover togs hos dem i ett senare skede. Av dessa nya prover var ungefär hälften bättre än det ursprungliga resultatet.

Mijlö- och tillståndssektionen i stadsmiljönämnden ska ta del av undersökningen på sitt sammanträde den 9.2.

Kvalitén på livsmedlen i Helsingfors är ändå förhållandevis hög.

Enligt en rapport från livsmedelssäkerhetsverket över ankomsttillsyn av livsmedel som kommer till Finland från utlandet har de importerade livsmedlen hållit en god standard.

I rapporten konstateras också att salmonella är avsevärt mer sällsynt i Finland än i övriga EU-länder.

Läs också